Довідка HP Officejet Pro 8610

background image
background image
background image

HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8620 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8630 e-All-in-One

Посібник користувача

background image

Інформація про авторське право

© Hewlett-Packard Development Company,

L.P., 2014.

Видання

1, квітень 2014 р.

Примітки компанії

Hewlett-Packard

Інформація в даному документі може
бути змінена без попереднього
повідомлення

.

Усі права захищено

. Відтворення,

внесення змін або переклад цього
матеріалу без попереднього письмового
дозволу компанії

Hewlett-Packard

заборонені

, крім випадків, передбачених

законом про авторські права

.

Єдиними гарантіями на вироби та
послуги

HP є ті, які викладено в

недвозначних гарантійних заявах

, що

надаються разом із такими виробами й
послугами

. Жодна інформація, що

міститься в цьому документі

, не може

тлумачитися як така

, що передбачає

додаткові гарантійні зобов’язання

.

Компанія НР не несе відповідальності за
технічні чи редакторські помилки або
недогляди

, які містяться в цьому

посібнику

.

Офіційне повідомлення

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7 і Windows 8 є
зареєстрованими торговельними
марками корпорації Майкрософт у США

.

ENERGY STAR і позначка ENERGY

STAR є зареєстрованими в США
торговими марками

.

background image

Вказівки щодо техніки безпеки

Використовуючи цей виріб

, обов’язково

дотримуйтесь основних правил техніки
безпеки

, щоб зменшити ризик пожежі

або ураження електричним струмом

.

1. Уважно прочитайте всі інструкції, що
містяться в документації з комплекту
постачання принтера

.

2. Дотримуйтеся всіх інструкцій та
зауважень

, указаних на виробі.

3. Перед очисткою від’єднуйте пристрій
від електричної розетки

.

4. Не встановлюйте й не використовуйте
цей продукт біля води чи коли ваші руки
мокрі

.

5. Надійно розташуйте виріб на стійкій
поверхні

.

6. Установлюйте продукт у безпечних
місцях

, де кабель живлення ніщо не

пошкодить

, ніхто не наступить на нього й

не спотикнеться об кабель

.

7. Якщо продукт працює неналежним
чином

, див. розділ Вирішення проблеми

на сторінці

131.

8. Усередині продукту немає деталей,
обслуговування яких може виконувати
користувач

. За потреби звертайтеся до

кваліфікованого персоналу з
обслуговування

.

background image
background image

Зміст

1 Як діяти? ......................................................................................................................................................... 1

2 Початок роботи .............................................................................................................................................. 3

Спеціальні можливості

....................................................................................................................... 4

HP EcoSolutions (HP і захист навколишнього середовища) ............................................................ 5

Керування живленням

....................................................................................................... 5

Оптимізація витратних матеріалів для друку

.................................................................. 6

Опис компонентів принтера

............................................................................................................... 7

Вигляд спереду

................................................................................................................... 7

Область витратних матеріалів для друку

......................................................................... 8

Вигляд ззаду

....................................................................................................................... 8

Використання контрольної панелі принтера

.................................................................................... 9

Огляд кнопок та індикаторів

............................................................................................. 9

Піктограми дисплея контрольної панелі

.......................................................................... 9

Змінення налаштувань принтера

.................................................................................... 10

Цифрові рішення

HP ......................................................................................................................... 12

Що таке цифрові рішення

HP? ........................................................................................ 12

HP Digital Filing ................................................................................................. 12
HP Digital Fax ................................................................................................... 12

Вимоги

............................................................................................................................... 12

Налаштування цифрових рішень

HP ............................................................................... 14

Налаштування функції

HP Digital Filing .......................................................... 14

Налаштування функції

Scan to Network Folder (Сканування до

мережної папки

) .............................................................................. 14

Налаштування функції

Scan to Email (Сканування до

електронної пошти

) ......................................................................... 15

Налаштування рішення

HP Digital Fax ............................................................ 18

Використання

HP Digital Solutions ................................................................................... 18

Використання функції

HP Scan to Network Folder (Сканування до

мережної папки

HP) ........................................................................................ 19

Використання функції

Scan to Email (Сканування до електронної пошти) .. 19

Використання рішення

HP Digital Fax ............................................................ 19

Зв’язок ближньої дії

(NFC) .............................................................................................................. 20

Використання паперу

........................................................................................................................ 21

Рекомендований папір для друку

................................................................................... 21

UKWW

v

background image

Замовлення витратних матеріалів

HP (папір) ................................................................ 23

Поради щодо вибору та використання паперу

............................................................... 23

Завантаження паперу

....................................................................................................................... 24

Завантаження паперу стандартного розміру

................................................................. 24

Завантаження конвертів

.................................................................................................. 25

Завантаження карток і фотопаперу

................................................................................ 26

Розташування оригінального документа на склі сканера

.............................................................. 28

Завантаження оригіналу в лоток подачі документів

...................................................................... 29

Вставте флеш

-пам’ять USB ............................................................................................................. 30

Налаштування й використання аксесуарів

...................................................................................... 31

Установіть аксесуар для автоматичного двостороннього друку

(модуль

двостороннього друку

) ..................................................................................................... 31

Установлення та використання другого лотка

(лоток 2) ............................................... 31

Робота з лотками

.............................................................................................................. 32

Обслуговування принтера

................................................................................................................ 35

Очищення скла сканера

................................................................................................... 35

Очищення зовнішніх поверхонь

...................................................................................... 35

Очищення пристрою автоматичної подачі документів

.................................................. 36

Оновлення принтера

......................................................................................................................... 37

Відкриття програмного забезпечення принтера

HP (Windows) .................................................... 38

Вимкнення принтера

........................................................................................................................ 39

Відновлення значень за промовчанням

.......................................................................................... 40

3 Друк ............................................................................................................................................................... 41

Друк документів

................................................................................................................................ 42

Друк на конвертах

............................................................................................................................ 44

Друк фотографій

............................................................................................................................... 46

Друк із застосуванням максимальної розподільчої здатності

....................................................... 49

Друк на обох сторонах аркуша

(двосторонній друк) ...................................................................... 51

Поради для успішного друку

............................................................................................................ 52

4 Копіювання та сканування ......................................................................................................................... 55

Copy (Копіювання) ............................................................................................................................ 56
Сканування

........................................................................................................................................ 58

Сканування оригіналу

...................................................................................................... 58

Сканування на комп’ютер

............................................................................... 58

Сканування на пристрій пам’яті

..................................................................... 59

Сканування за допомогою функції

Webscan .................................................................. 60

Сканування документів зі збереженням їх у вигляді редагованого тексту

................. 61

5 Робота з факсами ......................................................................................................................................... 65

Надсилання факсу

............................................................................................................................ 66

Надсилання стандартного факсу

.................................................................................... 66

vi

UKWW

background image

Надсилання стандартного факсу з комп’ютера

............................................................. 67

Надсилання факсу вручну з телефону

........................................................................... 67

Надсилання факсу за допомогою набору з прослуховуванням лінії

............................ 68

Надсилання факсу з пам’яті

............................................................................................ 69

Надсилання факсу кільком одержувачам

...................................................................... 70

Надсилання факсу в режимі корекції помилок

.............................................................. 71

Отримання факсу

.............................................................................................................................. 72

Отримання факсу вручну

................................................................................................. 72

Налаштування резервного копіювання факсу

................................................................ 73

Повторний друк факсів

, збережених у пам’яті .............................................................. 73

Переадресація факсів на інший номер

........................................................................... 74

Визначення розміру паперу для друку отриманих факсів

............................................ 75

Установлення автоматичного зменшення для вхідних факсів

..................................... 75

Блокування небажаних номерів факсу

........................................................................... 75

Додавання записів до списку небажаних номерів

........................................ 76

Видалення записів зі списку небажаних номерів

......................................... 76

Друк звіту щодо небажаних факсів

................................................................ 77

Отримання факсів за допомогою рішення

HP Digital Fax ............................................. 77

Вимоги для використання

HP Digital Fax ....................................................... 78

Увімкнення рішення

HP Digital Fax ................................................................ 78

Змінення параметрів

HP Digital Fax ............................................................... 78

Введення записів швидкого набору

................................................................................................. 80

Створення та зміна записів швидкого набору

................................................................ 80

Створення та зміна груп записів швидкого набору

....................................................... 81

Видалення записів швидкого набору

.............................................................................. 82

Друк списку номерів швидкого набору

.......................................................................... 82

Зміна параметрів факсу

................................................................................................................... 83

Налаштування заголовка факсу

...................................................................................... 83

Налаштування режиму відповіді

(автовідповідь) ........................................................... 83

Визначення кількості дзвінків до відповіді

.................................................................... 84

Зміна типу дзвінка для відповіді для функції розділення дзвінків

.............................. 84

Визначення типу набору

.................................................................................................. 85

Налаштування параметрів повторного набору

............................................................... 85

Установлення швидкості роботи факсу

.......................................................................... 86

Установлення рівня гучності факсу

................................................................................ 87

Послуги факсу й цифрової телефонії

.............................................................................................. 88

Робота з факсом за інтернет

-протоколом ....................................................................................... 89

Звіти факсу

........................................................................................................................................ 90

Друк звітів із підтвердженням надсилання факсів

....................................................... 90

Друк звітів про помилки під час роботи з факсом

........................................................ 91

Друк і перегляд журналу факсів

..................................................................................... 91

Очищення журналу факсів

.............................................................................................. 92

Друк детальних відомостей про останню операцію з факсом

...................................... 92

UKWW

vii

background image

Друк звіту про ідентифікацію абонентів

........................................................................ 92

Перегляд історії викликів

................................................................................................ 92

6 Веб-служби ................................................................................................................................................... 95

Що таке веб

-служби? ....................................................................................................................... 96

HP ePrint ........................................................................................................................... 96
Програми для друку

......................................................................................................... 96

Налаштування веб

-служб ................................................................................................................. 97

Налаштування веб

-служб за допомогою контрольної панелі принтера ....................... 97

Налаштування веб

-служб за допомогою вбудованого веб-сервера ............................. 97

Налаштування веб

-служб за допомогою програмного забезпечення принтера HP .... 98

Використання веб

-служб .................................................................................................................. 99

HP ePrint ........................................................................................................................... 99

Друк за допомогою

HP ePrint .......................................................................... 99

Пошук адреси електронної пошти принтера

................................................. 99

Вимкніть

HP ePrint. ........................................................................................ 100

Програми для друку

....................................................................................................... 100

Використання програм для друку

................................................................. 100

Керування програмами для друку

................................................................ 100

Вимкнення програм для друку

..................................................................... 100

Видалення веб

-служб ..................................................................................................................... 101

7 Робота з картриджами з чорнилом ......................................................................................................... 103

Інформація про картриджі з чорнилом і друкуючу головку

........................................................ 104

Перевірка приблизного рівня чорнила в картриджах

.................................................................. 105

Друк із використанням лише чорного або кольорового чорнила

............................................... 106

Заміна картриджів із чорнилом

..................................................................................................... 107

Замовлення картриджів із чорнилом

............................................................................................ 109

Зберігання витратних матеріалів

.................................................................................................. 110

Збереження інформації про анонімне використання

.................................................................. 111

8 Налаштування мережі ............................................................................................................................... 113

Налаштування принтера для роботи через бездротову мережу

................................................. 114

Перед початком роботи

................................................................................................. 114

Налаштування принтера для роботи з бездротовою мережею

................................... 114

Змінення типу підключення

........................................................................................... 115

Зміна підключення

Ethernet на бездротове ................................................. 115

Зміна підключення

USB на бездротове ....................................................... 115

Перевірка бездротового підключення

.......................................................................... 116

Увімкнення та вимкнення бездротового зв’язку на принтері

..................................... 116

Зміна параметрів мережі

............................................................................................................... 118

Перегляд та друк параметрів мережі

........................................................................... 118

Налаштування швидкості зв’язку

.................................................................................. 118

viii

UKWW

background image

Зміна параметрів

IP-адреси .......................................................................................... 118

Перехід із бездротового з’єднання на підключення

USB або Ethernet ...................................... 120

Навіщо використовувати функцію

HP Wireless Direct? ................................................................ 121

Увімкнення функції

HP Wireless Direct ......................................................................... 121

Друк із мобільного пристрою

, що підтримує бездротове з’єднання .......................... 122

Друк із комп’ютера з підтримкою бездротового зв’язку

............................................ 122

9 Інструменти керування принтером ......................................................................................................... 125

Панель інструментів

(Windows) ..................................................................................................... 126

Відкриття панелі інструментів

...................................................................................... 126

HP Utility (OS X) ............................................................................................................................... 127
Вбудований веб

-сервер .................................................................................................................. 128

Про файли

cookie ........................................................................................................... 128

Доступ до вбудованого веб

-сервера ............................................................................. 128

10 Вирішення проблеми ............................................................................................................................... 131

Служба технічної підтримки

HP .................................................................................................... 132

Реєстрація принтера

...................................................................................................... 132

Процедура технічної підтримки

.................................................................................... 132

Електронна технічна підтримка

.................................................................................... 132

Технічна підтримка

HP по телефону ............................................................................ 133

Перш ніж телефонувати

................................................................................ 133

Термін надання безкоштовної телефонної підтримки

................................ 133

Телефони служби підтримки

........................................................................ 133

Після завершення терміну надання безкоштовної телефонної підтримки

134

Отримання допомоги з контрольної панелі принтера

.................................................................. 135

Ознайомлення зі звітами принтера

............................................................................................... 136

Звіт про стан принтера

.................................................................................................. 136

Сторінка конфігурації мережі

....................................................................................... 137

Вирішення проблем із принтером

................................................................................................. 140

Принтер неочікувано вимикається

............................................................................... 140

Не вдалося вирівняти друкуючу головку принтера

..................................................... 140

Проблеми з подачею паперу

......................................................................................... 140

Принтеру не вдається прочитати дані з пристрою пам’яті

......................................... 141

Вирішення проблем із друком

....................................................................................................... 142

Вирішення проблем із копіюванням

.............................................................................................. 147

Копії пусті або тьмяні

..................................................................................................... 147

Розмір зменшено

............................................................................................................ 147

Низька якість копіювання

.............................................................................................. 147

Вирішення проблем зі скануванням

.............................................................................................. 149

Сканер не виконує жодних дій

...................................................................................... 149

Сканування виконується надто довго

........................................................................... 149

Частину документа не відскановано

, або відсутній текст ........................................... 149

UKWW

ix

background image

Текст неможливо відредагувати

................................................................................... 150

Якість відсканованого зображення погана

................................................................... 151

Не вдається виконати сканування до мережної папки

............................................... 152

Не вдається виконати сканування до повідомлення електронної пошти

.................. 152

Вирішення проблем із факсом

....................................................................................................... 154

Перевірка факсу має негативний результат

................................................................ 154

Перевірка факсимільного апарата мала негативний результат

................ 154

Перевірка

"Факс під’єднано до активної настінної розетки телефонної

мережі

" має негативний результат .............................................................. 155

Перевірка

"Телефонний кабель під’єднано до відповідного порту

факсу

" має негативний результат ................................................................ 156

Перевірка

"Для під’єднання використано кабель відповідного типу"

має негативний результат

............................................................................. 156

Перевірка

"Виявлення сигналу набору" має негативний результат ........... 157

Перевірка

"Стан факсової лінії" має негативний результат ....................... 158

На екрані постійно відображається повідомлення

, що слухавку на телефоні знято 159

На принтері виникають проблеми під час надсилання й отримання факсів

............. 159

Принтер не може отримувати факси

, але може надсилати їх .................................... 161

Принтер не може надсилати факси

, але може їх отримувати .................................... 162

Вирішіть проблеми з функціями

HP ePrint та HP Printables ........................................................ 164

Вирішення проблем із мережею

.................................................................................................... 165

Загальні методи усунення несправностей

, пов’язаних із мережею ........................... 165

Не вдається підключити принтер до бездротової мережі

.......................................... 165

Крок

1. Переконайтеся, що індикатор бездротового зв’язку (802.11)

світиться

......................................................................................................... 166

Крок

2. Переконайтеся, що комп’ютер підключено до бездротової

мережі

............................................................................................................ 167

Крок

3. Запустіть перевірку бездротового зв’язку ...................................... 167

Крок

4. Перезавантажте компоненти бездротової мережі ......................... 167

Вирішення проблем із керуванням принтером

............................................................................. 168

Не вдається відкрити вбудований веб

-сервер ............................................................. 168

Обслуговування друкуючої головки

.............................................................................................. 170

Очищення друкуючої головки

....................................................................................... 170

Вирівнювання друкуючої головки

................................................................................. 171

Калібрування подачі рядка

............................................................................................ 172

Повторно встановіть друкуючу головку

........................................................................ 173

Усунення зминань

........................................................................................................................... 175

Виймання паперу

, що застряг у принтері ..................................................................... 175

Усунення паперу

, застряглого у пристрої автоматичної подачі документів .............. 176

Запобігання виникненню зминання паперу

.................................................................. 177

Очистіть каретку

............................................................................................................................. 179

Додаток а Технічні характеристики

.......................................................................................................... 181

Гарантійне забезпечення

............................................................................................................... 182

x

UKWW

background image

Гарантійне обслуговування картриджів із чорнилом

.................................................. 182

Технічні характеристики

................................................................................................................ 183

Вимоги до системи

......................................................................................................... 183

Вимоги до навколишнього середовища

........................................................................ 183

Ємність вхідного лотка

.................................................................................................. 183

Ємність вихідного лотка

................................................................................................ 184

Розмір і вага паперу

....................................................................................................... 184

Специфікації друку

......................................................................................................... 184

Характеристики копіювання

.......................................................................................... 184

Технічні характеристики сканування

........................................................................... 185

Характеристики факсу

................................................................................................... 185

Вміст картриджа

............................................................................................................. 186

Характеристики акустичного шуму

............................................................................... 186

Нормативна інформація

................................................................................................................. 187

Нормативний номер моделі

........................................................................................... 187

Положення Федеральної комісії зв’язку

(FCC) ............................................................ 188

Примітка для користувачів у Кореї

............................................................................... 188

Положення про відповідність

VCCI (клас B) для користувачів у Японії .................... 188

Примітка для користувачів у Японії щодо кабелю живлення

..................................... 188

Заява щодо впливу шуму для Німеччини

..................................................................... 189

Заява щодо робочих областей візуального дисплея для користувачів у Німеччині

. 189

Повідомлення для користувачів телефонної мережі в США

: вимоги Федеральної

комісії зв’язку

(FCC) ...................................................................................................... 190

Повідомлення для користувачів телефонної мережі в Канаді

................................... 191

Повідомлення для користувачів у Європейському економічному просторі

.............. 191

Повідомлення для користувачів телефонної мережі в Німеччині

............................. 192

Australia Wired Fax Statement ........................................................................................ 192
Зауваження для країн ЄС

............................................................................................... 192

Продукти із зовнішніми адаптерами змінного струму

................................ 192

Продукти з функцією бездротового зв’язку

................................................ 192

Європейська декларація про телефонні мережі

(модем/факс) ................. 193

Декларація відповідності

............................................................................................... 193

Нормативна інформація щодо бездротових продуктів

................................................ 193

Вплив високочастотного випромінювання

................................................... 194

Примітка для користувачів у Бразилії

.......................................................... 194

Примітка для користувачів у Канаді

............................................................ 195

Примітка для користувачів у Тайвані

........................................................... 195

Примітка для користувачів у Мексиці

.......................................................... 196

Примітка щодо бездротової мережі для користувачів у Японії

................. 196

Програма забезпечення екологічності продукту

.......................................................................... 197

Використання паперу

..................................................................................................... 197

Пластмаса

....................................................................................................................... 197

Дані про безпеку використаних матеріалів

................................................................. 198

Програма переробки

...................................................................................................... 198

UKWW

xi

background image

Програма переробки витратних матеріалів

HP для струменевого друку .................. 198

Утилізація обладнання користувачами

......................................................................... 198

Енергоспоживання

......................................................................................................... 198

Хімічні речовини

............................................................................................................ 198

Утилізація батарей у Нідерландах

................................................................................ 199

Утилізація батарей у Тайвані

........................................................................................ 199

Зауваження щодо використання перхлоратів

(штат Каліфорнія) ............................... 199

Таблиця токсичних і небезпечних речовин

(Китай) .................................................... 199

Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин
(Україна) .......................................................................................................................... 200
Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин
(Індія) .............................................................................................................................. 200
EPEAT ............................................................................................................................. 200
Інформація користувача

: екологічне маркування в Китаї (Державна

адміністрація у справах захисту навколишнього середовища

) .................................. 200

Додаток б Розширене налаштування факсу

............................................................................................. 201

Налаштування факсу

(паралельні телефонні системи) ............................................................... 202

Вибір правильного типу налаштування факсу для дому або офісу

............................ 203

Варіант А

. Окрема факсова лінія (без голосових викликів) ........................................ 205

Варіант Б

. Налаштування принтера для роботи з DSL ................................................ 206

Варіант В

. Налаштування принтера на роботу з міні-АТС або лінією ISDN ............... 207

Варіант Г

. Факс із послугою розділення дзвінків на одній лінії .................................. 208

Варіант Ґ

. Спільна лінія для голосових і факсимільних викликів .............................. 209

Варіант Д

. Спільна лінія для голосових і факсимільних викликів із голосовою

поштою

............................................................................................................................ 210

Варіант Е

. Спільна лінія для факсимільних викликів та комп’ютерного модема

(без голосових викликів) ............................................................................................... 211

Налаштування принтера для роботи разом зі звичайним комп’ютерним
модемом

......................................................................................................... 212

Налаштування принтера для роботи разом із комп’ютерним модемом
DSL/ADSL ....................................................................................................... 213

Варіант Є

. Спільна лінія для голосових і факсимільних викликів із комп’ютерним

модемом

.......................................................................................................................... 214

Спільна лінія для голосових

/факсимільних викликів і звичайного

комп’ютерного модема

................................................................................. 214

Спільна лінія для голосових

/факсимільних викликів і комп’ютерного

модема

DSL/ADSL ......................................................................................... 216

Варіант Ж

. Спільна лінія для голосових/факсимільних викликів і автовідповідача . 218

Варіант З

. Спільна лінія для голосових/факсимільних викликів, комп’ютерного

модема й автовідповідача

............................................................................................. 219

Спільна лінія для голосових

/факсимільних викликів, звичайного

комп’ютерного модема й автовідповідача

.................................................. 219

Спільна лінія для голосових

/факсимільних викликів, комп’ютерного

модема

DSL/ADSL і автовідповідача ........................................................... 221

xii

UKWW

background image

Варіант И

. Спільна лінія для голосових/факсимільних викликів, звичайного

комп’ютерного модема й голосової пошти

.................................................................. 223

Налаштування факсу для роботи з послідовними телефонними системами

............................. 226

Перевірка налаштування факсу

..................................................................................................... 227

Додаток в Помилки

(Windows) ..................................................................................................................... 229

Пам’ять факсу переповнено

.......................................................................................................... 231

Не вдається встановити зв’язок із принтером

............................................................................. 232

Недостатньо чорнила

..................................................................................................................... 233

Проблема із друкуючою головкою

................................................................................................. 234

Проблема з картриджем

................................................................................................................ 235

Заміна картриджів

.......................................................................................................................... 236

Установлено несумісний картридж попереднього покоління

..................................................... 237

Невідповідність паперу

.................................................................................................................. 238

Каретка принтера не рухається

..................................................................................................... 239

Зминання паперу

............................................................................................................................. 240

У принтері закінчився папір

........................................................................................................... 241

Принтер перебуває в автономному режимі

.................................................................................. 242

Роботу принтера призупинено

....................................................................................................... 243

Документ не вдалося надрукувати

................................................................................................ 244

Помилка принтера

.......................................................................................................................... 245

Дверцята або кришка відкриті

....................................................................................................... 246

Встановлено картридж

HP, який використовувався раніше ....................................................... 247

Чорнило в картриджах закінчилося

.............................................................................................. 248

Помилка в роботі картриджа з чорнилом

..................................................................................... 249

Оновлення витратних матеріалів принтера

.................................................................................. 250

Успішне оновлення витратних матеріалів принтера

.................................................................... 251

Проблема під час оновлення витратних матеріалів принтера

.................................................... 252

Установлено картриджі з чорнилом

, вироблені не компанією HP ............................................. 253

Використання оригінальних картриджів

HP має багато переваг ................................................ 254

Попередження про підробний картридж

...................................................................................... 255

Виявлено спрацьовані

, перезаправлені або підроблені картриджі ............................................ 256

Використовуйте картриджі з поміткою

SETUP ............................................................................ 257

Не використовуйте картриджі з поміткою

SETUP ....................................................................... 258

Недостатній рівень чорнила під час запуску

................................................................................ 259

Використовувати лише чорне чорнило

? ....................................................................................... 260

Використовувати лише кольорове чорнило

? ................................................................................ 261

Несумісні картриджі з чорнилом

................................................................................................... 262

Несправність датчика чорнила

...................................................................................................... 263

Попередження від датчика чорнила

............................................................................................. 264

Проблема з підготовкою принтера

................................................................................................ 265

Картридж із кольоровим чорнилом порожній

.............................................................................. 266

Картридж із чорним чорнилом порожній

...................................................................................... 267

UKWW

xiii

background image

Кришка пристрою автоматичної подачі документів відкрита

..................................................... 268

Проблема з системою подачі чорнила

.......................................................................................... 269

Покажчик

......................................................................................................................................................... 271

xiv

UKWW

background image

1