HP Officejet Pro 8610 Yardım

background image
background image
background image

HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8620 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8630 e-All-in-One

Kullanıcı Kılavuzu

background image

Telif hakkı bilgileri

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

1. Basım, 4/2014

Hewlett-Packard Company bildirimleri

Bu belgede yer alan bilgiler önceden

bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Tüm hakları saklıdır. Telif hakları

yasalarında izin verilen durumlar dışında,

önceden Hewlett-Packard şirketinden yazılı

izin alınmadan bu belgenin çoğaltılması,

uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi

yasaktır.

HP ürün ve hizmetlerine ait yegane

garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte

sağlanan açık garanti bildirimlerinde

sıralanmıştır. Bu belgede yer alan hiçbir

ifade ek garanti oluşturacak şekilde

yorumlanmamalıdır. HP, bu belgede

olabilecek teknik hatalar ve yazım hataları

veya eksikliklerinden dolayı sorumlu

tutulamaz.

Bildirimler

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7 ve Windows 8,

Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

tescilli ticari markalarıdır.

ENERGY STAR ve ENERGY STAR

markası ABD'de tescilli markalardır.

background image

Güvenlik bilgileri

Yangın ya da elektrik çarpması riskini

azaltmak için, bu ürünü kullanırken her

zaman temel güvenlik önlemlerine uyun.

1. Yazıcıyla birlikte gelen belgelerdeki tüm

talimatları okuyup anlayın.

2. Ürünün üzerinde yazan tüm uyarılara ve

yönergelere uyun.

3. Bu ürünü, temizlemeden önce prizden

çıkartın.

4. Bu ürünü suya yakın yerde veya ıslakken

kurmayın veya kullanmayın.

5. Ürünü sabit bir yüzeye güvenli bir şekilde

kurun.

6. Ürünü, kimsenin elektrik hat kablosunun

üzerine basamayacağı veya kabloya

takılamayacağı ve kablonun zarar

görmeyeceği korumalı bir yere kurun.

7. Ürün normal çalışmazsa, bkz. Sorun

çözme, sayfa 121.

8. Ürünün içinde kullanıcının bakım veya

onarım yapabileceği parça

bulunmamaktadır. Servisle ilgili konularda

yetkili servis personeline başvurun.

background image
background image

İçindekiler

1 Nasıl yapılır? ..................................................................................................................................................... 1

2 Başlarken .......................................................................................................................................................... 3

Erişilebilirlik ........................................................................................................................................... 4
HP EcoSolutions .................................................................................................................................. 5

Güç Yönetimi ....................................................................................................................... 5
Yazdırma Malzemelerini En İyileştirme ................................................................................ 5

Yazıcı parçalarını anlama ..................................................................................................................... 7

Önden görünüm ................................................................................................................... 7
Yazdırma malzemeleri alanı ................................................................................................ 8
Arkadan görünüm ................................................................................................................ 8

Yazıcı kontrol panelini kullanma ........................................................................................................... 9

Düğme ve ışıklara genel bakış ............................................................................................ 9
Kontrol paneli ekranı simgeleri ............................................................................................ 9
Yazıcı ayarlarını değiştirme ............................................................................................... 10

HP Dijital Çözümler ............................................................................................................................ 12

HP Dijital Çözümler nedir? ................................................................................................. 12

HP Dijital Dosyalama ........................................................................................ 12
HP Dijital Faks ................................................................................................... 12

Gerekenler ......................................................................................................................... 12
HP Dijital Çözümleri kurma ................................................................................................ 14

HP Dijital Dosyalama'yı kurma .......................................................................... 14

Ağ Klasörüne Tara Özelliğini Ayarlama ............................................ 14
E-postaya Tara Özelliğini Ayarlama ................................................. 15

HP Dijital Faks’ı kurma ...................................................................................... 17

HP Dijital Çözümler'i kullanma ........................................................................................... 18

HP Ağ Klasörüne Tara özelliğini kullanma ........................................................ 18
E-postaya Tara özelliğini kullanma ................................................................... 18
HP Dijital Faks'ı kullanma .................................................................................. 18

Yakın alan iletişimi (NFC) ................................................................................................................... 19
Kağıtla ilgili temel bilgiler .................................................................................................................... 20

Yazdırma için önerilen kağıtlar .......................................................................................... 20
HP kağıt sarf malzemeleri sipariş etme ............................................................................. 21
Kağıt seçimi ve kullanımı hakkında ipuçları ....................................................................... 22

Kağıt yükleme ..................................................................................................................................... 23

TRWW

v

background image

Standart boyutlu kağıt yükleme ......................................................................................... 23
Zarfları yükleme ................................................................................................................. 24
Kart ve fotoğraf kağıdı yükleme ......................................................................................... 25

Orijinali tarayıcı camına yerleştirme ................................................................................................... 27
Orijinali belge besleyiciye yerleştirme ................................................................................................ 28
Bir USB flash sürücü takın ................................................................................................................. 29
Aksesuarları kurma ve kullanma ........................................................................................................ 30

Otomatik iki taraflı yazdırma aksesuarını (dupleksleyici) takma ........................................ 30
İkinci tepsiyi (Tepsi 2) takma ve kullanma ......................................................................... 30
Tepsilerle çalışma .............................................................................................................. 31

Yazıcı bakımı ...................................................................................................................................... 34

Tarayıcı camını temizleme ................................................................................................. 34
Dış yüzeyi temizleme ......................................................................................................... 34
Otomatik belge besleyiciyi temizleme ................................................................................ 35

Yazıcıyı güncelleştirme ...................................................................................................................... 36
HP yazıcı yazılımını açma (Windows) ................................................................................................ 37
Yazıcıyı kapatma ................................................................................................................................ 38
Varsayılanları geri yükleme ................................................................................................................ 39

3 Yazdırma ......................................................................................................................................................... 41

Belge yazdırma .................................................................................................................................. 42
Zarfa yazdırma ................................................................................................................................... 43
Fotoğraf yazdırma .............................................................................................................................. 45
Maksimum dpi kullanarak yazdırma ................................................................................................... 47
İki tarafa yazdırma (dupleksleme) ...................................................................................................... 49
Baskı başarısı için ipuçları .................................................................................................................. 50

4 Kopyalama ve tarama ..................................................................................................................................... 53

Kopyala .............................................................................................................................................. 54
Tarama ............................................................................................................................................... 56

Orijinal tarama ................................................................................................................... 56

Bilgisayara tarama ............................................................................................ 56
Bellek aygıtına tarama ...................................................................................... 57

Webscan kullanarak tarama .............................................................................................. 58
Belgeleri düzenlenebilir metin olarak tarama ..................................................................... 58

5 Faks ................................................................................................................................................................ 61

Faks gönderme .................................................................................................................................. 62

Standart faks gönderme .................................................................................................... 62
Bilgisayardan standart faks gönderme .............................................................................. 63
Telefondan el ile faks gönderme ........................................................................................ 63
Monitörden arama özelliğini kullanarak faks gönderme ..................................................... 64
Bellekten faks gönderme ................................................................................................... 65

vi

TRWW

background image

Birden fazla alıcıya faks gönderme .................................................................................... 65
Hata Düzeltme Modu'nda faks gönderme ......................................................................... 66

Faks alma ........................................................................................................................................... 67

Faksı el ile alma ................................................................................................................. 67
Faksları yedeklemeyi ayarlama ......................................................................................... 68
Alınan faksları bellekten yeniden yazdırma ....................................................................... 68
Faksları başka bir numaraya iletme ................................................................................... 69
Alınan fakslar için kağıt boyutunu ayarlama ...................................................................... 69
Gelen fakslar için otomatik küçültme ayarlama ................................................................. 70
İstenmeyen faks numaralarını engelleme .......................................................................... 70

Önemsiz faks listesine numara ekleme ............................................................. 70
Önemsiz faks listesinden numara çıkarma ....................................................... 71
Önemsiz Faks Raporu yazdırma ....................................................................... 71

HP Dijital Faks kullanarak faks alma ................................................................................. 71

HP Dijital Faks gereksinimleri ........................................................................... 72
HP Dijital Faks'ı etkinleştirme ............................................................................ 72
HP Dijital Faks ayarlarını değiştirme ................................................................. 72

Hızlı arama girişlerini ayarlama .......................................................................................................... 74

Hızlı arama girişlerini ayarlama ve değiştirme ................................................................... 74
Grup hızlı arama girişlerini ayarlama ve değiştirme ........................................................... 75
Hızlı arama girişlerini silme ................................................................................................ 75
Hızlı arama girişlerinin listesini yazdırma ........................................................................... 76

Faks ayarlarını değiştirme .................................................................................................................. 77

Faks başlığını yapılandırma ............................................................................................... 77
Yanıt modunu ayarlama (Otomatik yanıt) .......................................................................... 77
Kaç zil sesinden sonra yanıtlanacağını ayarlama .............................................................. 78
Farklı zil sesleri için yanıtlama zil tonunu değiştirme ......................................................... 78
Arama türünü ayarlama ..................................................................................................... 79
Yeniden arama seçeneklerini ayarlama ............................................................................. 79
Faks hızını ayarlama ......................................................................................................... 79
Faksın ses düzeyini ayarlama ........................................................................................... 80

Faks ve dijital telefon hizmetleri ......................................................................................................... 81
Internet Protokolü üzerinden Faks ..................................................................................................... 82
Faks raporları ..................................................................................................................................... 83

Faks onay raporlarını yazdırma ......................................................................................... 83
Faks hata raporlarını yazdırma .......................................................................................... 84
Faks günlüğünü yazdırma ve görüntüleme ........................................................................ 84
Faks günlüğünü temizleme ................................................................................................ 84
Son faks işleminin ayrıntılarını yazdırma ........................................................................... 85
Arayan No Raporu yazdırma ............................................................................................. 85
Arama Geçmişi'ni görüntüleme .......................................................................................... 85

6 Web Hizmetleri ................................................................................................................................................ 87

Web Hizmetleri nelerdir? .................................................................................................................... 88

TRWW

vii

background image

HP ePrint ........................................................................................................................... 88
Yazdırma uygulamaları ...................................................................................................... 88

Web Hizmetleri'ni kurma .................................................................................................................... 89

Web Hizmetleri'ni yazıcı kontrol panelini kullanarak kurma ............................................... 89
Web Hizmetleri'ni katıştırılmış web sunucusunu kullanarak kurma ................................... 89
Web Hizmetleri'ni HP yazıcı yazılımını kullanarak kurma .................................................. 90

Web Hizmetleri'ni kullanma ................................................................................................................ 91

HP ePrint ........................................................................................................................... 91

HP ePrint kullanarak yazdırma .......................................................................... 91
Yazıcının e-posta adresini bulma ...................................................................... 91
HP ePrint'i kapatma ........................................................................................... 92

Yazdırma uygulamaları ...................................................................................................... 92

Print apps'ı kullanma ......................................................................................... 92
Print apps'ı yönetme .......................................................................................... 92
Print apps'ı kapatma .......................................................................................... 92

Web Hizmetleri'ni kaldırma ................................................................................................................. 93

7 Mürekkep kartuşlarıyla çalışma ...................................................................................................................... 95

Mürekkep kartuşları ve yazıcı kafası bilgileri ...................................................................................... 96
Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme ....................................................................................... 97
Yalnızca siyah veya renkli mürekkeple yazdırma ............................................................................... 98
Mürekkep kartuşlarını değiştirme ....................................................................................................... 99
Mürekkep kartuşları sipariş etme ..................................................................................................... 101
Yazdırma malzemelerini saklama .................................................................................................... 102
Anonim kullanım bilgilerinin depolanması ........................................................................................ 103

8 Ağ kurulumu .................................................................................................................................................. 105

Kablosuz iletişim için yazıcıyı kurma ................................................................................................ 106

Başlamadan önce ............................................................................................................ 106
Yazıcıyı kablosuz ağınıza kurma ..................................................................................... 106
Bağlantı türünü değiştirme ............................................................................................... 107

Ethernet bağlantısını kablosuz ağ bağlantısıyla değiştirme ............................ 107
USB bağlantısını kablosuz bağlantıya dönüştürme ........................................ 107

Kablosuz bağlantıyı sınayın ............................................................................................. 108
Yazıcının kablosuz özelliğini açın veya kapatın ............................................................... 108

Ağ ayarlarını değiştirme ................................................................................................................... 109

Ağ ayarlarını görüntüleme ve yazdırma ........................................................................... 109
Bağlantı hızını ayarlama .................................................................................................. 109
IP ayarlarını değiştirme .................................................................................................... 109

Kablosuz bağlantıyı USB ya da Ethernet bağlantısıyla değiştirme .................................................. 111
HP kablosuz doğrudan özelliğini kullanma ....................................................................................... 112

HP kablosuz doğrudan özelliğini açma ............................................................................ 112
Kablosuz özellikli bir mobil aygıttan yazdırma ................................................................. 113
Kablosuz özellikli bir bilgisayardan yazdırma .................................................................. 113

viii

TRWW

background image

9 Yazıcı yönetimi araçları ................................................................................................................................. 115

Araç Kutusu (Windows) .................................................................................................................... 116

Araç Kutusu’nu açma ....................................................................................................... 116

HP Utility (OS X) ............................................................................................................................... 117
Katıştırılmış web sunucusu .............................................................................................................. 118

Çerezler hakkında ............................................................................................................ 118
Katıştırılmış web sunucusunu açma ................................................................................ 118

10 Sorun çözme ............................................................................................................................................... 121

HP desteği ........................................................................................................................................ 122

Yazıcıyı kaydettirme ........................................................................................................ 122
Destek işlemi ................................................................................................................... 122
Elektronik destek alma ..................................................................................................... 122
Telefonla HP desteği ....................................................................................................... 123

Aramadan önce ............................................................................................... 123
Telefon desteği süresi ..................................................................................... 123
Destek telefon numaraları ............................................................................... 123
Telefon desteğinden sonra .............................................................................. 123

Yazıcı kontrol panelinden yardım alma ............................................................................................ 124
Yazıcı raporlarını anlama ................................................................................................................. 125

Yazıcı durumu raporu ...................................................................................................... 125
Ağ yapılandırması sayfası ............................................................................................... 126

Yazıcı sorunlarını çözme .................................................................................................................. 129

Yazıcı beklenmedik şekilde kapanıyor ............................................................................. 129
Yazıcı kafasını hizalama başarısız oluyor ....................................................................... 129
Kağıt besleme sorunları ................................................................................................... 129
Yazıcı bellek aygıtından okuyamıyor ............................................................................... 130

Yazdırma sorunlarını çözme ............................................................................................................ 131
Kopyalama sorunlarını çözme .......................................................................................................... 135

Kopyalar boş veya soluk .................................................................................................. 135
Boyut küçük ..................................................................................................................... 135
Kopya kalitesi düşük ........................................................................................................ 135

Tarama sorunlarını çözme ............................................................................................................... 137

Tarayıcı çalışmadı ........................................................................................................... 137
Tarama çok uzun sürüyor ................................................................................................ 137
Belgenin bir parçası taranmamış veya metin eksik ......................................................... 137
Metin düzenlenemiyor ...................................................................................................... 138
Taranan görüntünün kalitesi düşük .................................................................................. 139
Ağ klasörüne taranamıyor ................................................................................................ 139
E-postaya taranamıyor .................................................................................................... 140

Faks sorunlarını çözme .................................................................................................................... 141

Faks sınaması başarısız .................................................................................................. 141

"Faks Donanımı Sınaması" başarısız ............................................................. 141

TRWW

ix

background image

"Faks Etkin Telefon Prizine Takılı" sınaması başarısız oldu ........................... 142
"Telefon Kablosu Faksın Doğru Bağlantı Noktasına Takılı" sınaması
başarısız oldu .................................................................................................. 142
"Faksla Doğru Türde Telefon Kablosu Kullanma" sınaması başarısız oldu .... 143
"Çevir Sesi Algılama" sınaması başarısız oldu ............................................... 144
"Faks Hattı Durumu" sınaması başarısız ........................................................ 144

Ekranda her zaman Telefon Açık görüntüleniyor ............................................................. 145
Yazıcı faks gönderip alırken sorunla karşılaşıyor ............................................................ 145
Yazıcı faks alamıyor ancak gönderebiliyor ...................................................................... 147
Yazıcı faks gönderemiyor ancak alabiliyor ...................................................................... 148

HP ePrint ve HP Basılabilirleri sorunlarını çözme ............................................................................ 149
Ağ sorunlarını çözme ....................................................................................................................... 150

Ağ ile ilgili genel sorun giderme ....................................................................................... 150
Yazıcı kablosuz bağlanamıyor ......................................................................................... 150

1. Adım: Kablosuz (802.11) ışığının açık olduğundan emin olun .................... 150
2. Adım: Bilgisayarın kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun .................... 151
3. Adım: Kablosuz sınamasını çalıştırın .......................................................... 151
4. Adım: Kablosuz ağın bileşenlerini yeniden başlatın .................................... 152

Yazıcı yönetimi sorunlarını çözme ................................................................................................... 153

Katıştırılmış web sunucusu açılamıyor ............................................................................ 153

Yazıcı kafası bakımı ......................................................................................................................... 155

Yazıcı kafasını temizleme ................................................................................................ 155
Yazıcı kafasını hizalama .................................................................................................. 156
Satır besleme ayarını kalibre etme .................................................................................. 157
Yazıcı kafasını yeniden takın ........................................................................................... 157

Sıkışmaları giderme ......................................................................................................................... 159

Kağıt sıkışmalarını yazıcının içinden giderme ................................................................. 159
Otomatik belge besleyicideki kağıt sıkışmalarını giderme ............................................... 160
Kağıt sıkışmalarından kaçınma ....................................................................................... 161

Taşıyıcıyı sıkışmasını giderme ......................................................................................................... 162

Ek A Teknik bilgiler .......................................................................................................................................... 163

Garanti bilgisi .................................................................................................................................... 164

Mürekkep kartuşu garanti bilgileri .................................................................................... 164

Teknik Özellikler ............................................................................................................................... 165

Sistem gereksinimleri ....................................................................................................... 165
Ortam belirtimleri ............................................................................................................. 165
giriş tepsisi kapasitesi ...................................................................................................... 165
Çıkış tepsisi kapasitesi .................................................................................................... 166
Kağıt boyutları ve ağırlıkları ............................................................................................. 166
Yazdırma belirtimleri ........................................................................................................ 166
Kopyalama belirtimleri ..................................................................................................... 166
Tarama belirtimleri ........................................................................................................... 166
Faks belirtimleri ................................................................................................................ 167

x

TRWW

background image

Kartuş verimi .................................................................................................................... 167
Akustik yayım belirtimleri ................................................................................................. 167

Düzenleme bilgileri ........................................................................................................................... 169

Yasal Model Numarası .................................................................................................... 169
FCC beyanı ...................................................................................................................... 170
Kore'deki kullanıcılara yönelik bildirim ............................................................................. 170
Japonya'daki kullanıcılar için VCCI (Sınıf B) uyumluluk beyanı ...................................... 170
Japonya'daki kullanıcılara yönelik güç kablosu bildirimi .................................................. 170
Almanya için ses emisyonu beyanı .................................................................................. 171
Almanya için görsel ekran işyerleri beyanı ...................................................................... 171
ABD telefon şebekesi kullanıcılarına yönelik bildirim: FCC koşulları ............................... 171
Kanadalı telefon şebekesi kullanıcılarına yönelik bildirim ................................................ 172
Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki kullanıcılar için bildirim ..................................................... 172
Alman telefon şebekesi kullanıcılarına yönelik bildirim .................................................... 173
Avustralya kablolu faks beyanı ........................................................................................ 173
Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi ......................................................................... 173

Harici AC Bağdaştırıcısına sahip ürünler ........................................................ 173
Kablosuz işlevselliğine sahip ürünler .............................................................. 173
Avrupa telefon şebekesi beyannamesi (Modem/Faks) ................................... 174

Uygunluk beyanı .............................................................................................................. 174
Kablosuz ürünler için yasal bilgiler ................................................................................... 174

Radyo frekansı radyasyonuna maruz kalma ................................................... 175
Brezilya'daki kullanıcılara yönelik bildirim ....................................................... 175
Kanada'daki kullanıcılara yönelik bildirim ........................................................ 176
Tayvan'daki kullanıcılara yönelik bildirim ........................................................ 176
Meksika'daki kullanıcılara yönelik bildirim ....................................................... 177
Japonya'daki kullanıcılara yönelik kablosuz bildirimi ....................................... 177

Çevre için ürün hizmet programı ...................................................................................................... 178

Kağıt kullanımı ................................................................................................................. 178
Plastik .............................................................................................................................. 178
Malzeme güvenliği veri sayfaları ...................................................................................... 179
Geri dönüşüm programı ................................................................................................... 179
HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı ......................................................... 179
Atık ekipmanların kullanıcılar tarafından imha edilmesi ................................................... 179
Güç tüketimi ..................................................................................................................... 179
Kimyasal maddeler .......................................................................................................... 179
Hollanda'da pil atma ........................................................................................................ 180
Tayvan'da pil atma ........................................................................................................... 180
California Perklorat Madde Bildirimi ................................................................................. 180
Zehirli ve tehlikeli madde tablosu (Çin) ............................................................................ 180
Tehlikeli madde kısıtlamaları (Ukrayna) .......................................................................... 180
Tehlikeli madde kısıtlamaları (Hindistan) ......................................................................... 181
EPEAT ............................................................................................................................. 181
Çin SEPA Ecolabel Kullanıcı Bilgileri ............................................................................... 181

TRWW

xi

background image

Ek B Diğer faks ayarları ................................................................................................................................... 183

Faks kurulumu (paralel telefon sistemleri) ........................................................................................ 184

Ev veya ofisiniz için doğru faks kurulumunu seçme ........................................................ 185
Senaryo A: Ayrı faks hattı (sesli arama alınmaz) ............................................................. 186
Senaryo B: Yazıcıyı DSL ile kurma .................................................................................. 187
Senaryo C: Yazıcıyı bir PBX telefon sistemi veya ISDN hattı ile kurma .......................... 188
Senaryo D: Aynı hat üzerinde farklı zil sesleri hizmetine sahip faks ................................ 189
Senaryo E: Paylaşılan ses/faks hattı ............................................................................... 190
Senaryo F: Sesli mesajla paylaşılan ses/faks hattı .......................................................... 191
Senaryo G: Bilgisayar modemi ile paylaşılan faks hattı (sesli arama alınamaz) ............. 192

Yazıcıyı çevirmeli bilgisayar modemiyle kurma ............................................... 193
Yazıcıyı bilgisayar DSL/ADSL modemiyle kurma ........................................... 194

Senaryo H: Bilgisayar modemi ile paylaşılan ses/faks hattı ............................................ 195

Paylaşılan ses/faks ve çevirmeli bilgisayar modemi ....................................... 195
Bilgisayar DSL/ADSL modemiyle paylaşılan ses/faks .................................... 197

Senaryo I: Telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı ......................................................... 198
Senaryo J: Bilgisayar modemi ve telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı ...................... 199

Çevirmeli bilgisayar modemi ve telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı ........ 200
Bilgisayar DSL/ADSL modem ve telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı ...... 201

Senaryo K: Çevirmeli bilgisayar modemi ve sesli mesajla paylaşılan ses/faks hattı ....... 203

Seri tip faks kurulumu ....................................................................................................................... 205
Faks kurulumunuzu sınama ............................................................................................................. 206

Ek C Hatalar (Windows) ................................................................................................................................... 207

Faks belleği dolu .............................................................................................................................. 209
Yazıcı ile bağlantı kurulamıyor ......................................................................................................... 210
Mürekkep düzeyi düşük .................................................................................................................... 211
Yazıcı Kafası Sorunu. ....................................................................................................................... 212
Mürekkep Kartuşu Sorunu ................................................................................................................ 213
Mürekkep kartuşunu değiştirme ....................................................................................................... 214
Uyumsuz eski nesil kartuş takılı ....................................................................................................... 215
Kağıt Uyumsuzluğu .......................................................................................................................... 216
Kartuş yatağı hareket edemiyor ....................................................................................................... 217
Kağıt Sıkışması ................................................................................................................................ 218
Yazıcıda kağıt bitmiş ........................................................................................................................ 219
Yazıcı Çevrimdışı ............................................................................................................................. 220
Yazıcı Duraklatıldı ............................................................................................................................ 221
Belge yazdırılamadı .......................................................................................................................... 222
Yazıcı hatası ..................................................................................................................................... 223
Kapak açık ........................................................................................................................................ 224
Takılı olan mürekkep kartuşu daha önce kullanılmış ....................................................................... 225
Mürekkep kartuşları boş ................................................................................................................... 226
Mürekkep kartuşu arızası ................................................................................................................. 227
Yazıcı sarf malzemesi yükseltmesi .................................................................................................. 228

xii

TRWW

background image

Yazıcı sarf malzemesi yükseltmesi başarılı ...................................................................................... 229
Yazıcı sarf malzemesi yükseltme sorunu ......................................................................................... 230
HP olmayan mürekkep kartuşları takılmış ........................................................................................ 231
Orijinal HP Kartuşları'nı kullanmak Ödül kazandırır ......................................................................... 232
Sahte Kartuşlarla İlgili Öneri ............................................................................................................. 233
Kullanılmış, Yeniden Doldurulmuş ya da Sahte Kartuş Algılandı ..................................................... 234
KURULUM kartuşlarını kullanın ....................................................................................................... 235
KURULUM kartuşlarını kullanmayın ................................................................................................. 236
Başlatma için yetersiz mürekkep ...................................................................................................... 237
Yalnızca siyah mürekkep kullanılsın mı? ......................................................................................... 238
Yalnızca renkli mürekkep kullan? ..................................................................................................... 239
Uyumsuz mürekkep kartuşları .......................................................................................................... 240
Mürekkep algılayıcı arızası ............................................................................................................... 241
Mürekkep algılayıcısı uyarısı ............................................................................................................ 242
Yazıcı hazırlığında sorun .................................................................................................................. 243
Renkli kartuşta mürekkep kalmadı ................................................................................................... 244
Siyah kartuşta mürekkep kalmadı .................................................................................................... 245
Otomatik belge besleyici kapağı açık ............................................................................................... 246
Mürekkep sisteminde sorun var ....................................................................................................... 247

Dizin .................................................................................................................................................................. 249

TRWW

xiii

background image

xiv

TRWW

background image

1