HP Officejet Pro 8610 Hjälp

background image
background image
background image

HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8620 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8630 e-All-in-One

Användarhandbok

background image

Copyright-information

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Utgåva 1, 4/2014

Meddelanden från Hewlett-Packard

Informationen i detta dokument kan komma

att bli inaktuell utan föregående

meddelande.

Med ensamrätt. Detta material får inte

reproduceras, anpassas eller översättas

utan föregående skriftligt tillstånd från

Hewlett-Packard, förutom vad som är tillåtet

enligt lagen om upphovsrätt.

De enda garantier som gäller för HPs

produkter och tjänster beskrivs i de

uttryckliga garantivillkor som medföljer

produkterna och tjänsterna. Ingenting i det

här dokumentet ska tolkas som en

ytterligare garanti. HP ansvarar inte för

tekniska eller redaktionella fel eller

utelämnanden i detta dokument.

Tillkännagivanden

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7 och Windows 8

är varumärken registrerade i USA som

tillhör Microsoft Corporation.

ENERGY STAR och ENERGY STAR-

märket är registrerade varumärken i USA.

background image

Säkerhetsinformation

Minska risken för skada genom att alltid

följa säkerhetsanvisningarna.

1. Läs noga alla anvisningar i den

dokumentation som medföljer skrivaren.

2. Följ alla varningar och instruktioner på

produkten.

3. Koppla ur produkten från vägguttaget

innan du rengör den.

4. Du får inte installera eller använda

enheten i närheten av vatten eller när du är

blöt.

5. Installera produkten ordentligt på en

stabil yta.

6. Installera produkten så att sladden inte

kan skadas och så att ingen kan trampa på

eller snubbla på strömsladden.

7. Om produkten inte fungerar som den ska

kan du läsa avsnittet Lösa ett problem

på sidan 121.

8. Det finns inga delar inuti enheten som

kan repareras av användaren. Överlåt

servicearbetet åt kvalificerad personal.

background image
background image

Innehåll

1 Hur gör jag? ...................................................................................................................................................... 1

2 Komma igång .................................................................................................................................................... 3

Hjälpmedel ........................................................................................................................................... 4
HP EcoSolutions (HP och miljön) ......................................................................................................... 5

Energihantering ................................................................................................................... 5
Optimera förbrukningsmaterialet ......................................................................................... 6

Översikt av skrivarens delar ................................................................................................................. 7

Framifrån ............................................................................................................................. 7
Område för förbrukningsmaterial ......................................................................................... 8
Baksida ................................................................................................................................ 8

Använda skrivarens kontrollpanel ........................................................................................................ 9

Översikt över knappar och lampor ....................................................................................... 9
Ikonerna på kontrollpanelens display .................................................................................. 9
Ändra skrivarinställningarna .............................................................................................. 10

HP Digital Solutions ............................................................................................................................ 12

Vad är HP Digital Solutions? ............................................................................................. 12

HP Digitalt arkiv ................................................................................................. 12
HP Digital fax .................................................................................................... 12

Förutsättningar ................................................................................................................... 12
Installera HP Digital Solutions ........................................................................................... 14

Konfigurera HP Digitalt arkiv ............................................................................. 14

Konfigurera Skanna till mapp i nätverk ............................................. 14
Konfigurera Skanna till e-post .......................................................... 15

Konfigurera HP Digital fax ................................................................................. 17

Använda HP Digital Solutions ............................................................................................ 18

Använda HP Skanna till mapp i nätverk ............................................................ 18
Använda Skanna till e-post ............................................................................... 18
Använda HP Digital fax ..................................................................................... 18

Närfältskommunikation (NFC) ............................................................................................................ 19
Grundläggande om papper ................................................................................................................ 20

Rekommenderade papperstyper för utskrift ...................................................................... 20
Beställa HP-papper ............................................................................................................ 21
Tips för val och användning av papper .............................................................................. 22

Fylla på papper ................................................................................................................................... 23

SVWW

v

background image

Fylla på papper i standardstorlek ....................................................................................... 23
Fylla på kuvert ................................................................................................................... 24
Fylla på kort och fotopapper .............................................................................................. 25

Lägga ett original på skannerglaset ................................................................................................... 27
Lägga ett original i dokumentmataren ................................................................................................ 28
Sätt i en USB-flashenhet .................................................................................................................... 29
Installera och använda tillbehör .......................................................................................................... 30

Installera tillbehöret för automatisk dubbelsidig utskrift (duplexenheten) .......................... 30
Installera och använda ett andra fack (fack 2) ................................................................... 30
Arbeta med fack ................................................................................................................. 31

Underhålla skrivaren .......................................................................................................................... 34

Rengöra skannerglaset ...................................................................................................... 34
Rengöra utsidan ................................................................................................................ 34
Rengöra den automatiska dokumentmataren .................................................................... 35

Uppdatera skrivaren ........................................................................................................................... 36
Öppna HPs skrivarprogramvara (Windows) ....................................................................................... 37
Stänga av skrivaren ............................................................................................................................ 38
Återställa standardvärden .................................................................................................................. 39

3 Skriva ut .......................................................................................................................................................... 41

Skriva ut dokument ............................................................................................................................. 42
Skriva ut på kuvert .............................................................................................................................. 43
Skriva ut foton .................................................................................................................................... 45
Skriva ut med maximal dpi ................................................................................................................. 47
Skriva ut på båda sidor (dubbelsidigt) ................................................................................................ 48
Tips för lyckade utskrifter ................................................................................................................... 49

4 Kopiera och skanna ........................................................................................................................................ 53

Kopiera ............................................................................................................................................... 54
Skanna ............................................................................................................................................... 56

Skanna ett original ............................................................................................................. 56

Skanna till en dator ........................................................................................... 56
Skanna till en minnesenhet ............................................................................... 57

Skanna med hjälp av Webscan ......................................................................................... 58
Skanna dokument som redigerbar text .............................................................................. 58

5 Faxa ................................................................................................................................................................ 61

Skicka ett fax ...................................................................................................................................... 62

Skicka ett standardfax ....................................................................................................... 62
Skicka ett standardfax från datorn ..................................................................................... 63
Skicka ett fax manuellt från en telefon ............................................................................... 63
Skicka ett fax med övervakad uppringning ........................................................................ 64
Skicka ett fax från minnet .................................................................................................. 65

vi

SVWW

background image

Skicka ett fax till flera mottagare ........................................................................................ 65
Skicka ett fax i felkorrigeringsläge ..................................................................................... 66

Ta emot ett fax ................................................................................................................................... 68

Ta emot ett fax manuellt .................................................................................................... 68
Ange att fax ska säkerhetskopieras ................................................................................... 69
Skriva ut mottagna fax från minnet på nytt ........................................................................ 69
Vidarebefordra fax till ett annat nummer ............................................................................ 70
Ange pappersstorlek för mottagna fax ............................................................................... 70
Ange automatisk förminskning för inkommande fax .......................................................... 71
Spärra oönskade faxnummer ............................................................................................ 71

Lägga till nummer på skräpfaxlistan .................................................................. 71
Ta bort nummer från skräpfaxlistan .................................................................. 72
Skriva ut en skräpfaxrapport ............................................................................. 72

Ta emot fax med hjälp av HP Digital fax ............................................................................ 72

Krav för HP Digital fax ....................................................................................... 73
Aktivera HP Digital fax ...................................................................................... 73
Ändra inställningar för HP Digital fax ................................................................ 73

Ställa in kortnummer .......................................................................................................................... 75

Ställa in och ändra kortnummer ......................................................................................... 75
Ställa in och ändra kortnummergrupper ............................................................................ 76
Ta bort kortnummer ........................................................................................................... 76
Skriva ut en lista över kortnummer .................................................................................... 77

Ändra faxinställningar ......................................................................................................................... 78

Konfigurera faxrubrik ......................................................................................................... 78
Ange svarsläge (autosvar) ................................................................................................. 78
Ställa in antalet ringsignaler före svar ................................................................................ 79
Ändra svarssignalmönstret för distinkta ringsignaler ......................................................... 79
Ställa in uppringningstyp .................................................................................................... 80
Ställa in alternativ för återuppringning ............................................................................... 80
Ange faxhastighet .............................................................................................................. 80
Ställa in faxens ljudvolym .................................................................................................. 81

Tjänster för fax och digital telefon ...................................................................................................... 82
FoIP (Fax over Internet Protocol) ....................................................................................................... 83
Faxrapporter ....................................................................................................................................... 84

Skriva ut faxbekräftelserapporter ....................................................................................... 84
Skriva ut felrapporter för fax .............................................................................................. 85
Skriva ut och läsa faxloggen .............................................................................................. 85
Rensa faxloggen ................................................................................................................ 85
Skriva ut uppgifter om den senaste faxtransaktionen ........................................................ 86
Skriva ut en rapport över nummerpresentation ................................................................. 86
Visa samtalshistorik ........................................................................................................... 86

6 Webbtjänster ................................................................................................................................................... 87

Vad är webbtjänster? ......................................................................................................................... 88

SVWW

vii

background image

HP ePrint ........................................................................................................................... 88
Utskriftsappar ..................................................................................................................... 88

Konfigurera webbtjänster ................................................................................................................... 89

Konfigurera webbtjänster via skrivarens kontrollpanel ...................................................... 89
Konfigurera webbtjänster med den inbäddade webbservern ............................................ 89
Konfigurera webbtjänster med HPs skrivarprogramvara ................................................... 90

Använda webbtjänster ........................................................................................................................ 91

HP ePrint ........................................................................................................................... 91

Skriva ut med HP ePrint .................................................................................... 91
Hitta skrivarens e-postadress ............................................................................ 91
Stänga av HP ePrint .......................................................................................... 92

Utskriftsappar ..................................................................................................................... 92

Använda utskriftsappar ..................................................................................... 92
Hantera utskriftsappar ....................................................................................... 92
Stänga av utskriftsappar ................................................................................... 92

Ta bort webbtjänster ........................................................................................................................... 93

7 Använda bläckpatroner ................................................................................................................................... 95

Information om bläckpatronerna och skrivhuvudet ............................................................................. 96
Kontrollera de beräknade bläcknivåerna ............................................................................................ 97
Skriva ut med enbart svart bläck eller färgbläck ................................................................................. 98
Byta bläckpatroner ............................................................................................................................. 99
Beställa bläckpatroner ...................................................................................................................... 101
Förvara förbrukningsmaterial ........................................................................................................... 102
Lagring av anonym användningsinformation .................................................................................... 103

8 Nätverksinstallation ....................................................................................................................................... 105

Konfigurera skrivaren för trådlös kommunikation ............................................................................. 106

Innan du börjar ................................................................................................................. 106
Så här installerar du skrivaren i ditt trådlösa nätverk ....................................................... 106
Ändra anslutningstypen ................................................................................................... 107

Byta från en Ethernet-anslutning till en trådlös anslutning .............................. 107
Byta från en USB-anslutning till en trådlös anslutning .................................... 107

Testa den trådlösa anslutningen ...................................................................................... 108
Slå på eller stänga av skrivarens trådlösa funktion ......................................................... 108

Ändra nätverksinställningarna .......................................................................................................... 109

Visa och skriva ut nätverksinställningarna ....................................................................... 109
Ange länkhastighet .......................................................................................................... 109
Ändra IP-inställningar ...................................................................................................... 109

Ändra från en trådlös anslutning till en USB- eller Ethernet-anslutning ........................................... 111
Använda HP trådlöst direkt ............................................................................................................... 112

Slå på HP trådlöst direkt .................................................................................................. 112
Skriva ut från en mobil enhet med trådlös funktion .......................................................... 113
Skriva ut från en dator med trådlös funktion .................................................................... 113

viii

SVWW

background image

9 Verktyg för skrivarhantering .......................................................................................................................... 115

Verktygslåda (Windows) ................................................................................................................... 116

Öppna verktygslådan. ...................................................................................................... 116

HP Verktyg (OS X) ........................................................................................................................... 117
Inbäddad webbserver ....................................................................................................................... 118

Om cookies ...................................................................................................................... 118
Öppna den inbäddade webbservern ................................................................................ 118

10 Lösa ett problem ......................................................................................................................................... 121

HP-support ....................................................................................................................................... 122

Registrera skrivaren ......................................................................................................... 122
Supportprocess ................................................................................................................ 122
Elektronisk support .......................................................................................................... 122
Support från HP per telefon ............................................................................................. 123

Innan du ringer ................................................................................................ 123
Giltighetstid för telefonsupport ........................................................................ 123
Telefonnummer till support .............................................................................. 123
Efter giltighetstiden för telefonsupport ............................................................. 123

Få hjälp från skrivarens kontrollpanel ............................................................................................... 124
Förstå skrivarrapporterna ................................................................................................................. 125

Skrivarstatusrapport ......................................................................................................... 125
Konfigurationssida för nätverk ......................................................................................... 126

Lösa skrivarproblem ......................................................................................................................... 129

Skrivaren stängs oväntat av ............................................................................................ 129
Skrivhuvudsjustering misslyckas ..................................................................................... 129
Pappersmatningsproblem ................................................................................................ 129
Skrivaren kan inte läsa minnesenheten ........................................................................... 130

Lösa utskriftsproblem ....................................................................................................................... 131
Lösa kopieringsproblem ................................................................................................................... 135

Kopior blir tomma eller bleka ........................................................................................... 135
Storleken minskas ........................................................................................................... 135
Kopieringskvaliteten är dålig ............................................................................................ 135

Lösa skanningsproblem ................................................................................................................... 137

Inget hände i skannern .................................................................................................... 137
Skanningen tar för lång tid ............................................................................................... 137
En del av dokumentet skannades inte in, eller det fattas text .......................................... 137
Det går inte att redigera text ............................................................................................ 138
Kvaliteten på den skannade bilden är undermålig ........................................................... 139
Det går inte att skanna till nätverksmapp ......................................................................... 139
Det går inte att skanna till e-post ..................................................................................... 140

Lösa faxproblem ............................................................................................................................... 141

Faxtestet misslyckades .................................................................................................... 141

Testet av faxmaskinvaran misslyckades ......................................................... 141

SVWW

ix

background image

Testet "Fax ansluten till aktivt telefonjack" misslyckades ................................ 142
Testet "Telefonsladd ansluten till rätt port på fax" misslyckades .................... 142
Testet "Använda rätt typ av telefonsladd med faxen" misslyckades ............... 143
Testet "Detektering av kopplingston" misslyckades ........................................ 144
Testet av faxlinjestatus misslyckades ............................................................. 144

Luren av visas konstant på displayen .............................................................................. 145
Skrivaren har problem med att skicka och ta emot fax .................................................... 145
Skrivaren kan skicka men inte ta emot fax ...................................................................... 147
Skrivaren kan ta emot men inte skicka fax ...................................................................... 148

Lös problem med HP ePrint och HP Utskrivbart .............................................................................. 149
Lösa nätverksproblem ...................................................................................................................... 150

Allmän felsökning för nätverk ........................................................................................... 150
Skrivaren kan inte anslutas trådlöst ................................................................................. 150

Steg 1: Kontrollera att lampan för trådlöst (802.11) lyser ................................ 150
Steg 2: Kontrollera att datorn är ansluten till det trådlösa nätverket ............... 151
Steg 3: Kör det trådlösa testet ......................................................................... 152
Steg 4: Starta om komponenter i det trådlösa nätverket ................................. 152

Lösa skrivarhanteringsproblem ........................................................................................................ 153

Den inbäddade webbservern kan inte öppnas ................................................................ 153

Underhåll av skrivhuvudet ................................................................................................................ 155

Rengöra skrivhuvudet ...................................................................................................... 155
Justera skrivhuvudet ........................................................................................................ 156
Kalibrera radmatningen ................................................................................................... 157
Installera om skrivhuvudet ............................................................................................... 157

Åtgärda papperstrassel .................................................................................................................... 159

Åtgärda papperstrassel inuti skrivaren ............................................................................ 159
Åtgärda papperstrassel i den automatiska dokumentmataren ........................................ 160
Undvika papperstrassel ................................................................................................... 161

Lossa skrivarvagnen ........................................................................................................................ 163

Bilaga A Teknisk information ........................................................................................................................... 165

Garantiinformation ............................................................................................................................ 166

Garantiinformation för bläckpatroner ............................................................................... 166

Specifikationer .................................................................................................................................. 167

Systemkrav ...................................................................................................................... 167
Miljöspecifikationer .......................................................................................................... 167
Inmatningsfackets kapacitet ............................................................................................ 167
Utmatningsfackets kapacitet ............................................................................................ 168
Pappersstorlek och -vikt .................................................................................................. 168
Specifikationer för utskrift ................................................................................................ 168
Kopieringsspecifikationer ................................................................................................. 168
Specifikationer för skanning ............................................................................................. 168
Faxspecifikationer ............................................................................................................ 169
Bläcktronskapacitet .......................................................................................................... 169

x

SVWW

background image

Specifikationer för akustiska emissioner .......................................................................... 169

Information om föreskrifter ............................................................................................................... 171

Regulatoriskt modellnummer ........................................................................................... 171
FCC-meddelande ............................................................................................................ 172
Meddelande till användare i Korea .................................................................................. 172
Meddelande om överensstämmelse med VCCI (klass B) för användare i Japan ........... 172
Meddelande till användare i Japan om strömsladden ..................................................... 172
Meddelande om bullernivåer för Tyskland ....................................................................... 173
Meddelande till användare i Tyskland angående bildskärmsarbetsplatser ..................... 173
Meddelande till användare av telenätet i USA: FCC-krav ............................................... 173
Meddelande till användare av det kanadensiska telenätet .............................................. 174
Meddelande till användare inom EES .............................................................................. 174
Meddelande till användare av det tyska telenätet ............................................................ 175
Meddelande om trådbunden fax i Australien ................................................................... 175
Meddelande om bestämmelser för Europeiska unionen ................................................. 175

Produker med externa nätadaptrar ................................................................. 175
Produkter med trådlös funktion ....................................................................... 175
Deklaration angående det europeiska telenätet (modem/fax) ........................ 176

Konformitetsdeklaration ................................................................................................... 176
Information om föreskrifter för trådlösa produkter ............................................................ 176

Exponering för radiofrekvent energi ................................................................ 177
Meddelande till användare i Brasilien ............................................................. 177
Meddelande till användare i Kanada ............................................................... 177
Meddelande till användare i Taiwan ................................................................ 178
Meddelande till användare i Mexiko ................................................................ 178
Meddelande angående trådlöst till användare i Japan .................................... 178

Program för miljövänliga produkter .................................................................................................. 179

Pappersanvändning ......................................................................................................... 179
Plaster .............................................................................................................................. 179
Informationsblad om materialsäkerhet ............................................................................. 179
Återvinningsprogram ........................................................................................................ 180
HPs program för återvinning av förbrukningsmaterial för bläckstråleskrivare ................. 180
Användares kassering av uttjänt utrustning ..................................................................... 180
Strömförbrukning ............................................................................................................. 180
Kemiska substanser ........................................................................................................ 180
Kassering av batterier i Nederländerna ........................................................................... 181
Kassering av batterier i Taiwan ....................................................................................... 181
Materialmeddelande för perklorat i Kalifornien ................................................................ 181
Tabell över giftiga och skadliga substanser (Kina) .......................................................... 181
Begränsningar angående skadliga substanser (Ukraina) ................................................ 181
Begränsningar angående skadliga substanser (Indien) .................................................. 182
EPEAT ............................................................................................................................. 182
Användarinformation om SEPA-ekomärkning för Kina .................................................... 182

SVWW

xi

background image

Bilaga B Ytterligare faxinställningar ................................................................................................................. 183

Konfigurera faxfunktioner (parallella telefonsystem) ........................................................................ 184

Välja rätt faxinställningar för hemmet eller kontoret ......................................................... 185
Fall A: Separat faxlinje (inga ingående röstsamtal) ......................................................... 186
Fall B: Konfigurera skrivaren för DSL .............................................................................. 187
Fall C: Konfigurera skrivaren för ett PBX-telefonsystem eller en ISDN-linje ................... 188
Fall D: Faxa med distinkt ringsignal på samma linje ........................................................ 189
Fall E: Delad röst- och faxlinje ......................................................................................... 190
Fall F: Delad röst- och faxlinje med röstpost ................................................................... 191
Fall G: Faxlinje som delas med datormodem (inga röstsamtal tas emot) ........................ 192

Konfigurera skrivaren för ett datormodem för uppringd anslutning ................. 192
Konfigurera skrivaren för ett DSL/ADSL-datormodem .................................... 194

Fall H: Delad röst- och faxlinje med datormodem ............................................................ 195

Delad röst- och faxlinje med datormodem för uppringd anslutning ................. 195
Delad röst/fax med DSL/ADSL-datormodem .................................................. 196

Fall I: Delad röst- och faxlinje med telefonsvarare ........................................................... 198
Fall J: Delad röst- och faxlinje med datormodem och telefonsvarare .............................. 199

Delad röst- och faxlinje med uppringt datormodem och telefonsvarare .......... 199
Delad röst- och faxlinje med DSL/ADSL-datormodem och telefonsvarare ..... 201

Fall K: Delad röst- och faxlinje med datormodem och telefonsvarare ............................. 203

Konfigurering av fax av seriell typ .................................................................................................... 205
Testa faxinställningar ....................................................................................................................... 206

Bilaga C Fel (Windows) ................................................................................................................................... 207

Faxminnet är fullt .............................................................................................................................. 209
Det går inte att kommunicera med skrivaren .................................................................................... 210
Låg bläcknivå ................................................................................................................................... 211
Skrivhuvudsproblem ......................................................................................................................... 212
Bläckpatronsproblem ........................................................................................................................ 213
Byt bläckpatronen ............................................................................................................................. 214
En inkompatibel bläckpatron av äldre modell är installerad ............................................................. 215
Felaktigt papper ................................................................................................................................ 216
Bläckpatronshållaren kan inte röra sig ............................................................................................. 217
Papperstrassel ................................................................................................................................. 218
Slut på papper i skrivaren ................................................................................................................. 219
Skrivaren är offline ........................................................................................................................... 220
Skrivaren är pausad ......................................................................................................................... 221
Det gick inte att skriva ut dokumentet .............................................................................................. 222
Skrivarfel .......................................................................................................................................... 223
Lucka öppen ..................................................................................................................................... 224
En redan använd bläckpatron är installerad ..................................................................................... 225
Patronerna förbrukade ..................................................................................................................... 226
Patron fungerar inte .......................................................................................................................... 227
Uppgradering av förbrukningsmaterial ............................................................................................. 228

xii

SVWW

background image

Uppgradering av förbrukningsmaterial klar ...................................................................................... 229
Problem med uppgradering .............................................................................................................. 230
Icke HP-bläckpatroner installerade .................................................................................................. 231
Det lönar sig att använda äkta HP-bläckpatroner ............................................................................. 232
Råd angående förfalskade bläckpatroner ........................................................................................ 233
Använd, påfylld eller förfalskad patron detekterad ........................................................................... 234
Använd konfigurationspatroner ........................................................................................................ 235
Använd inte konfigurationspatroner .................................................................................................. 236
Otillräckligt med bläck under startrutinen ......................................................................................... 237
Använd endast svart bläck? ............................................................................................................. 238
Använd endast färgbläck? ................................................................................................................ 239
Inkompatibla bläckpatroner .............................................................................................................. 240
Fel på bläckavkänning ...................................................................................................................... 241
Bläcksensorvarning .......................................................................................................................... 242
Problem med skrivarförberedelse .................................................................................................... 243
Bläcket är slut i färgbläckpatronen ................................................................................................... 244
Den svarta bläckpatronen har slut på bläck ..................................................................................... 245
Luckan till ADM är öppen ................................................................................................................. 246
Problem med bläcksystemet ............................................................................................................ 247

Index ................................................................................................................................................................. 249

SVWW

xiii

background image

xiv

SVWW

background image

1