Pomoč HP Officejet Pro 8610

background image
background image
background image

HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8620 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8630 e-All-in-One

Navodila za uporabo

background image

Informacije o avtorskih pravicah

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

1. izdaja, 4/2014

Obvestila podjetja Hewlett-Packard

Pridržujemo si pravico do spreminjanja

informacij v tem dokumentu brez

predhodnega obvestila.

Vse pravice pridržane. Prepovedano je

razmnoževanje, prirejanje ali prevajanje

brez predhodnega pisnega dovoljenja

podjetja Hewlett-Packard, razen če to

dovoljujejo zakoni o avtorskih pravicah.

Edine garancije za HP-jeve izdelke in

storitve so opisane v posebnih garancijskih

izjavah, ki so dodane izdelkom in storitvam.

Vsebine si ne razlagajte kot dodatno

garancijo. HP ne odgovarja za tehnične ali

založniške napake ali izpuščeno vsebino.

Obvestila

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7 in Windows 8

so blagovne znamke družbe Microsoft

Corporation, registrirane v ZDA.

ENERGY STAR in oznaka ENERGY STAR

sta registrirani oznaki v ZDA.

background image

Varnostne informacije

Ko uporabljate izdelek, vedno upoštevajte

varnostne ukrepe, da bi zmanjšali

nevarnost poškodb zaradi ognja ali

električnega udara.

1. Natančno preberite vsa navodila v

dokumentaciji, ki je priložena tiskalniku.

2. Upoštevajte vsa opozorila in navodila, ki

so na izdelku.

3. Pred čiščenjem naprave izvlecite

napajalni kabel iz vtičnice.

4. Izdelka ne smete namestiti ali uporabljati

v bližini vode ali če ste mokri.

5. Napravo namestite varno na stabilno

podlago.

6. Izdelek položite na zaščiteno mesto, kjer

ne more nihče stopiti na linijski kabel ali se

spotakniti obenj in ga tako poškodovati.

7. Če naprava ne deluje normalno, glejte

Reševanje težav na strani 123.

8. Naprava ne vsebuje delov, ki bi jih lahko

popravil uporabnik. Servisiranje prepustite

usposobljenim serviserjem.

background image
background image

Kazalo

1 Kako naj? .......................................................................................................................................................... 1

2 Začetek ............................................................................................................................................................. 3

Dostopnost ........................................................................................................................................... 4
HP EcoSolutions (HP in okolje) ............................................................................................................ 5

Upravljanje z energijo .......................................................................................................... 5
Optimiziranje tiskalnih potrebščin ........................................................................................ 6

Pomen delov tiskalnika ......................................................................................................................... 7

Sprednja stran ..................................................................................................................... 7
Prostor potrebščin za tiskanje .............................................................................................. 8
Pogled od zadaj ................................................................................................................... 8

Uporaba nadzorne plošče tiskalnika .................................................................................................... 9

Pregled gumbov in lučk ....................................................................................................... 9
Ikone zaslona nadzorne plošče ........................................................................................... 9
Spreminjanje nastavitev tiskalnika ..................................................................................... 10

Rešitve HP Digital Solutions ............................................................................................................... 12

Kaj je HP Digital Solutions? ............................................................................................... 12

HP Digital Filing ................................................................................................. 12
HP Digital Fax ................................................................................................... 12

Zahteve .............................................................................................................................. 12
Nastavitev rešitve HP Digital Solutions .............................................................................. 14

Nastavitev funkcije HP Digital Filing .................................................................. 14

Nastavitev funkcije za optično branje v omrežno mapo ................... 14
Nastavitev optičnega branja v e-pošto ............................................. 15

Nastavitev funkcije HP Digital Fax .................................................................... 17

Uporaba rešitev HP Digital Solutions ................................................................................. 18

Uporaba optičnega brana HP v omrežno mapo ................................................ 18
Uporaba funkcije za optično branje v e-pošto ................................................... 18
Uporaba funkcije HP Digital Fax ....................................................................... 19

NFC (Near field communication) ........................................................................................................ 20
Osnove papirja ................................................................................................................................... 21

Priporočene vrste papirja za tiskanje ................................................................................. 21
Naročanje papirja HP ......................................................................................................... 23
Nasveti za izbiranje in uporabo papirja .............................................................................. 23

Nalaganje papirja ............................................................................................................................... 24

SLWW

v

background image

Nalaganje papirja standardnih velikosti ............................................................................. 24
Nalaganje ovojnic .............................................................................................................. 25
Nalaganje kartic in foto papirja .......................................................................................... 26

Nalaganje izvirnikov na steklo optičnega bralnika .............................................................................. 28
Nalaganje izvirnikov v podajalnik dokumentov ................................................................................... 29
Vstavljanje bliskovnega pogona USB ................................................................................................. 30
Namestitev in uporaba pripomočkov .................................................................................................. 31

Namestite pripomoček za samodejno obojestransko tiskanje (pripomoček za
obojestransko tiskanje). ..................................................................................................... 31
Namestitev in uporaba drugega pladnja (pladnja 2) .......................................................... 31
Delo s pladnji ..................................................................................................................... 32

Vzdrževanje tiskalnika ........................................................................................................................ 35

Čiščenje stekla optičnega bralnika .................................................................................... 35
Čiščenje zunanjosti ............................................................................................................ 35
Čiščenje samodejnega podajalnika dokumentov ............................................................... 36

Posodobitev tiskalnika ........................................................................................................................ 37
Odprite programsko opremo tiskalnika HP .(Windows) ...................................................................... 38
Izklop tiskalnika .................................................................................................................................. 39
Obnovitev privzetih nastavitev ............................................................................................................ 40

3 Tiskanje ........................................................................................................................................................... 41

Tiskanje dokumentov ......................................................................................................................... 42
Tiskanje na ovojnice ........................................................................................................................... 44
Tiskanje fotografij ............................................................................................................................... 46
Tiskanje z največ dpi .......................................................................................................................... 48
Obojestransko tiskanje ....................................................................................................................... 50
Namigi za uspešno tiskanje ................................................................................................................ 51

4 Kopiranje in optično branje ............................................................................................................................. 55

Kopiranje ............................................................................................................................................ 56
Optično branje .................................................................................................................................... 58

Optično branje izvirnika ..................................................................................................... 58

Optično branje v računalnik ............................................................................... 58
Optično branje v pomnilniško napravo .............................................................. 59

Optično branje s funkcijo Webscan ................................................................................... 60
Optično branje dokumentov v obliki besedila, ki ga je mogoče urejati .............................. 60

5 Faks ................................................................................................................................................................ 63

Pošiljanje faksa .................................................................................................................................. 64

Pošiljanje standardnega faksa ........................................................................................... 64
Pošiljanje standardnega faksa iz računalnika .................................................................... 65
Ročno pošiljanje faksa s telefona ...................................................................................... 65
Pošiljanje faksa z nadzorom izbiranja ................................................................................ 66
Pošiljanje faksa iz pomnilnika ............................................................................................ 67

vi

SLWW

background image

Pošiljanje faksa več prejemnikom ...................................................................................... 67
Pošiljanje faksa v načinu odpravljanja napak .................................................................... 68

Sprejemanje faksa .............................................................................................................................. 69

Ročno sprejemanje faksa .................................................................................................. 69
Nastavitev varnostne kopije faksa ..................................................................................... 70
Ponovno tiskanje faksov iz pomnilnika .............................................................................. 70
Posredovanje faksov na drugo številko ............................................................................. 71
Nastavitev velikosti papirja za sprejete fakse .................................................................... 72
Nastavitev samodejnega zmanjšanja za dohodne fakse ................................................... 72
Blokiranje neželenih številk faksov .................................................................................... 72

Dodajanje številk na seznam neželenih faksov ................................................. 73
Brisanje številk s seznama neželenih faksov .................................................... 73
Tiskanje poročila o neželenih faksih ................................................................. 73

Prejemanje faksov s funkcijo HP Digital Fax ..................................................................... 74

Zahteve za funkcijo HP Digital Fax ................................................................... 74
Aktiviranje funkcije HP Digital Fax .................................................................... 74
Spreminjanje nastavitev za funkcijo HP Digital Fax .......................................... 74

Nastavitev vnosov hitrega izbiranja .................................................................................................... 76

Nastavitev in spreminjanje vnosov za hitro izbiranje ......................................................... 76
Nastavitev in spreminjanje vnosov za hitro izbiranje skupine ............................................ 77
Brisanje vnosov za hitro izbiranje ...................................................................................... 78
Tiskanje seznama vnosov za hitro izbiranje ...................................................................... 78

Spreminjanje nastavitev faksa ............................................................................................................ 79

Konfiguracija glave faksa ................................................................................................... 79
Nastavitev načina odziva (samodejni odgovor) ................................................................. 79
Nastavitev števila zvonjenj pred odgovorom ..................................................................... 80
Spreminjanje vzorca odzivnega zvonjenja za značilno zvonjenje ..................................... 80
Nastavitev vrste izbiranja ................................................................................................... 81
Nastavitev možnosti ponovnega izbiranja ......................................................................... 81
Nastavitev hitrosti faksa ..................................................................................................... 82
Nastavitev glasnosti zvoka faksa ....................................................................................... 82

Storitve faksiranja in digitalnega telefona ........................................................................................... 84
Faks prek internetnega protokola ....................................................................................................... 85
Poročila o faksih ................................................................................................................................. 86

Tiskanje poročila o potrditvi faksa ...................................................................................... 86
Tiskanje poročil o napakah faksov ..................................................................................... 87
Tiskanje in ogled dnevnika faksa ....................................................................................... 87
Čiščenje dnevnika faksa .................................................................................................... 88
Tiskanje podrobnosti o zadnjem pošiljanju faksa .............................................................. 88
Tiskanje poročila o ID-jih klicateljev ................................................................................... 88
Ogled zgodovine klicev ...................................................................................................... 88

6 Spletne storitve ............................................................................................................................................... 89

Kaj so spletne storitve? ...................................................................................................................... 90

SLWW

vii

background image

HP ePrint ........................................................................................................................... 90
Aplikacije za tiskanje .......................................................................................................... 90

Nastavitev spletnih storitev ................................................................................................................. 91

Nastavitev Spletnih storitev s pomočjo nadzorne plošče tiskalnika ................................... 91
Nastavitev spletnih storitev s pomočjo vdelanega spletnega strežnika ............................. 91
Nastavitev spletnih storitev s pomočjo programske opreme za tiskalnik HP ..................... 92

Uporaba spletnih storitev .................................................................................................................... 93

HP ePrint ........................................................................................................................... 93

Tiskanje s funkcijo HP ePrint ............................................................................ 93
Iskanje elektronskega naslova tiskalnika .......................................................... 93
Izklop funkcije HP ePrint ................................................................................... 94

Aplikacije za tiskanje .......................................................................................................... 94

Uporaba aplikacij za tiskanje ............................................................................. 94
Upravljanje aplikacij za tiskanje ........................................................................ 94
Izklop aplikacij za tiskanje ................................................................................. 94

Odstranitev spletnih storitev ............................................................................................................... 95

7 Ravnanje s kartušami s črnilom ...................................................................................................................... 97

Informacije o kartušah s črnilom in tiskalnih glavah ........................................................................... 98
Preverjanje ocenjene ravni črnila ....................................................................................................... 99
Tiskanje samo s črnim ali barvnim črnilom ....................................................................................... 100
Zamenjava kartuš s črnilom ............................................................................................................. 101
Naročanje kartuš s črnilom ............................................................................................................... 103
Shranjevanje tiskalnih potrebščin ..................................................................................................... 104
Shranjevanje podatkov o anonimni uporabi ..................................................................................... 105

8 Nastavitev omrežja ....................................................................................................................................... 107

Nastavitev tiskalnika za brezžično komunikacijo .............................................................................. 108

Preden začnete ................................................................................................................ 108
Nastavitev tiskalnika v brezžičnem omrežju .................................................................... 108
Spreminjanje vrste povezave ........................................................................................... 109

Spreminjanje povezave Ethernet v brezžično povezavo ................................. 109
Spreminjanje povezave USB v brezžično povezavo ....................................... 109

Preskus brezžične povezave ........................................................................................... 110
Vklopite ali izklopite brezžično fukcijo tiskalnika. ............................................................. 110

Spreminjanje omrežnih nastavitev ................................................................................................... 111

Ogled in tiskanje omrežnih nastavitev ............................................................................. 111
Nastavitev hitrosti povezave ............................................................................................ 111
Spreminjanje nastavitev IP .............................................................................................. 111

Spreminjanje brezžične povezave v povezavo USB ali ethernetno povezavo ................................. 113
Uporaba funkcije Neposredno brezžično HP ................................................................................... 114

Vklop funkcije Neposredno brezžično HP ........................................................................ 114
Tiskanje v mobilni napravi, ki omogoča brezžično povezavo .......................................... 115
Tiskanje v računalniku, ki omogoča brezžično povezavo ................................................ 115

viii

SLWW

background image

9 Orodja za upravljanje tiskalnika .................................................................................................................... 117

Orodjarna (Windows) ....................................................................................................................... 118

Odpiranje Orodjarne ........................................................................................................ 118

HP Utility (OS X) ............................................................................................................................... 119
Vdelani spletni strežnik ..................................................................................................................... 120

O piškotkih ....................................................................................................................... 120
Odpiranje vdelanega spletnega strežnika ........................................................................ 120

10 Reševanje težav ......................................................................................................................................... 123

HP-jeva podpora .............................................................................................................................. 124

Registracija tiskalnika ...................................................................................................... 124
Postopek podpore ............................................................................................................ 124
Poiščite elektronsko podporo ........................................................................................... 124
HP-jeva telefonska podpora ............................................................................................ 125

Preden pokličete ............................................................................................. 125
Obdobje telefonske podpore ........................................................................... 125
Telefonske številke za podporo ....................................................................... 125
Po poteku telefonske podpore ........................................................................ 125

Pomoč za nadzorni plošči tiskalnika ................................................................................................. 126
Razumevanje poročil tiskalnika ........................................................................................................ 127

Poročilo o stanju tiskalnika .............................................................................................. 127
Stran s konfiguracijo omrežja .......................................................................................... 128

Reševanje težav s tiskalnikom ......................................................................................................... 131

Tiskalnik se nepričakovano izklopi ................................................................................... 131
Tiskalne glave ni mogoče poravnati ................................................................................ 131
Težave s podajanje papirja .............................................................................................. 131
Tiskalnik ne more brati iz pomnilniške naprave ............................................................... 132

Odpravljanje težav s tiskalnikom ...................................................................................................... 133
Reševanje težav pri kopiranju .......................................................................................................... 138

Kopije so prazne ali blede ................................................................................................ 138
Velikost je pomanjšana .................................................................................................... 138
Kakovost kopiranja je slaba ............................................................................................. 138

Reševanje težav pri optičnem branju ............................................................................................... 140

Optični bralnik ne stori ničesar ......................................................................................... 140
Optično branje traja predolgo .......................................................................................... 140
Del dokumenta ni bil optično prebran ali pa manjka besedilo .......................................... 140
Besedila ni mogoče urediti ............................................................................................... 141
Kakovost optično prebrane slike je nizka ......................................................................... 142
Optično branje v omrežno mapo ni možno ...................................................................... 142
Optično branje v e-pošto ni mogoče ................................................................................ 143

Reševanje težav pri faksiranju ......................................................................................................... 144

Preskus faksa ni uspel ..................................................................................................... 144

»Preskus strojne opreme faksa« ni uspel ....................................................... 144

SLWW

ix

background image

Preskus »V delujočo telefonsko zidno vtičnico povezan faks« ni uspel .......... 145
Preskus »V ustrezna vrata faksa vključen telefonski kabel« ni uspel ............. 145
Preskus »Uporaba pravilne vrste telefonskega kabla s faksom« ni uspel ...... 146
Preskus »Zaznavanje znaka centrale« ni uspel .............................................. 147
Preskus »Stanje faks linije« ni uspel ............................................................... 147

Na zaslonu je vedno prikazano sporočilo »Slušalka ni na mestu« .................................. 148
V tiskalniku prihaja do težav pri pošiljanju in sprejemanju faksov ................................... 148
Tiskalnik ne more prejemati faksov, lahko pa jih pošilja .................................................. 150
Tiskalnik ne more pošiljati faksov, lahko pa jih sprejema ................................................ 151

Odpravite težave s funkcijama HP ePrint in HP Printables .............................................................. 152
Reševanje težav z omrežjem ........................................................................................................... 153

Odpravljanje težav splošnega omrežja ............................................................................ 153
Brezžične povezave tiskalnika ni mogoče vzpostaviti ..................................................... 153

1. korak: Preverite, ali lučka brezžične povezave (802.11) sveti .................... 154
2. korak: Preverite, ali ima računalnik vzpostavljeno povezavo z brezžičnim
omrežjem ........................................................................................................ 155
3. korak: Preskus brezžične povezave ............................................................ 155
4. korak: Znova zaženite komponente brezžičnega omrežja .......................... 155

Reševanje težav pri upravljanju tiskalnika ........................................................................................ 156

Vdelanega spletnega strežnika ni mogoče odpreti .......................................................... 156

Vzdrževanje tiskalne glave ............................................................................................................... 158

Čiščenje tiskalne glave .................................................................................................... 158
Poravnava tiskalne glave ................................................................................................. 159
Umerjanje pomika v novo vrsto ....................................................................................... 160
Ponovno namestite tiskalno glavo. .................................................................................. 160

Odstranjevanje zagozdenega papirja ............................................................................................... 162

Odstranjevanje zagozdenega papirja iz notranjosti tiskalnika ......................................... 162
Odstranjevanje papirja, zagozdenega v samodejnem podajalniku dokumentov ............. 163
Kako se izogniti zagozditvi papirja ................................................................................... 164

Čiščenje okolice nosilca kartuše ...................................................................................................... 166

Dodatek A Tehnični podatki ............................................................................................................................. 167

Informacije o garanciji ...................................................................................................................... 168

Informacije o garanciji za kartuše s črnilom ..................................................................... 168

Specifikacije ..................................................................................................................................... 169

Sistemske zahteve ........................................................................................................... 169
Tehnični podatki o okolju ................................................................................................. 169
Zmogljivost vhodnega pladnja ......................................................................................... 169
Zmogljivost izhodnega pladnja ........................................................................................ 170
Velikost in teža papirja ..................................................................................................... 170
Specifikacije tiskanja ........................................................................................................ 170
Tehnični podatki kopiranja ............................................................................................... 171
Tehnični podatki optičnega branja ................................................................................... 171
Tehnični podatki faksa ..................................................................................................... 171

x

SLWW

background image

Izkoristek kartuš ............................................................................................................... 172
Tehnični podatki o oddajanju zvokov ............................................................................... 172

Upravne informacije ......................................................................................................................... 173

Upravna številka modela ................................................................................................. 173
Izjava FCC ....................................................................................................................... 174
Obvestilo za uporabnike v Koreji ..................................................................................... 174
Izjava o skladnosti z VCCI (razred B) za uporabnike na Japonskem .............................. 174
Obvestilo o napajalnem kablu za uporabnike na Japonskem .......................................... 174
Izjava o zvočnih emisijah za Nemčijo .............................................................................. 175
Izjava o delu z vizualnimi prikazovalniki za Nemčijo ........................................................ 175
Obvestilo za uporabnike telefonskega omrežja ZDA: Zahteve za FCC ........................... 175
Obvestilo za uporabnike kanadskega telefonskega omrežja ........................................... 176
Obvestilo za uporabnike v Evropskem gospodarskem prostoru ...................................... 176
Obvestilo za uporabnike nemškega telefonskega omrežja ............................................. 177
Izjava o žičnem faksiranju za Avstralijo ........................................................................... 177
Upravno obvestilo za Evropsko unijo ............................................................................... 177

Izdelki z zunanjimi napajalniki ......................................................................... 177
Izdelki z brezžičnimi funkcijami ....................................................................... 177
Evropska deklaracija glede telefonskega omrežja (modem/faks) ................... 177

Izjava o skladnosti ........................................................................................................... 178
Upravne informacije za brezžične izdelke ....................................................................... 178

Izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju ................................................... 179
Obvestilo za uporabnike v Braziliji .................................................................. 179
Obvestilo za uporabnike v Kanadi ................................................................... 179
Obvestilo za uporabnike na Tajvanu ............................................................... 180
Obvestilo za uporabnike v Mehiki ................................................................... 180
Obvestilo o brezžičnem vmesniku za uporabnike na Japonskem ................... 180

Okoljevarstveni vidiki izdelka ............................................................................................................ 181

Uporaba papirja ............................................................................................................... 181
Plastika ............................................................................................................................ 181
Podatki o varnosti materiala ............................................................................................ 182
Program recikliranja ......................................................................................................... 182
Program recikliranja potrebščin za brizgalne tiskalnike HP ............................................. 182
Odlaganje odpadne opreme za uporabnike ..................................................................... 182
Poraba energije ............................................................................................................... 182
Kemične snovi ................................................................................................................. 182
Odlaganje baterij in akumulatorjev na Nizozemskem ...................................................... 183
Odlaganje akumulatorja na Tajvanu ................................................................................ 183
Obvestilo o perkloratu za Kalifornijo ................................................................................ 183
Tabela strupenih in nevarnih snovi (Kitajska) .................................................................. 183
Omejitve za nevarne snovi (Ukrajina) .............................................................................. 183
Omejitve nevarnih snovi (Indija) ...................................................................................... 184
EPEAT ............................................................................................................................. 184
Uporabniške informacije za kitajsko eko oznako SEPA .................................................. 184

SLWW

xi

background image

Dodatek B Dodatne nastavitve faksa ............................................................................................................... 185

Nastavitev faksiranja (vzporedni telefonski sistemi) ......................................................................... 186

Izbira pravilne nastavitve faksa za dom ali pisarno ......................................................... 187
Primer A: Ločena faks linija (ni sprejetih govornih klicev) ................................................ 189
Primer B: Nastavitev tiskalnika z DSL-jem ...................................................................... 189
Primer C: Nastavitev tiskalnika s telefonskim sistemom PBX ali linijo ISDN ................... 190
Primer D: Faks z značilnim zvonjenjem na isti liniji ......................................................... 191
Primer E: Govorna/faks linija v skupni rabi ...................................................................... 192
Primer F: Govorna/faks linija v skupni rabi z glasovno pošto .......................................... 193
Primer G: Faks linija v skupni rabi z računalniškim modemom (ni sprejetih govornih
klicev) ............................................................................................................................... 194

Nastavljanje tiskalnika z računalniškim klicnim modemom ............................. 194
Nastavljanje tiskalnika z računalniškim modemom DSL/ADSL ....................... 196

Primer H: Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim modemom .......................... 197

Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim klicnim modemom .............. 197
Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim modemom DSL/ADSL ....... 198

Primer I: Govorna/faks linija v skupni rabi z odzivnikom .................................................. 200
Primer J: Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim modemom in odzivnikom .... 201

Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim klicnim modemom in
odzivnikom ...................................................................................................... 201
Govorna/faks linija v skupni rabi z modemom DSL/ADSL in odzivnikom ....... 203

Primer K: Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim klicnim modemom in
glasovno pošto ................................................................................................................. 204

Nastavljanje faksov zaporednega tipa .............................................................................................. 207
Preskus nastavitve faksa .................................................................................................................. 208

Dodatek C Napake (Windows) ......................................................................................................................... 209

Pomnilnik faksa je poln ..................................................................................................................... 211
Komunikacija s tiskalnikom ni mogoča ............................................................................................. 212
Črnila je malo. .................................................................................................................................. 213
Težave s tiskalnimi glavami .............................................................................................................. 214
Težava kartuše s črnilom ................................................................................................................. 215
Zamenjajte kartušo s črnilom ........................................................................................................... 216
Nameščena je nezdružljiva kartuša starejše generacije .................................................................. 217
Neskladen papir ............................................................................................................................... 218
Ležišče kartuš se ne more premakniti .............................................................................................. 219
Zagozden papir ................................................................................................................................ 220
Tiskalniku je zmanjkalo papirja ......................................................................................................... 221
Tiskalnik je brez povezave ............................................................................................................... 222
Tiskalnik je ustavljen ........................................................................................................................ 223
Dokument se ni natisnil .................................................................................................................... 224
Okvara tiskalnika .............................................................................................................................. 225
Vratca ali pokrov je odprt .................................................................................................................. 226
Nameščena je že uporabljena kartuša s črnilom .............................................................................. 227

xii

SLWW

background image

Prazne kartuše s črnilom .................................................................................................................. 228
Težave s kartušo s črnilom ............................................................................................................... 229
Nadgradnja potrebščin za tiskalnik ................................................................................................... 230
Nadgradnja potrebščin za tiskalnik je bila uspešna .......................................................................... 231
Težava pri nadgradnji potrebščin za tiskalnik ................................................................................... 232
Nameščena je kartuša s črnilom, ki ni HP ........................................................................................ 233
Uporaba originalnih kartuš HP ima svoje prednosti ......................................................................... 234
Nasveti v zvezi s ponarejenimi kartušami ........................................................................................ 235
Zaznana je rabljena, ponovno napolnjena ali ponarejena kartuša ................................................... 236
Uporaba NAMESTITVENIH kartuš ................................................................................................... 237
Ne uporabljajte NAMESTITVENIH kartuš ........................................................................................ 238
Ob zagonu ni bilo dovolj črnila ......................................................................................................... 239
Ali želite uporabiti le črno črnilo? ...................................................................................................... 240
Ali želite uporabiti le barvno črnilo? .................................................................................................. 241
Nezdružljive kartuše s črnilom .......................................................................................................... 242
Nedelovanje senzorja za črnilo ........................................................................................................ 243
Opozorilo senzorja za črnilo ............................................................................................................. 244
Težava s pripravo tiskalnika ............................................................................................................. 245
V barvni kartuši ni črnila ................................................................................................................... 246
V črni kartuši ni črnila ....................................................................................................................... 247
Pokrov samodejnega podajalnika dokumentov je odprt. .................................................................. 248
Težava s sistemom črnila ................................................................................................................. 249

Stvarno kazalo .................................................................................................................................................. 251

SLWW

xiii

background image

xiv

SLWW

background image

1