Ajutor HP Officejet Pro 8610

background image
background image
background image

HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8620 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8630 e-All-in-One

Ghidul utilizatorului

background image

Informaţii despre drepturile de autor

© 2014 Hewlett-Packard Development

Company, L.P.

Ediţia 1, 4/2014

Notificări ale companiei Hewlett-Packard

Informaţiile conţinute în acest document pot

fi modificate fără notificare prealabilă.

Toate drepturile rezervate. Este interzisă

reproducerea, adaptarea sau traducerea

acestui material fără acordul scris prealabil

al companiei Hewlett-Packard, cu excepţia

cazurilor prevăzute de legile privind

drepturile de autor.

Singurele garanţii pentru produsele şi

serviciile HP sunt cele stabilite expres prin

certificatele de garanţie care însoţesc

aceste produse şi servicii. Nimic din acest

document nu trebuie interpretat ca o

garanţie suplimentară. Compania HP nu va

fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau

editoriale sau pentru omisiunile din

documentaţia de faţă.

Notificări privind mărcile comerciale

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7 şi Windows 8

sunt mărci comerciale înregistrate în S.U.A.

ale Microsoft Corporation.

ENERGY STAR şi simbolul ENERGY

STAR sunt mărci înregistrate în S.U.A.

background image

Informaţii de siguranţă

Respectaţi întotdeauna măsurile de

siguranţă minime la utilizarea acestui

produs, pentru a reduce riscul eventualelor

arsuri sau electrocutări.

1. Citiţi şi asiguraţi-vă că aţi înţeles toate

instrucţiunile din documentaţia care

însoţeşte imprimanta.

2. Citiţi cu atenţie toate avertismentele şi

instrucţiunile de pe produs.

3. Deconectaţi acest produs de la reţeaua

de curent electric înainte de a-l curăţa.

4. Nu instalaţi şi nu utilizaţi acest produs

lângă apă sau atunci când sunteţi ud.

5. Instalaţi produsul în siguranţă, pe o

suprafaţă stabilă.

6. Instalaţi produsul într-un loc protejat,

unde cablul nu poate fi deteriorat. Cablul

trebuie poziţionat astfel încât să nu se

păşească peste el sau să constituie o

piedică în calea cuiva.

7. Dacă produsul nu funcţionează normal,

consultaţi Rezolvarea unei probleme,

la pagina 123.

8. În interiorul dispozitivului nu există

componente care să necesite intervenţii de

service din partea utilizatorului. Apelaţi la

serviciile personalului calificat.

background image
background image

Cuprins

1 Cum pot să... ..................................................................................................................................................... 1

2 Noţiuni introductive ........................................................................................................................................... 3

Accesibilitate ........................................................................................................................................ 4
HP EcoSolutions (HP şi mediul) ........................................................................................................... 5

Gestionarea alimentării ........................................................................................................ 5
Optimizarea consumabilelor de imprimare .......................................................................... 6

Familiarizarea cu componentele imprimantei ....................................................................................... 7

Vedere din faţă .................................................................................................................... 7
Zona consumabilelor de imprimare ..................................................................................... 8
Vedere din spate .................................................................................................................. 8

Utilizarea panoului de control al imprimantei ........................................................................................ 9

Prezentare generală a butoanelor şi indicatorilor luminoşi .................................................. 9
Pictograme afişate pe panoul de control ............................................................................. 9
Schimbarea setărilor imprimantei ...................................................................................... 10

HP Digital Solutions ............................................................................................................................ 12

Ce reprezintă HP Digital Solutions? .................................................................................. 12

Clasare digitală HP ........................................................................................... 12
Fax digital HP .................................................................................................... 12

Cerinţe ............................................................................................................................... 12
Configurarea pentru HP Digital Solutions .......................................................................... 14

Configurarea pentru Clasare digitală HP .......................................................... 14

Configurarea caracteristicii Scanare către folder de reţea ............... 14
Configurarea scanării către e-mail .................................................... 15

Configurarea pentru Fax digital HP ................................................................... 17

Utilizarea soluţiilor HP Digital Solutions ............................................................................. 18

Utilizarea opţiunii HP Scanare în folder de reţea .............................................. 18
Utilizarea opţiunii Scanare către e-mail ............................................................. 18
Utilizarea pentru Fax digital HP ......................................................................... 19

Near Field Communication (NFC) ...................................................................................................... 20
Noţiuni de bază despre hârtie ............................................................................................................ 21

Tipuri de hârtie recomandate pentru imprimare ................................................................. 21
Comandarea consumabilelor de hârtie HP ........................................................................ 22
Sfaturi pentru selectarea şi utilizarea hârtiei ...................................................................... 23

Încărcarea hârtiei ................................................................................................................................ 24

ROWW

v

background image

Încărcarea hârtiei de dimensiune standard ........................................................................ 24
Încărcarea plicurilor ........................................................................................................... 25
Încărcarea cardurilor şi hârtiei foto .................................................................................... 26

Încărcarea unui original pe geamul scanerului ................................................................................... 28
Încărcarea unui document original în alimentatorul de documente .................................................... 29
Introducerea unei unităţi flash USB .................................................................................................... 30
Configurarea şi utilizarea accesoriilor ................................................................................................ 31

Instalaţi accesoriul de imprimare automată faţă-verso (duplexor) ..................................... 31
Instalarea şi utilizarea celei de a doua tăvi (Tava 2) .......................................................... 31
Lucrul cu tăvile ................................................................................................................... 32

Întreţinerea imprimantei ...................................................................................................................... 35

Curăţarea geamului scanerului .......................................................................................... 35
Curăţarea exteriorului ........................................................................................................ 35
Curăţarea alimentatorului automat de documente ............................................................. 36

Actualizarea imprimantei .................................................................................................................... 37
Deschiderea software-ului imprimantei HP (Windows) ...................................................................... 38
Oprirea imprimantei ............................................................................................................................ 39
Restabilirea valorilor implicite ............................................................................................................. 40

3 Imprimarea ...................................................................................................................................................... 41

Imprimarea documentelor .................................................................................................................. 42
Imprimarea pe plicuri .......................................................................................................................... 44
Imprimarea fotografiilor ...................................................................................................................... 46
Imprimarea în modul dpi maxim ......................................................................................................... 48
Imprimarea pe ambele feţe (duplex) .................................................................................................. 50
Sfaturi pentru imprimarea cu succes .................................................................................................. 51

4 Copiere şi scanare .......................................................................................................................................... 55

Copiere ............................................................................................................................................... 56
Scanare .............................................................................................................................................. 58

Scanarea unui original ....................................................................................................... 58

Scanarea pe un computer ................................................................................. 58
Pentru a scana pe un dispozitiv de memorie .................................................... 59

Scanarea utilizând Scanare Web ...................................................................................... 60
Scanarea documentelor ca text editabil ............................................................................. 60

5 Fax .................................................................................................................................................................. 63

Trimiterea unui fax .............................................................................................................................. 64

Trimiterea unui fax standard .............................................................................................. 64
Trimiterea unui fax standard de la computer ..................................................................... 65
Trimiterea manuală a unui fax de la telefon ....................................................................... 65
Trimiterea unui fax utilizând apelarea monitorizată ........................................................... 66
Trimiterea unui fax din memorie ........................................................................................ 67

vi

ROWW

background image

Trimiterea unui fax către mai mulţi destinatari ................................................................... 68
Trimiterea unui fax în modul Corectare erori ..................................................................... 68

Primirea unui fax ................................................................................................................................ 70

Primirea manuală a unui fax .............................................................................................. 70
Configurarea faxului de rezervă ......................................................................................... 71
Reimprimarea faxurilor primite din memorie ...................................................................... 71
Redirecţionarea faxurilor către alt număr ........................................................................... 72
Setarea dimensiunii hârtiei pentru faxurile primite ............................................................. 72
Setarea reducerii automate pentru faxurile primite ............................................................ 73
Blocarea numerelor de fax nedorite ................................................................................... 73

Adăugarea numerelor la lista numerelor de fax blocate .................................... 73
Ştergerea numerelor din lista numerelor de fax blocate ................................... 74
Imprimarea unui raport privind faxurile nedorite ................................................ 74

Primirea faxurilor utilizând Fax digital HP .......................................................................... 75

Cerinţe pentru Fax digital HP ............................................................................ 75
Activarea caracteristicii Fax digital HP .............................................................. 75
Modificarea setărilor pentru Fax digital HP ....................................................... 75

Configurarea intrărilor de apelare rapidă ............................................................................................ 77

Configurarea şi modificarea intrărilor de apelare rapidă .................................................... 77
Configurarea şi modificarea intrărilor de apelare rapidă în grup ........................................ 78
Ştergerea intrărilor de apelare rapidă ................................................................................ 79
Imprimarea unei liste de intrări de apelare rapidă ............................................................. 79

Modificarea setărilor de fax ................................................................................................................ 80

Configurarea antetului de fax ............................................................................................. 80
Configurarea modului de răspuns (Răspuns automat) ...................................................... 80
Configurarea numărului de tonuri de apel până la răspuns ............................................... 81
Modificarea modelului de semnal la apel pentru semnale distincte ................................... 81
Configurarea tipului de apelare .......................................................................................... 82
Configurarea opţiunilor de reapelare ................................................................................. 82
Configurarea vitezei faxului ............................................................................................... 83
Setarea volumului sunetului pentru fax .............................................................................. 83

Servicii fax şi telefonie digitală ........................................................................................................... 84
Fax prin protocol Internet ................................................................................................................... 85
Rapoarte de fax .................................................................................................................................. 86

Imprimarea rapoartelor de confirmare pentru fax .............................................................. 86
Imprimarea rapoartelor de eroare pentru faxuri ................................................................. 87
Imprimarea şi vizualizarea jurnalului fax ............................................................................ 87
Ştergerea jurnalului de faxuri ............................................................................................. 87
Imprimarea detaliilor ultimei tranzacţii de fax ..................................................................... 88
Imprimarea unui raport de ID apelant ................................................................................ 88
Vizualizarea istoricului apelurilor ....................................................................................... 88

6 Servicii Web .................................................................................................................................................... 89

Ce sunt serviciile Web? ...................................................................................................................... 90

ROWW

vii

background image

HP ePrint ........................................................................................................................... 90
Aplicaţii de imprimare ........................................................................................................ 90

Configurarea serviciilor Web .............................................................................................................. 91

Configurarea serviciilor Web utilizând panoul de control al imprimantei ........................... 91
Configurarea serviciilor Web utilizând serverul Web încorporat ........................................ 91
Configurarea serviciilor Web utilizând software-ul imprimantei HP ................................... 92

Utilizarea serviciilor Web .................................................................................................................... 93

HP ePrint ........................................................................................................................... 93

Imprimarea utilizând HP ePrint ......................................................................... 93
Găsirea adresei de e-mail a imprimantei .......................................................... 93
Dezactivarea caracteristicii HP ePrint ............................................................... 94

Aplicaţii de imprimare ........................................................................................................ 94

Utilizarea aplicaţiilor de imprimare .................................................................... 94
Gestionarea aplicaţiilor de imprimare ................................................................ 94
Dezactivarea aplicaţiilor de imprimare .............................................................. 94

Eliminarea serviciilor Web .................................................................................................................. 95

7 Lucrul cu cartuşele de cerneală ...................................................................................................................... 97

Informaţii despre cartuşele de cerneală şi capul de imprimare .......................................................... 98
Verificarea nivelurilor de cerneală estimate ....................................................................................... 99
Imprimarea numai cu cerneală neagră sau numai cu cerneală color ............................................... 100
Înlocuirea cartuşelor de cerneală ..................................................................................................... 101
Comandarea cartuşelor de cerneală ................................................................................................ 103
Depozitarea consumabilelor de imprimare ....................................................................................... 104
Stocarea informaţiilor anonime despre utilizare ............................................................................... 105

8 Configurarea reţelei ...................................................................................................................................... 107

Configurarea imprimantei pentru comunicaţii wireless ..................................................................... 108

Înainte de a începe .......................................................................................................... 108
Configurarea imprimantei în reţeaua wireless ................................................................. 108
Schimbarea tipului de conexiune ..................................................................................... 109

Schimbarea de la o conexiune Ethernet la o conexiune wireless ................... 109
Schimbarea de la o conexiune USB la o conexiune wireless ......................... 109

Testarea conexiunii wireless ............................................................................................ 110
Activarea sau dezactivarea capabilităţii wireless a imprimantei ...................................... 110

Modificarea setărilor reţelei .............................................................................................................. 111

Vizualizarea şi imprimarea setărilor de reţea ................................................................... 111
Setarea vitezei legăturii ................................................................................................... 111
Modificarea setărilor IP .................................................................................................... 111

Trecerea de la o conexiune wireless la o conexiune USB sau Ethernet .......................................... 113
Utilizarea caracteristicii HP Wireless direct ...................................................................................... 114

Activarea caracteristicii HP Wireless direct ..................................................................... 114
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil cu capabilitate wireless ........................................ 115
Imprimarea de pe un computer cu capabilitate wireless .................................................. 115

viii

ROWW

background image

9 Instrumente de gestiune a imprimantei ......................................................................................................... 117

Toolbox (Casetă de instrumente) (Windows) ................................................................................... 118

Deschideţi Caseta de instrumente ................................................................................... 118

HP Utility (OS X) ............................................................................................................................... 119
Server Web încorporat ..................................................................................................................... 120

Despre modulele cookie .................................................................................................. 120
Deschideţi serverul Web încorporat ................................................................................. 120

10 Rezolvarea unei probleme .......................................................................................................................... 123

Asistenţă HP ..................................................................................................................................... 124

Înregistraţi imprimanta ..................................................................................................... 124
Procesul de asistenţă ...................................................................................................... 124
Obţinerea asistenţei în format electronic ......................................................................... 124
Asistenţă HP prin telefon ................................................................................................. 125

Înainte de a apela ............................................................................................ 125
Perioada de asistenţă prin telefon ................................................................... 125
Numere de telefon pentru asistenţă ................................................................ 125
După perioada de asistenţă telefonică ............................................................ 125

Obţineţi ajutor de la panoul de control al imprimantei ...................................................................... 126
Semnificaţia rapoartelor despre imprimantă ..................................................................................... 127

Raportul despre starea imprimantei ................................................................................. 127
Pagina de configurare pentru reţea ................................................................................. 128

Rezolvarea problemelor imprimantei ................................................................................................ 131

Imprimanta se opreşte în mod imprevizibil ...................................................................... 131
Alinierea capului de imprimare a reuşit ............................................................................ 131
Probleme legate de alimentarea cu hârtie ....................................................................... 131
Imprimanta nu poate citi dispozitivul de memorie ............................................................ 132

Rezolvarea problemelor de imprimare ............................................................................................. 133
Rezolvarea problemelor de copiere ................................................................................................. 138

Copiile sunt goale sau estompate .................................................................................... 138
Dimensiunea este redusă ................................................................................................ 138
Calitatea copierii este slabă ............................................................................................. 138

Rezolvarea problemelor de scanare ................................................................................................ 140

Scanerul nu a realizat nicio acţiune ................................................................................. 140
Scanarea durează prea mult ........................................................................................... 140
O parte a documentului nu a fost scanată sau lipseşte text ............................................ 140
Textul nu poate fi editat ................................................................................................... 141
Calitatea scanării este slabă ............................................................................................ 142
Imposibil de scanat către folderul de reţea ...................................................................... 142
Imposibil de scanat către e-mail ...................................................................................... 143

Rezolvarea problemelor de fax ........................................................................................................ 144

Testul pentru fax nu reuşeşte .......................................................................................... 144

„Testul hardware fax” nereuşit ........................................................................ 144

ROWW

ix

background image

Testul „Fax conectat la priză telefonică de perete activă” nu a reuşit ............. 145
Testul „Cablul telefonic conectat la portul corect al faxului” nu a reuşit .......... 146
Testul „Utilizarea unui tip corect de cablu telefonic împreună cu faxul” nu a
reuşit ............................................................................................................... 146
Testul „Detectare ton de apel” nu a reuşit ....................................................... 147
Testul „Stare linie fax” nu a reuşit ................................................................... 148

Pe afişaj apare permanent mesajul Receptor ridicat ....................................................... 148
Imprimanta întâmpină probleme la trimiterea şi primirea faxurilor ................................... 149
Imprimanta nu poate primi faxuri, dar poate trimite faxuri ............................................... 150
Imprimanta nu poate trimite faxuri, dar poate primi faxuri ............................................... 152

Rezolvarea problemelor legate de HP ePrint şi Imprimabile HP ...................................................... 153
Rezolvarea problemelor de reţea ..................................................................................................... 154

Depanarea generală a reţelei .......................................................................................... 154
Nu se reuşeşte conectarea imprimantei în mod wireless ................................................ 154

Pasul 1: Asiguraţi-vă că indicatorul luminos Wireless (802.11) este aprins .... 154
Pasul 2: Asiguraţi-vă de conectarea computerului la reţeaua wireless ........... 155
Pasul 3: Executaţi testarea wireless ............................................................... 156
Pasul 4: Reporniţi componentele reţelei wireless ........................................... 156

Rezolvarea problemelor de control al imprimantei ........................................................................... 157

Serverul Web încorporat nu se poate accesa .................................................................. 157

Întreţinerea capului de imprimare ..................................................................................................... 159

Curăţarea capului de imprimare ...................................................................................... 159
Alinierea capului de imprimare ........................................................................................ 160
Calibrarea avansului de linie ............................................................................................ 161
Reinstalarea capului de imprimare .................................................................................. 162

Îndepărtarea blocajelor ..................................................................................................................... 164

Eliminarea unui blocaj de hârtie din interiorul imprimantei .............................................. 164
Eliminarea blocajelor de hârtie din alimentatorul automat de documente ....................... 165
Evitarea producerii blocajelor de hârtie ........................................................................... 166

Golirea carului de imprimare ............................................................................................................ 168

Anexa A Informaţii tehnice ............................................................................................................................... 169

Informaţii despre garanţie ................................................................................................................. 170

Informaţii despre garanţia cartuşelor de cerneală ........................................................... 170

Specificaţii ........................................................................................................................................ 171

Cerinţe de sistem ............................................................................................................. 171
Specificaţii de mediu ........................................................................................................ 171
Capacitatea tăvii de alimentare ....................................................................................... 171
Capacitatea tăvii de ieşire ................................................................................................ 172
Dimensiuni şi greutăţi pentru hârtie ................................................................................. 172
Specificaţii pentru imprimare ........................................................................................... 172
Specificaţii de copiere ...................................................................................................... 172
Specificaţii de scanare ..................................................................................................... 173
Specificaţii de fax ............................................................................................................. 173

x

ROWW

background image

Randamentul cartuşelor ................................................................................................... 174
Specificaţii emisii acustice ............................................................................................... 174

Informaţii legale ................................................................................................................................ 175

Numărul modelului de reglementare ................................................................................ 175
Declaraţie FCC ................................................................................................................ 176
Notificare pentru utilizatorii din Coreea ............................................................................ 176
Declaraţie de conformitate VCCI (Clasa B) pentru utilizatorii din Japonia ....................... 176
Notificare pentru utilizatorii din Japonia privind cablul de alimentare .............................. 176
Declaraţie privind emisia de zgomot pentru Germania .................................................... 177
Declaraţie privind spaţiile de lucru cu afişaje vizuale pentru Germania ........................... 177
Notificare pentru utilizatorii reţelei de telefonie din SUA: Cerinţe FCC ............................ 177
Notificare pentru utilizatorii reţelei de telefonie canadiene .............................................. 178
Notificare pentru utilizatorii din Zona Economică Europeană .......................................... 178
Notificare pentru utilizatorii reţelei de telefonie germane ................................................. 179
Declaraţie privind faxurile prin cablu în Australia ............................................................. 179
Notă de reglementare pentru Uniunea Europeană .......................................................... 179

Produse cu adaptoare de c.a. externe ............................................................ 179
Produse cu funcţionalitate wireless ................................................................. 179
Declaraţie privind reţeaua telefonică europeană (modem/fax) ....................... 180

Declaraţie de conformitate ............................................................................................... 180
Informaţii legale pentru produse wireless ........................................................................ 180

Expunerea la radiaţiile de radiofrecvenţă ........................................................ 181
Notificare pentru utilizatorii din Brazilia ........................................................... 181
Notificare pentru utilizatorii din Canada .......................................................... 181
Notificare pentru utilizatorii din Taiwan ........................................................... 182
Notă pentru utilizatorii din Mexic ..................................................................... 182
Notificare privind echipamentele wireless pentru utilizatorii din Japonia ........ 182

Programul de susţinere a produselor ecologice ............................................................................... 183

Hârtie utilizată .................................................................................................................. 183
Materiale plastice ............................................................................................................. 183
Specificaţii privind siguranţa materialelor ........................................................................ 184
Programul de reciclare ..................................................................................................... 184
Programul de reciclare a consumabilelor HP inkjet ......................................................... 184
Dezafectarea de către utilizatori a echipamentelor uzate ................................................ 184
Consum energie .............................................................................................................. 184
Substanţe chimice ........................................................................................................... 184
Dezafectarea acumulatorilor în Olanda ........................................................................... 185
Dezafectarea acumulatoarelor în Taiwan ........................................................................ 185
Notificare pentru California privind materialele cu perclorat ............................................ 185
Tabel privind substanţele toxice şi periculoase (China) ................................................... 185
Restricţia privind substanţele periculoase (Ucraina) ........................................................ 186
Restricţia privind substanţele periculoase (India) ............................................................ 186
EPEAT ............................................................................................................................. 186
Informaţii pentru utilizatori referitoare la eticheta ecologică SEPA din China .................. 186

ROWW

xi

background image

Anexa B Configurarea suplimentară a faxului ................................................................................................. 187

Setarea serviciilor de fax (sisteme paralele de telefonie) ................................................................. 188

Selectarea configurării corecte a faxului pentru acasă sau la birou ................................ 189
Caz A: Linie de fax separată (nu se recepţionează apeluri vocale) ................................. 191
Cazul B: Configurarea imprimantei cu DSL ..................................................................... 192
Cazul C: Configurarea imprimantei cu un sistem telefonic PBX sau cu o linie ISDN ...... 193
Caz D: Fax cu un serviciu de apelare distinctă pe aceeaşi linie ...................................... 193
Caz E: Linie partajată voce/fax ........................................................................................ 194
Caz F: Linie partajată voce/fax cu mesagerie vocală ...................................................... 196
Caz G: Linie fax partajată cu modem pentru computer (nu se recepţionează apeluri
vocale) ............................................................................................................................. 197

Configurarea imprimantei cu un modem de computer .................................... 197
Configurarea imprimantei cu un modem DSL/ADSL de computer .................. 198

Caz H: Linie partajată voce/fax cu modem de computer ................................................. 199

Linie partajată voce/fax cu modem dial-up de computer ................................. 199
Linie partajată voce/fax cu modem DSL/ADSL de computer .......................... 201

Caz I: Linie partajată voce/fax cu robot telefonic ............................................................. 202
Cazul J: Linie partajată voce/fax cu modem de computer şi robot telefonic .................... 204

Linie partajată voce/fax cu modem dial-up de computer şi robot telefonic ..... 204
Linie partajată voce/fax cu modem DSL/ADSL de computer şi robot
telefonic ........................................................................................................... 206

Caz K: Linie partajată voce/fax cu modem dial-up pentru computer şi mesagerie
vocală .............................................................................................................................. 207

Configurarea faxului de tip serial ...................................................................................................... 210
Test de configurare a faxului ............................................................................................................ 211

Anexa C Erori (Windows) ................................................................................................................................. 213

Memoria faxului este plină ................................................................................................................ 215
Imposibil de comunicat cu imprimanta ............................................................................................. 216
Cerneală insuficientă ........................................................................................................................ 217
Probl. cu capul de impr. .................................................................................................................... 218
Probl. la cart. de cern. ...................................................................................................................... 219
Înlocuirea cartuşului de cerneală ...................................................................................................... 220
Cartuş incompatibil, de generaţie anterioară, instalat ...................................................................... 221
Hârtie necorespunzătoare ................................................................................................................ 222
Compartimentul cartuşului nu se deplasează .................................................................................. 223
Blocaj hârtie ...................................................................................................................................... 224
Imprimanta nu mai are hârtie ........................................................................................................... 225
Imprimantă deconectată ................................................................................................................... 226
Imprimantă în pauză ......................................................................................................................... 227
Documentul a nu a putut fi imprimat ................................................................................................. 228
Eroare imprimantă ............................................................................................................................ 229
Uşă sau carcasă deschisă ............................................................................................................... 230
Cartuş de cerneală utilizat anterior ................................................................................................... 231

xii

ROWW

background image

Cartuşe de cerneală consumate ...................................................................................................... 232
Eroare cartuş de cerneală ................................................................................................................ 233
Upgrade consumabile pentru imprimantă ........................................................................................ 234
Upgrade consumabile pentru imprimantă reuşit ............................................................................... 235
Problemă referitoare la upgrade-ul de consumabile pentru imprimantă .......................................... 236
Cartuşele de cerneală non-HP instalate ........................................................................................... 237
Folosirea de cartuşe HP originale are şi beneficiile sale .................................................................. 238
Asistenţă privind cartuşele contrafăcute ........................................................................................... 239
A fost detectat un cartuş utilizat, reumplut sau contrafăcut .............................................................. 240
Folosiţi cartuşe SETUP (CONFIGURARE) ...................................................................................... 241
Nu folosiţi cartuşe SETUP (CONFIGURARE) .................................................................................. 242
Cerneală insuficientă pentru a începe .............................................................................................. 243
Folosiţi doar cerneală neagră? ......................................................................................................... 244
Utilizaţi doar cerneală color? ............................................................................................................ 245
Cartuşe de cerneală incompatibile ................................................................................................... 246
Defecţiune la senzorul de cerneală .................................................................................................. 247
Avertisment senzor de cerneală ....................................................................................................... 248
Problemă la pregătirea imprimantei ................................................................................................. 249
Cartuş color epuizat ......................................................................................................................... 250
Cartuş negru epuizat ........................................................................................................................ 251
Capacul alimentatorului automat de documente este deschis ......................................................... 252
Probleme cu sistemul de cerneală ................................................................................................... 253

Index ................................................................................................................................................................. 255

ROWW

xiii

background image

xiv

ROWW

background image

1