HP Officejet Pro 8610 Help

background image
background image
background image

HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8620 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8630 e-All-in-One

Gebruikershandleiding

background image

Copyright informatie

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Editie 1, 4/2014

Kennisgeving van Hewlett-Packard

Company

De informatie in dit document kan zonder

kennisgeving worden gewijzigd.

Alle rechten voorbehouden. Reproductie,

aanpassing of vertaling van dit materiaal is

verboden zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van Hewlett-Packard, met

uitzondering van wat is toegestaan onder

de wet op de auteursrechten.

De enige garanties voor HP-producten en

diensten zijn vermeld in de expliciete

garantieverklaring die de producten en

diensten vergezellen. Geen enkele melding

in dit document kan worden beschouwd als

bijkomende garantie. HP kan niet

aansprakelijk worden gesteld voor

technische of redactionele fouten of

weglatingen in dit document.

Dankbetuigingen

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7 en Windows 8

zijn gedeponeerde handelsmerken van

Microsoft Corporation in de Verenigde

Staten.

ENERGY STAR en het ENERGY STAR-

logo zijn in de VS gedeponeerde

handelsmerken.

background image

Veiligheidsinformatie

Volg altijd de standaard

veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van

dit product. Op deze manier beperkt u het

risico van verwondingen door brand of

elektrische schokken.

1. Lees en begrijp alle instructies in de

documentatie bij uw printer.

2. Neem alle waarschuwingen en

instructies in acht die op het product zijn

aangegeven.

3. Trek de stekker van het netsnoer uit het

stopcontact voordat u dit apparaat gaat

reinigen.

4. Installeer en gebruik het product niet in

de nabijheid van water of wanneer u nat

bent.

5. Installeer het product op een stevig,

stabiel oppervlak.

6. Zet het product op een veilige plaats

waar niemand op het netsnoer kan trappen

of erover kan struikelen en het netsnoer

niet wordt beschadigd.

7. Als het product niet naar behoren werkt,

raadpleeg dan Een probleem oplossen

op pagina 121.

8. U mag zelf geen onderdelen repareren.

Voor reparatie- of

onderhoudswerkzaamheden dient u contact

op te nemen met een bevoegd technicus.

background image
background image

Inhoudsopgave

1 Hoe kan ik? ....................................................................................................................................................... 1

2 Aan de slag ....................................................................................................................................................... 3

Toegankelijkheid .................................................................................................................................. 4
HP EcoSolutions (HP en het milieu) ..................................................................................................... 5

Stroom beheren ................................................................................................................... 5
Printerbenodigdheden optimaliseren ................................................................................... 5

De onderdelen van de printer kennen .................................................................................................. 7

Voorzijde .............................................................................................................................. 7
Gedeelte met afdrukbenodigdheden ................................................................................... 8
Achteraanzicht ..................................................................................................................... 8

Het bedieningspaneel van de printer gebruiken ................................................................................... 9

Overzicht knoppen en lampjes ............................................................................................ 9
Schermpictogrammen bedieningspaneel ............................................................................ 9
Printerinstellingen wijzigen ................................................................................................ 10

HP Digital Solutions ............................................................................................................................ 12

Wat zijn HP Digital Solutions? ........................................................................................... 12

HP Digital Filing ................................................................................................. 12
HP Digital Fax ................................................................................................... 12

Vereisten ............................................................................................................................ 12
HP Digital Solutions configureren ...................................................................................... 14

HP Digital Filing instellen .................................................................................. 14

Scannen-naar-netwerkmap instellen ................................................ 14
Scannen-naar-e-mail instellen .......................................................... 15

HP Digital Fax instellen ..................................................................................... 17

De HP Digital Solutions gebruiken ..................................................................................... 18

HP Scannen-naar-netwerkmap gebruiken ........................................................ 18
Scannen naar e-mail gebruiken ........................................................................ 18
HP Digital Fax gebruiken .................................................................................. 19

Near field communication (NFC) ........................................................................................................ 20
Elementaire informatie over papier .................................................................................................... 21

Aanbevolen papiersoorten om af te drukken ..................................................................... 21
HP-papier bestellen ........................................................................................................... 22
Tips voor de keuze en het gebruik van papier ................................................................... 23

Plaats papier ...................................................................................................................................... 24

NLWW

v

background image

Afdrukmateriaal met een standaardformaat plaatsen ........................................................ 24
Enveloppen plaatsen ......................................................................................................... 25
Kaarten en fotopapier plaatsen .......................................................................................... 26

Een origineel op de glasplaat plaatsen .............................................................................................. 28
Plaats een origineel in de documentinvoer ........................................................................................ 29
Plaats een USB-stick .......................................................................................................................... 30
Toebehoren instellen en gebruiken .................................................................................................... 31

Installeer het accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken (duplexmodule). ........ 31
Een tweede lade plaatsen en gebruiken (Lade 2) ............................................................. 31
Werken met laden .............................................................................................................. 32

Onderhoud van de printer .................................................................................................................. 35

De glasplaat van de scanner reinigen ............................................................................... 35
De buitenkant reinigen ....................................................................................................... 35
De automatische documentinvoer reinigen. ...................................................................... 36

De printer bijwerken ........................................................................................................................... 37
Open de HP-printersoftware (Windows) ............................................................................................. 38
De printer uitschakelen ....................................................................................................................... 39
Standaardwaarden ............................................................................................................................. 40

3 Afdrukken ........................................................................................................................................................ 41

Documenten afdrukken ...................................................................................................................... 42
Afdrukken op enveloppen ................................................................................................................... 43
Foto's afdrukken ................................................................................................................................. 45
Afdrukken met maximum aantal dpi ................................................................................................... 47
Dubbelzijdig afdrukken (duplexen) ..................................................................................................... 48
Tips voor geslaagd afdrukken ............................................................................................................ 49

4 Kopiëren en scannen ...................................................................................................................................... 53

Kopiëren ............................................................................................................................................. 54
Scannen ............................................................................................................................................. 56

Een origineel scannen ....................................................................................................... 56

Scannen naar een computer ............................................................................. 56
Scannen naar geheugenapparaat ..................................................................... 57

Scannen met Webscan ...................................................................................................... 58
Documenten scannen als bewerkbare tekst ...................................................................... 58

5 Fax .................................................................................................................................................................. 61

Een fax verzenden ............................................................................................................................. 62

Een standaardfax verzenden ............................................................................................. 62
Een standaardfax vanaf de computer verzenden .............................................................. 63
Een fax handmatig verzenden vanaf een telefoon ............................................................ 63
Een fax verzenden met handsfree kiezen ......................................................................... 64
Een fax verzenden vanuit het geheugen ........................................................................... 65

vi

NLWW

background image

Een fax verzenden naar meerdere ontvangers ................................................................. 66
Fax verzenden in foutcorrectiemodus ................................................................................ 66

Een fax ontvangen ............................................................................................................................. 68

Een fax handmatig ontvangen ........................................................................................... 68
Back-upfaxontvangst instellen ........................................................................................... 69
Ontvangen faxen vanuit het geheugen opnieuw afdrukken ............................................... 69
Faxen doorsturen naar een ander nummer ....................................................................... 70
Het papierformaat voor ontvangen faxen instellen ............................................................ 71
Automatische verkleining voor binnenkomende faxen instellen ........................................ 71
Ongewenste faxnummers blokkeren ................................................................................. 71

Nummers toevoegen aan de lijst met ongewenste faxnummers ...................... 72
Nummers verwijderen van de lijst met ongewenste faxnummers ..................... 72
Een rapport van Ongewenste nummers afdrukken ........................................... 72

Faxen ontvangen met HP Digital Fax ................................................................................ 73

Vereisten voor HP Digital Fax ........................................................................... 73
HP Digital Fax activeren .................................................................................... 73
HP Digital Fax-instellingen wijzigen .................................................................. 74

Snelkiescodes installeren ................................................................................................................... 75

Snelkiesnummers instellen en wijzigen ............................................................................. 75
Snelkiesgroepen instellen en wijzigen ............................................................................... 76
Snelkiesnummers verwijderen ........................................................................................... 77
Een lijst van snelkiesnummers afdrukken .......................................................................... 77

Faxinstellingen wijzigen ...................................................................................................................... 78

Het faxkopschrift instellen .................................................................................................. 78
De antwoordmodus instellen (automatisch antwoorden) ................................................... 78
Het aantal beltonen voordat er wordt opgenomen instellen .............................................. 79
Beantwoording belpatroon voor specifieke beltonen wijzigen ........................................... 79
Het kiessysteem instellen .................................................................................................. 80
Opties opnieuw kiezen instellen ........................................................................................ 80
De faxsnelheid instellen ..................................................................................................... 81
Het faxgeluidsvolume instellen .......................................................................................... 81

Faxen en digitale telefoonservices ..................................................................................................... 82
Fax over internetprotocol (FoIP) ......................................................................................................... 83
Faxrapporten ...................................................................................................................................... 84

Bevestigingsrapporten voor faxen afdrukken .................................................................... 84
Foutrapporten voor faxen afdrukken .................................................................................. 85
Het faxlogboek afdrukken en bekijken ............................................................................... 85
Het faxlogboek wissen ....................................................................................................... 85
De details van de laatste faxtransactie afdrukken ............................................................. 86
Een rapport beller-ID's afdrukken ...................................................................................... 86
De belgeschiedenis weergeven ......................................................................................... 86

6 Webservices ................................................................................................................................................... 87

Wat zijn webservices? ........................................................................................................................ 88

NLWW

vii

background image

HP ePrint ........................................................................................................................... 88
Print apps ........................................................................................................................... 88

Webservices instellen ......................................................................................................................... 89

Webservices configureren via het bedieningspaneel van de printer ................................. 89
Webservices instellen via de geïntegreerde webserver .................................................... 89
Stel Webservices in door middel van de HP-printersoftware. ............................................ 90

Webservices gebruiken ...................................................................................................................... 91

HP ePrint ........................................................................................................................... 91

Afdrukken met HP ePrint ................................................................................... 91
Het e-mailadres van de printer opzoeken ......................................................... 91
HP ePrint uitschakelen ...................................................................................... 92

Print apps ........................................................................................................................... 92

Print apps gebruiken ......................................................................................... 92
Print apps beheren ............................................................................................ 92
Print apps uitschakelen ..................................................................................... 92

Webservices verwijderen ................................................................................................................... 93

7 Werken met inktcartridges .............................................................................................................................. 95

Informatie over inktcartridges en de printkop ..................................................................................... 96
De geschatte inktniveaus bekijken ..................................................................................................... 97
Afdrukken met enkel zwarte of gekleurde inkt .................................................................................... 98
Inktcartridges vervangen .................................................................................................................... 99
Inktcartridges bestellen .................................................................................................................... 101
Printerbenodigdheden bewaren ....................................................................................................... 102
Opslag anonieme gebruiksinformatie ............................................................................................... 103

8 Netwerkinstallatie .......................................................................................................................................... 105

De printer instellen voor draadloze communicatie ........................................................................... 106

Voordat u begint .............................................................................................................. 106
De printer instellen op uw draadloos netwerk .................................................................. 106
De verbindingsmethode wijzigen ..................................................................................... 107

Een Ethernet-verbinding wijzigen in een draadloze verbinding ...................... 107
Wijzig de verbinding van een USB-verbinding in een draadloze verbinding ... 107

De draadloze verbinding testen ....................................................................................... 108
De draadloze functie van de printer in- of uitschakelen ................................................... 108

De netwerkinstellingen wijzigen ....................................................................................................... 109

Netwerkinstellingen weergeven en afdrukken ................................................................. 109
De verbindingssnelheid instellen ..................................................................................... 109
IP-instellingen wijzigen .................................................................................................... 109

Draadloze verbinding wijzigen in een USB- of Ethernet-verbinding ................................................. 111
HP Wireless Direct gebruiken .......................................................................................................... 112

HP Wireless Direct inschakelen ....................................................................................... 112
Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met wifi ................................................................ 113
Afdrukken vanaf een computer met wifi ........................................................................... 113

viii

NLWW

background image

9 Hulpprogramma's printerbeheer ................................................................................................................... 115

Werkset (Windows) .......................................................................................................................... 116

De Werkset openen ......................................................................................................... 116

HP-hulpprogramma's (OS X) ........................................................................................................... 117
Geïntegreerde webserver ................................................................................................................. 118

Over cookies .................................................................................................................... 118
De embedded web server openen ................................................................................... 118

10 Een probleem oplossen .............................................................................................................................. 121

HP-ondersteuning ............................................................................................................................ 122

Printer registreren ............................................................................................................ 122
Wat te doen bij problemen ............................................................................................... 122
Elektronische ondersteuning krijgen ................................................................................ 122
Telefonische ondersteuning van HP ................................................................................ 123

Voordat u belt .................................................................................................. 123
Periode voor telefonische ondersteuning ........................................................ 123
Telefoonnummers voor ondersteuning ........................................................... 123
Na de periode van telefonische ondersteuning ............................................... 123

Vraag hulp van het bedieningspaneel van de printer ....................................................................... 124
Printerrapporten begrijpen ................................................................................................................ 125

Statusrapport van de printer ............................................................................................ 125
Netwerkconfiguratiepagina .............................................................................................. 126

Printerproblemen oplossen .............................................................................................................. 129

De printer wordt onverwacht uitgeschakeld ..................................................................... 129
Uitlijning printkop ontbreekt ............................................................................................. 129
Problemen met de papieraanvoer ................................................................................... 129
De printer kan het geheugenapparaat niet lezen ............................................................. 130

Afdrukproblemen oplossen ............................................................................................................... 131
Problemen met het kopiëren oplossen ............................................................................................. 136

Kopieën zijn blanco of vervaagd ...................................................................................... 136
Het formaat is verkleind ................................................................................................... 136
Kopieerkwaliteit is slecht .................................................................................................. 136

Scanproblemen oplossen ................................................................................................................. 138

Scanner reageert niet ...................................................................................................... 138
Scannen duurt te lang ...................................................................................................... 138
Een deel van het document is niet gescand of er ontbreekt tekst ................................... 138
Tekst kan niet worden bewerkt ........................................................................................ 139
De kwaliteit van de gescande afbeelding is slecht .......................................................... 140
Kan niet scannen naar de netwerkmap ........................................................................... 140
Scannen naar e-mail is niet mogelijk ............................................................................... 141

Faxproblemen oplossen ................................................................................................................... 142

De faxtest is mislukt ......................................................................................................... 142

De faxhardwaretest is mislukt ......................................................................... 142

NLWW

ix

background image

Het testen van de verbinding van de fax met een actieve
telefoonaansluiting is mislukt .......................................................................... 143
Het testen van de verbinding van het telefoonsnoer met de juiste poort op
de fax is mislukt ............................................................................................... 143
Het testen van het juiste soort telefoonsnoer met de fax is mislukt ................ 144
De kiestoondetectietest is mislukt ................................................................... 145
De faxlijnconditietest is mislukt ....................................................................... 146

Op het scherm wordt altijd Telefoon van haak weergegeven .......................................... 146
De printer heeft problemen met het verzenden en ontvangen van faxen ........................ 147
De printer kan geen faxen ontvangen maar wel verzenden ............................................ 148
De printer kan geen faxen verzenden maar wel ontvangen ............................................ 149

Problemen met HP ePrint en HP afdruktaken oplossen .................................................................. 151
Netwerkproblemen oplossen ............................................................................................................ 152

Algemene netwerkproblemen oplossen ........................................................................... 152
Printer draadloos verbinden niet mogelijk ........................................................................ 152

Stap 1: Zorg ervoor dat het lampje Draadloos (802.11) brandt. ...................... 152
Stap 2: Controleer of uw computer is verbonden met uw draadloos netwerk. 153
Stap 3: Voer de test draadloos uit ................................................................... 154
Stap 4: Start de onderdelen van het draadloze netwerk opnieuw. .................. 154

Problemen met het printerbeheer oplossen ..................................................................................... 155

De geïntegreerde webserver kan niet worden geopend .................................................. 155

Onderhoud aan de printkop .............................................................................................................. 157

De printkop reinigen ......................................................................................................... 157
Printkop uitlijnen .............................................................................................................. 158
Kalibreer de regelinvoer ................................................................................................... 159
plaats de printkop opnieuw .............................................................................................. 159

Papierstoringen oplossen ................................................................................................................. 161

Papierstoringen in de printer oplossen ............................................................................ 161
Een papierstoring oplossen in de automatische documentinvoer ................................... 162
Papierstoringen voorkomen ............................................................................................. 163

De wagen met printcartridges vrijmaken .......................................................................................... 165

Bijlage A Technische informatie ....................................................................................................................... 167

Informatie over de garantie .............................................................................................................. 168

Garantie-informatie inktcartridge ..................................................................................... 168

Specificaties ..................................................................................................................................... 169

Systeemvereisten ............................................................................................................ 169
Omgevingsspecificaties ................................................................................................... 169
Capaciteit invoerlade ....................................................................................................... 169
Capaciteit uitvoerlade ...................................................................................................... 170
Papierformaat en gewicht ................................................................................................ 170
Afdrukspecificaties ........................................................................................................... 170
Kopieerspecificaties ......................................................................................................... 170
Scanspecificaties ............................................................................................................. 170

x

NLWW

background image

Faxspecificaties ............................................................................................................... 171
Cartridgeopbrengst .......................................................................................................... 171
Geluidsspecificaties ......................................................................................................... 171

Wettelijk verplichte informatie ........................................................................................................... 173

Voorgeschreven modelnummer: ...................................................................................... 173
FCC-verklaring ................................................................................................................. 174
Bericht aan gebruikers in Korea ...................................................................................... 174
VCCI (Klasse B) conformiteitverklaring voor gebruikers in Japan ................................... 174
Bericht aan gebruikers in Japan over het netsnoer ......................................................... 174
Verklaring geluidsemissie voor Duitsland ........................................................................ 175
Verklaring beeldschermwerk voor Duitsland ................................................................... 175
Bericht aan gebruikers van het Amerikaanse telefoonnetwerk: FCC-vereisten .............. 175
Bericht aan gebruikers van het Canadese telefoonnetwerk ............................................ 176
Bericht aan gebruikers in de Europese Economische Ruimte ......................................... 176
Bericht aan gebruikers van het Duitse telefoonnetwerk .................................................. 177
Verklaring vaste fax Australië .......................................................................................... 177
Bericht voor de Europese Unie ........................................................................................ 177

Producten met externe AC-adapters ............................................................... 177
Producten met draadloze functionaliteit .......................................................... 177
Verklaring Europees telefoonnetwerk (modem/fax) ........................................ 178

Conformiteitverklaring ...................................................................................................... 178
Wettelijke informatie inzake draadloze producten ........................................................... 178

Blootstelling aan straling op radiofrequentie ................................................... 179
Bericht voor gebruikers in Brazilië ................................................................... 179
Bericht voor gebruikers in Canada .................................................................. 180
Bericht aan gebruikers in Taiwan .................................................................... 180
Bericht aan gebruikers in Mexico .................................................................... 181
Bericht aan gebruikers in Japan in verband met draadloze netwerken .......... 181

Programma voor milieubeheer ......................................................................................................... 182

Papiergebruik ................................................................................................................... 182
Plastiek ............................................................................................................................ 183
Veiligheidsinformatiebladen ............................................................................................. 183
Kringloopprogramma ....................................................................................................... 183
Recyclingprogramma van HP inkjet-onderdelen ............................................................. 183
Wegwerpen van afgedankte apparatuur door gebruikers ................................................ 183
Stroomverbruik ................................................................................................................ 183
Chemische stoffen ........................................................................................................... 184
Wegwerpen van batterijen in Nederland .......................................................................... 184
Wegwerpen van batterijen in Taiwan ............................................................................... 184
California Perchloraat materiaalbericht ............................................................................ 184
Tabel giftige en gevaarlijke stoffen (China) ..................................................................... 184
Beperking voor gevaarlijke producten (Oekraïne) ........................................................... 185
Beperking voor gevaarlijke producten (India) .................................................................. 185
EPEAT ............................................................................................................................. 185

NLWW

xi

background image

Gebruikersinformatie China SEPA Ecolabel .................................................................... 185

Bijlage B Bijkomende faxinstallatie .................................................................................................................. 187

Faxen instellen (parallelle telefoonsystemen) .................................................................................. 188

De juiste faxinstellingen selecteren voor thuis of op kantoor ........................................... 189
Situatie A: Aparte faxlijn (er worden geen gespreksoproepen ontvangen) ...................... 191
Situatie B: De printer configureren voor DSL ................................................................... 192
Situatie C: De printer configureren met een PBX-telefoonsysteem of een ISDN-lijn ....... 193
Situatie D: Fax met een specifiek belsignaal op dezelfde lijn .......................................... 193
Situatie E: Gedeelde telefoon-/faxlijn ............................................................................... 194
Situatie F: Gedeelde gespreks-/faxlijn met voicemail ...................................................... 195
Situatie G: Gedeelde faxlijn met computermodem (er komen geen gespreksoproepen
binnen) ............................................................................................................................. 196

De printer installeren met een computermodem voor inbellen ........................ 197
De printer installeren met een DSL/ADSL-computermodem .......................... 198

Situatie H: Gedeelde lijn voor gespreks- en faxoproepen met computermodem ............ 199

Gedeelde gespreks-/faxlijn met computermodem voor inbellen ..................... 199
Gedeelde gespreks-/faxlijn met DSL/ADSL-computermodem ........................ 201

Situatie I: Gedeelde lijn voor gesprekken/fax met antwoordapparaat ............................. 202
Situatie J: Gedeelde lijn voor zowel gespreks- als faxoproepen, een computermodem
en een antwoordapparaat ................................................................................................ 204

Gedeelde lijn voor zowel gespreks- als faxoproepen, een computermodem
voor inbellen en een antwoordapparaat .......................................................... 204
Gedeelde lijn voor zowel gespreks- als faxoproepen, een DSL/ADSL-
modem en een antwoordapparaat .................................................................. 206

Situatie K: Gedeelde lijn voor gespreks- en faxoproepen met een computermodem
voor inbellen en voicemail ............................................................................................... 207

Seriële faxinstallatie ......................................................................................................................... 210
Test Faxinstallatie ............................................................................................................................ 211

Bijlage C Fouten (Windows) ............................................................................................................................ 213

Faxgeheugen vol .............................................................................................................................. 215
Printercommunicatie onmogelijk ...................................................................................................... 216
Inkt bijna op ...................................................................................................................................... 217
Probleem met de printkop ................................................................................................................ 218
Probleem met inktcartridges ............................................................................................................. 219
De inktcartridge vervangen .............................................................................................................. 220
Er werd een niet-compatibele cartridge geplaatst van een oudere generatie .................................. 221
Verkeerd papier ................................................................................................................................ 222
De cartridgehouder kan niet bewegen ............................................................................................. 223
Vastgelopen papier .......................................................................................................................... 224
De printer heeft geen papier meer ................................................................................................... 225
Printer offline .................................................................................................................................... 226
Printer onderbroken .......................................................................................................................... 227

xii

NLWW

background image

Document afdrukken mislukt ............................................................................................................ 228
Printerfout ......................................................................................................................................... 229
Deur of klep open ............................................................................................................................. 230
Er is een gebruikte inktcartridge geplaatst ....................................................................................... 231
Inktcartridges zijn leeg ...................................................................................................................... 232
Probleem met de inktcatrtride .......................................................................................................... 233
Upgrade printerbenodigdheden ........................................................................................................ 234
Upgrade printerbenodigdheden gelukt ............................................................................................. 235
Upgrade printerbenodigdheden mislukt ........................................................................................... 236
Geplaatste cartridge is niet van HP .................................................................................................. 237
Echte HP-cartridges bieden voordelen ............................................................................................. 238
Advies omtrent nagemaakte cartridges ............................................................................................ 239
Gebruikte, opnieuw gevulde of nagemaakte cartridge gevonden .................................................... 240
Gebruik SETUP-cartridges ............................................................................................................... 241
Gebruik geen SETUP-cartridges ...................................................................................................... 242
Onvoldoende inkt bij het opstarten ................................................................................................... 243
Alleen zwarte inkt gebruiken? .......................................................................................................... 244
Alleen kleureninkt gebruiken? .......................................................................................................... 245
Niet compatibele inktcartridges ........................................................................................................ 246
Inktsensorstoring .............................................................................................................................. 247
Waarschuwing inktsensor ................................................................................................................ 248
Probleem met printeronderhoud ....................................................................................................... 249
Kleureninktcartridge leeg .................................................................................................................. 250
Kleureninktcartridge leeg .................................................................................................................. 251
Klep van de automatische documentinvoer is open ......................................................................... 252
Probleem met inktsysteem ............................................................................................................... 253

Index ................................................................................................................................................................. 255

NLWW

xiii

background image

xiv

NLWW

background image

1