HP Officejet Pro 8610 Žinynas

background image
background image
background image

„HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One“/„HP

Officejet Pro 8620 e-All-in-One“/„HP

Officejet Pro 8630 e-All-in-One“

Naudotojo vadovas

background image

Informacija apie autorių teises

© Hewlett-Packard Development Company,

L.P., 2014.

1 leidimas, 2014 m. balandžio mėn.

„Hewlett-Packard Company“ pastabos

Šiame dokumente pateikiama informacija

gali būti pakeista be perspėjimo.

Visos teisės saugomos. Šią medžiagą

atgaminti, pritaikyti ar versti be išankstinio

raštiško „Hewlett-Packard“ sutikimo

draudžiama, išskyrus autoriaus teisių

įstatymuose numatytus atvejus.

„HP“ produktų ir paslaugų garantijos

nustatytos specialiuose garantiniuose

pareiškimuose, kurie pateikiami kartu su

produktais ir paslaugomis. Jokia čia

pateikta informacija neturėtų būti suprasta

kaip papildoma garantija. „HP“ neatsako už

technines ar redakcines šio leidinio klaidas.

Pripažinimai

„Microsoft“, „Windows“, „Windows XP“,

„Windows Vista“, „Windows 7“ ir „Windows

8“ yra JAV registruotieji „Microsoft

Corporation“ prekių ženklai.

„ENERGY STAR“ ir „ENERGY STAR“

ženklas yra JAV registruoti prekės ženklai.

background image

Saugos informacija

Kai naudojatės šiuo gaminiu, visuomet

imkitės elementarių atsargumo priemonių,

kad išvengtumėte galimo sužeidimo dėl

gaisro ar elektros smūgio.

1. Perskaitykite ir išsiaiškinkite visus

nurodymus, pateiktus dokumentuose,

kuriuos gavote su spausdintuvu.

2. Laikykitės visų perspėjimų ir nurodymų,

esančių ant gaminio.

3. Prieš valydami šį gaminį, atjunkite jį nuo

elektros lizdo.

4. Nestatykite ir nenaudokite šio gaminio

prie vandens arba kai esate sušlapę.

5. Pastatykite gaminį patikimai ant tvirto

paviršiaus.

6. Pastatykite gaminį saugioje vietoje, kad

niekas negalėtų užlipti ant telefono linijos

laido, už jo užkliūti ar jį pažeisti.

7. Jei gaminys neveikia kaip turėtų, žr.

„Problemos sprendimas“ 125 puslapyje.

8. Viduje nėra dalių, kurių techninę

priežiūrą galėtų atlikti pats naudotojas. Dėl

techninio aptarnavimo kreipkitės į

kvalifikuotą techninės priežiūros personalą.

background image
background image

Turinys

1 Kaip ...? ............................................................................................................................................................. 1

2 Pasirengimas darbui ......................................................................................................................................... 3

Pritaikymas neįgaliesiems .................................................................................................................... 4
„HP EcoSolutions“ (HP aplinkosaugos sprendimai) ............................................................................. 5

Energijos taupymas ............................................................................................................. 5
Eksploatacinių spausdinimo medžiagų optimizavimas ........................................................ 6

Susipažinimas su spausdintuvo dalimis ............................................................................................... 7

Vaizdas iš priekio ................................................................................................................. 7
Spausdinimo medžiagų sritis ............................................................................................... 8
Vaizdas iš galo ..................................................................................................................... 8

Spausdintuvo valdymo skydelio naudojimas ........................................................................................ 9

Mygtukų ir lempučių apžvalga ............................................................................................. 9
Valdymo skydelio ekrano piktogramos ................................................................................ 9
Spausdintuvo parametrų keitimas ..................................................................................... 10

„HP Digital Solutions“ ......................................................................................................................... 12

Kas yra „HP Digital Solutions“ (HP skaitmeniniai sprendimai)? ......................................... 12

„HP Digital Filing“ (HP skaitmeninis tvarkymas) ................................................ 12
„HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas) ................................ 12

Reikalavimai ...................................................................................................................... 12
Funkcijos „HP Digital Solutions“ (HP skaitmeniniai sprendimai) sąranka .......................... 14

Funkcijos „HP Digital Filing“ (HP skaitmeninis tvarkymas) sąranka .................. 14

Funkcijos „Scan to Network Folder“ (nuskaitymas į tinklo
aplanką) sąranka .............................................................................. 14
Funkcijos „Scan to E-mail“ (nuskaitymas į el. paštą) sąranka .......... 15

Funkcijos „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas) sąranka .. 17

„HP Digital Solutions“ (HP skaitmeninių sprendimų) naudojimas ...................................... 18

Funkcijos „HP Scan to Network Folder“ (HP nuskaitymas į tinklo aplanką)
naudojimas ........................................................................................................ 18
Funkcijos „Scan to Email“ (nuskaitymas į el. paštą) naudojimas ...................... 19
Funkcijos „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas)
naudojimas ........................................................................................................ 19

Nedidelio nuotolio belaidis ryšis (NFC) .............................................................................................. 20
Pagrindinė informacija apie popierių .................................................................................................. 21

Rekomenduojamos spausdinimo popieriaus rūšys ........................................................... 21

LTWW

v

background image

Užsisakyti „HP“ popieriaus papildymą ............................................................................... 22
Patarimai, kaip pasirinkti ir naudoti popierių ...................................................................... 23

Popieriaus įdėjimas ............................................................................................................................ 24

Standartinio dydžio popieriaus dėjimas ............................................................................. 24
Vokų dėjimas ..................................................................................................................... 25
Atvirukų ir fotopopieriaus dėjimas ...................................................................................... 26

Originalo padėjimas ant skaitytuvo stiklo ........................................................................................... 28
Į dokumentų tiektuvą įdėkite dokumentų originalus. ........................................................................... 29
Įstatykite USB atmintinę ..................................................................................................................... 30
Priedų sąranka ir naudojimas ............................................................................................................. 31

Įdiekite automatinį dvipusio spausdinimo priedą (dvipusio spausdinimo įrenginį) ............. 31
Antro dėklo (2 dėklas) įrengimas ir naudojimas ................................................................. 31
Darbas su dėklais .............................................................................................................. 32

Spausdintuvo priežiūra ....................................................................................................................... 35

Skaitytuvo stiklo valymas ................................................................................................... 35
Išorės valymas ................................................................................................................... 35
Išvalykite automatinį dokumentų tiektuvą .......................................................................... 36

Spausdintuvo naujinimas ................................................................................................................... 37
Paleiskite HP spausdintuvo programinę įrangą („Windows“) ............................................................. 38
Spausdintuvo išjungimas .................................................................................................................... 39
„Restore defaults“ (atkurti numatytąsias nuostatas) ........................................................................... 40

3 „Print“ (spausdinti) ........................................................................................................................................... 41

Dokumentų spausdinimas .................................................................................................................. 42
Spausdinimas ant vokų ...................................................................................................................... 44
Nuotraukų spausdinimas .................................................................................................................... 46
Spausdinimas naudojant didžiausią taškų colyje gebą ...................................................................... 49
Spausdinimas ant abiejų pusių (dvipusis) .......................................................................................... 51
Patarimai, kaip sėkmingai spausdinti ................................................................................................. 52

4 Kopijavimas ir nuskaitymas ............................................................................................................................. 55

Kopijuoti .............................................................................................................................................. 56
„Scan“ (nuskaityti) .............................................................................................................................. 58

Originalo nuskaitymas ....................................................................................................... 58

Skaitymas į kompiuterį ...................................................................................... 58
Nuskaitymas į atminties įtaisą ........................................................................... 59

Nuskaitymas naudojantis „Webscan“ funkcija ................................................................... 60
Dokumentų skaitymas taisomo teksto formatu .................................................................. 60

5 Faksogramų siuntimas .................................................................................................................................... 63

Siųsti faksogramą ............................................................................................................................... 64

Standartinės faksogramos siuntimas ................................................................................. 64
Standartinės faksogramos siuntimas iš kompiuterio .......................................................... 65

vi

LTWW

background image

Siųskite faksogramą rankiniu būdu iš telefono .................................................................. 65
Siųsti faksogramą stebint numerio rinkimą ........................................................................ 66
Faksogramos siuntimas iš atminties .................................................................................. 67
Faksogramos siuntimas keliems adresatams .................................................................... 68
Siųskite faksogramą esant klaidų taisymo režimui ............................................................ 68

Priimti faksogramą .............................................................................................................................. 70

Priimti faksogramą rankiniu būdu ...................................................................................... 70
Nustatyti faksogramų priėmimą į atmintį ............................................................................ 71
Pakartotinai spausdinti gautas faksogramas iš atminties .................................................. 71
Faksogramų persiuntimas kitu numeriu ............................................................................. 72
Nustatyti priimamų faksogramų popieriaus dydį ................................................................ 73
Nustatykite automatinį priimamų faksogramų sumažinimą ................................................ 73
Blokuoti nepageidaujamus faksų numerius ....................................................................... 73

Įtraukite numerius į nepageidaujamų fakso numerių sąrašą ............................. 74
Numerių šalinimas iš nepageidaujamų fakso numerių sąrašo .......................... 74
Nepageidaujamų fakso numerių ataskaitos spausdinimas ............................... 74

Gaukite faksogramas naudodami funkciją „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis
faksogramų siuntimas) ....................................................................................................... 75

Funkcijos „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas)
reikalavimai ....................................................................................................... 75
Funkcijos „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas)
suaktyvinimas .................................................................................................... 75
Funkcijos „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas)
nuostatų keitimas .............................................................................................. 76

Sparčiojo rinkimo įrašų nustatymas .................................................................................................... 77

Sparčiojo rinkimo įrašų nustatymas ir keitimas .................................................................. 77
Sparčiojo rinkimo grupių įrašų nustatymas ir keitimas ....................................................... 78
Sparčiojo rinkimo įrašų šalinimas ...................................................................................... 79
Sparčiojo rinkimo įrašų sąrašo spausdinimas .................................................................... 79

Fakso nuostatų keitimas ..................................................................................................................... 80

Nustatykite faksogramos antraštę ..................................................................................... 80
Atsakymo būdo nustatymas (atsiliepti automatiškai) ......................................................... 80
Skambučių skaičiaus prieš atsakymą nustatymas ............................................................. 81
Atsakymo skambučio melodijos keitimas esant skiriamųjų skambučių veiksenai ............. 81
Rinkimo būdo nustatymas ................................................................................................. 82
Perrinkimo parinkčių nustatymas ....................................................................................... 82
Faksogramos perdavimo spartos nustatymas ................................................................... 83
Fakso garsumo nustatymas ............................................................................................... 83

Fakso ir skaitmeninės telefono ryšio paslaugos ................................................................................. 84
Faksograma interneto protokolu ......................................................................................................... 85
Faksogramų ataskaitos ...................................................................................................................... 86

Faksogramų patvirtinimo ataskaitų spausdinimas ............................................................. 86
Fakso klaidų ataskaitų spausdinimas ................................................................................ 87
Faksogramų žurnalo spausdinimas ir peržiūra .................................................................. 87

LTWW

vii

background image

Fakso žurnalo išvalymas ................................................................................................... 88
Informacijos apie paskutinį faksogramos perdavimą spausdinimas .................................. 88
Abonento identifikavimo chronologijos ataskaitos spausdinimas ...................................... 88
Skambučių chronologijos peržiūra ..................................................................................... 88

6 Tinklo paslaugos ............................................................................................................................................. 91

Kas yra tinklo paslaugos? .................................................................................................................. 92

„HP ePrint“ ......................................................................................................................... 92
Spausdintuvo programos ................................................................................................... 92

Tinklo paslaugų nustatymas ............................................................................................................... 93

Nustatykite žiniatinklio paslaugas naudodamiesi spausdintuvo valdymo skydeliu. ........... 93
Tinklo paslaugų nustatymas integruotuoju tinklo serveriu ................................................. 93
Tinklo paslaugų nustatymas HP spausdintuvo programine įranga .................................... 94

Tinklo paslaugų naudojimas ............................................................................................................... 95

„HP ePrint“ ......................................................................................................................... 95

Spausdinimas naudojant „HP ePrint“ ................................................................ 95
Spausdintuvo el. pašto adreso radimas ............................................................ 95
Išjunkite „HP ePrint“ .......................................................................................... 96

Spausdintuvo programos ................................................................................................... 96

Spausdintuvo programų naudojimas ................................................................. 96
Spausdintuvo programų valdymas .................................................................... 96
Spausdintuvo programų išjungimas .................................................................. 96

Tinklo paslaugų šalinimas .................................................................................................................. 97

7 Darbas su rašalo kasetėmis ............................................................................................................................ 99

Informacija apie rašalo kasetes ir spausdinimo galvutę ................................................................... 100
Apytikrio rašalo lygio patikrinimas .................................................................................................... 101
Spausdinimas naudojant tik juodą arba spalvotą rašalą .................................................................. 102
Rašalo kasečių keitimas ................................................................................................................... 103
Rašalo kasečių užsakymas .............................................................................................................. 105
Eksploatacinių spausdinimo medžiagų laikymas ............................................................................. 106
Anonimiškai naudojamos informacijos saugojimas .......................................................................... 107

8 Tinklo sąranka ............................................................................................................................................... 109

Spausdintuvo nustatymas belaidžiam ryšiui ..................................................................................... 110

Prieš pradėdami ............................................................................................................... 110
Spausdintuvo nustatymas belaidžiame tinkle .................................................................. 110
Ryšio tipo keitimas ........................................................................................................... 111

Eterneto ryšio pakeitimas į belaidį ryšį ............................................................ 111
USB ryšio perjungimas į belaidį ryšį ................................................................ 111

Belaidžio ryšio tikrinimas ................................................................................................. 112
Spausdintuvo belaidžio ryšio funkcijos įjungimas ir išjungimas ....................................... 112

Tinklo nuostatų keitimas ................................................................................................................... 113

viii

LTWW

background image

Spausdinimo tinklo nustatymų peržiūra ........................................................................... 113
Ryšio spartos nustatymas ................................................................................................ 113
IP nuostatų keitimas ........................................................................................................ 113

Ryšio pakeitimas iš belaidžio į USB arba eterneto ryšį .................................................................... 115
HP tiesioginio belaidžio ryšio naudojimas ........................................................................................ 116

HP tiesioginio belaidžio ryšio įjungimas ........................................................................... 116
Spausdinimas iš belaidį ryšį palaikančio įrenginio ........................................................... 117
Spausdinimas iš belaidį ryšį palaikančio kompiuterio ...................................................... 117

9 Spausdintuvo valdymo priemonės ................................................................................................................ 119

Įrankinė („Windows“) ........................................................................................................................ 120

Parankinės atidarymas .................................................................................................... 120

„HP Utility“ (HP paslaugų programa) („OS X“) ................................................................................. 121
Integruotasis tinklo serveris .............................................................................................................. 122

Apie slapukus .................................................................................................................. 122
Atidarykite integruotąjį žiniatinklio serverį ........................................................................ 122

10 Problemos sprendimas ............................................................................................................................... 125

HP pagalba ....................................................................................................................................... 126

Užregistruokite spausdintuvą ........................................................................................... 126
Techninės pagalbos procesas ......................................................................................... 126
Elektroninis aptarnavimas ................................................................................................ 126
HP techninė pagalba telefonu .......................................................................................... 127

Prieš skambindami .......................................................................................... 127
Techninės pagalbos telefonu laikotarpis ......................................................... 127
Pagalbos telefonų numeriai ............................................................................. 127
Pasibaigus techninės pagalbos telefonu laikotarpiui ....................................... 127

Pagalbos gavimas naudojant spausdintuvo valdymo skydelį ........................................................... 128
Susipažinimas su spausdintuvo ataskaitomis .................................................................................. 129

Spausdintuvo būsenos ataskaita ..................................................................................... 129
Tinklo konfigūracijos lapas ............................................................................................... 130

Spausdintuvo problemų sprendimas ................................................................................................ 133

Spausdintuvas netikėtai išsijungia ................................................................................... 133
Nepavyksta spausdinimo galvutės lygiavimas ................................................................. 133
Popieriaus tiekimo problemos .......................................................................................... 133
Spausdintuvas negali nuskaityti atminties įtaiso .............................................................. 134

Spausdinimo problemų sprendimas ................................................................................................. 135
Kopijavimo problemų sprendimas .................................................................................................... 140

Kopijos yra tuščios arba išblukusios ................................................................................ 140
Mažesnis dydis ................................................................................................................ 140
Bloga kopijavimo kokybė ................................................................................................. 140

Nuskaitymo problemų sprendimas ................................................................................................... 142

Skaitytuvas nieko nedaro ................................................................................................. 142
Nuskaitymas užtrunka pernelyg ilgai ............................................................................... 142

LTWW

ix

background image

Dalis dokumento nebuvo nuskaityta arba nėra teksto ..................................................... 142
Teksto negalima taisyti .................................................................................................... 143
Prasta nuskaityto vaizdo kokybė ..................................................................................... 144
Nepavyksta nuskaityti tinklo aplanko ............................................................................... 144
Nepavyksta nuskaityti į el. paštą ...................................................................................... 145

Faksogramos siuntimo problemų sprendimas .................................................................................. 146

Fakso bandymas nepavyko ............................................................................................. 146

Fakso techninės įrangos bandymas nepavyko ............................................... 146
Bandymas „Fax Connected to Active Telephone Wall Jack“ (faksas
prijungtas prie aktyvaus sieninio telefono lizdo) nepavyko ............................. 147
Bandymas „Phone Cord Connected to Correct Port on Fax“ (telefono
kabelis prijungtas prie tinkamo fakso prievado) nepavyko .............................. 148
Bandymas „Using Correct Type of Phone Cord with Fax“ (tinkamo tipo
telefono kabelio naudojimas su fakso aparatu) nepavyko .............................. 148
Bandymas „Dial Tone Detection“ (rinkimo signalo aptikimas) nepavyko ........ 149
Bandymas „Fax Line Condition“ (fakso linijos būklė) nepavyko ...................... 150

Ekrane nuolat rodoma, kad nukeltas telefono ragelis ...................................................... 151
Spausdintuvu siunčiant ar priimant faksogramas, susiduriama su problemomis ............ 151
Spausdintuvu negalima priimti, tačiau galima siųsti faksogramas ................................... 152
Spausdintuvu negali siųsti, tačiau galima priimti faksogramas ........................................ 154

Išspręskite „HP ePrint“ ir „HP Printables“ problemas ....................................................................... 155
Tinklo problemų sprendimas ............................................................................................................ 156

Bendrųjų tinklo trikčių diagnostika ir šalinimas ................................................................ 156
Nepavyksta belaidžiu būdu prijungti spausdintuvo .......................................................... 156

1 žingsnis. Įsitikinkite, kad šviečia belaidžio ryšio (802.11) lemputė ............... 156
2 žingsnis. Įsitikinkite, kad kompiuteris prijungtas prie belaidžio ryšio tinklo ... 157
3 žingsnis. Atlikite belaidžio ryšio bandymą .................................................... 158
4 žingsnis. Iš naujo paleiskite belaidžio ryšio tinklo dalis ................................ 158

Spausdintuvo valdymo problemų sprendimas .................................................................................. 159

Nepavyksta atidaryti integruotojo tinklo serverio ............................................................. 159

Spausdinimo galvutės priežiūra ....................................................................................................... 161

Spausdinimo galvutės valymas ....................................................................................... 161
Lygiuokite spausdinimo galvutę ....................................................................................... 162
Popieriaus tiekimo kalibravimas ...................................................................................... 163
Pakartotinai įstatykite spausdinimo galvutę ..................................................................... 164

Įstrigusio popieriaus šalinimas ......................................................................................................... 166

Pašalinkite spausdintuve įstrigusį popierių ...................................................................... 166
Pašalinkite popieriaus strigtį iš automatinio dokumentų tiektuvo ..................................... 167
Venkite popieriaus strigčių ............................................................................................... 168

Ištuštinkite spausdinimo kasečių dėtuvę .......................................................................................... 170

Priedas A Techninė informacija ....................................................................................................................... 171

Garantinio aptarnavimo informacija .................................................................................................. 172

Informacija apie rašalo kasetės garantiją ........................................................................ 172

x

LTWW

background image

Specifikacijos .................................................................................................................................... 173

Sistemos reikalavimai ...................................................................................................... 173
Aplinkos specifikacijos ..................................................................................................... 173
Įvesties dėklo talpa .......................................................................................................... 173
Išvesties dėklo talpa ........................................................................................................ 174
Popieriaus dydis ir svoris ................................................................................................. 174
Spausdinimo specifikacijos .............................................................................................. 174
Kopijavimo specifikacijos ................................................................................................. 174
Nuskaitymo techninės specifikacijos ............................................................................... 174
Fakso techninės specifikacijos ........................................................................................ 175
Kasečių išeiga .................................................................................................................. 175
Akustinės sklaidos specifikacijos ..................................................................................... 176

Reglamentinė informacija ................................................................................................................. 177

Normatyvinis modelio numeris ......................................................................................... 177
Federalinės ryšių komisijos pareiškimas ......................................................................... 178
Pranešimas vartotojams Korėjoje .................................................................................... 178
VCCI (B klasės) sutikimo pareiškimas vartotojams Japonijoje ........................................ 178
Pranešimas vartotojams Japonijoje dėl maitinimo laido .................................................. 178
Triukšmo skleidimo pareiškimas Vokietijai ...................................................................... 179
Pranešimas dėl kompiuterinių darbo vietų su ekranu Vokietijos vartotojams .................. 179
Pranešimas JAV telefono tinklo vartotojams: FCC reikalavimai ...................................... 179
Pranešimas Kanados telefonų tinklo vartotojams ............................................................ 180
Pastaba Europos Ekonominės Zonos vartotojams .......................................................... 180
Pranešimas Vokietijos telefonų tinklo vartotojams ........................................................... 181
Pareiškimas Australijos rinkai dėl laidinių fakso aparatų ................................................. 181
Europos Sąjungos reglamentinė informacija ................................................................... 181

Gaminiai su išoriniais kintamosios srovės adapteriais .................................... 181
Gaminiai su belaidžio ryšio funkcija ................................................................ 181
Europos telefono tinklo deklaracija (modemas / faksas) ................................. 182

Atitikties deklaracija ......................................................................................................... 182
Reglamentinė informacija belaidžiams gaminiams .......................................................... 182

Radijo dažnių apšvitos poveikis ...................................................................... 183
Pranešimas Brazilijos vartotojams .................................................................. 183
Pranešimas Kanados vartotojams .................................................................. 183
Pranešimas Taivano vartotojams .................................................................... 184
Pastaba Meksikos vartotojams ....................................................................... 184
Pranešimas apie belaidį ryšį Japonijos vartotojams ........................................ 184

Produkto kenksmingumo aplinkai mažinimo programa .................................................................... 185

Popieriaus naudojimas .................................................................................................... 185
Plastikinės dalys .............................................................................................................. 185
Medžiagų saugos duomenų lapai .................................................................................... 185
Perdirbimo programa ....................................................................................................... 186
„HP“ rašalinių spausdintuvų eksploatacinių medžiagų perdirbimo programa .................. 186
Nereikalingą įrangą šalina vartotojai ................................................................................ 186

LTWW

xi

background image

Energijos suvartojimas ..................................................................................................... 186
Cheminės medžiagos ...................................................................................................... 186
Reikalavimai baterijos šalinimui Nyderlanduose .............................................................. 187
Reikalavimai baterijos šalinimui Taivane ......................................................................... 187
Kalifornijos valstijos pranešimas dėl medžiagų, kurių sudėtyje yra perchlorato .............. 187
Toksiškų ir pavojingų medžiagų lentelė (Kinija) ............................................................... 187
Pavojingų medžiagų apribojimas (Ukraina) ..................................................................... 187
Pavojingų medžiagų apribojimas (Indija) ......................................................................... 188
EPEAT ............................................................................................................................. 188
Kinijos SEPA ekologinio ženklo naudotojo informacija .................................................... 188

Priedas B Papildoma fakso sąranka ................................................................................................................ 189

Fakso funkcijų nustatymas (lygiagrečiosios telefono sistemos) ....................................................... 190

Tinkamos fakso sąrankos namams ar biurui parinkimas ................................................. 191
A variantas. Atskira fakso linija (telefono skambučiai nepriimami) .................................. 193
B variantas. Spausdintuvo nustatymas darbui su DSL .................................................... 194
C variantas. Spausdintuvo nustatymas darbui su PBX telefono sistema arba ISDN
linija .................................................................................................................................. 195
D variantas. Faksas su skiriamojo skambėjimo paslauga ta pačia linija ......................... 195
E variantas. Bendrai naudojama telefono ir fakso linija ................................................... 196
F variantas. Bendrai naudojama telefono ir fakso linija su balso pašto paslauga ........... 197
G variantas. Fakso linija, naudojama bendrai su kompiuterio modemu (telefono
skambučiai nepriimami) ................................................................................................... 198

Spausdintuvo nustatymas darbui su telefoniniu kompiuterio modemu ........... 199
Spausdintuvo nustatymas darbui su DSL/ADSL kompiuterio modemu .......... 200

H variantas. Telefono ir fakso linija, naudojama bendrai su kompiuterio modemu .......... 201

Bendrai naudojama telefono/fakso linija su telefoniniu kompiuterio modemu . 201
Bendrai naudojama telefono/fakso linija su DSL/ADSL modemu ................... 203

I variantas. Bendrai naudojama telefono ir fakso linija su atsakikliu ................................ 204
J variantas. Bendrai naudojama telefono / fakso linija su kompiuterio modemu ir
automatiniu atsakikliu ...................................................................................................... 206

Bendrai naudojama telefono/fakso linija su kompiuterio modemu ir
atsakikliu ......................................................................................................... 206
Bendrai naudojama telefono/fakso linija su DSL/ADSL modemu ir atsakikliu 208

K variantas. Bendrai naudojama telefono ir fakso linija su kompiuterio modemu ir
balso paštu ...................................................................................................................... 209

Nuosekliai jungiamo fakso sąranka .................................................................................................. 212
Fakso sąrankos patikra .................................................................................................................... 213

Priedas C Klaidos („Windows“) ........................................................................................................................ 215

Fakso atmintis pilna .......................................................................................................................... 217
Nėra ryšio su spausdintuvu .............................................................................................................. 218
Mažai rašalo ..................................................................................................................................... 219
Spausdinimo galvutės problema ...................................................................................................... 220

xii

LTWW

background image

Rašalo kasetės problema ................................................................................................................. 221
Pakeiskite rašalo kasetę ................................................................................................................... 222
Įdėta nesuderinama senesnės versijos kasetė ................................................................................ 223
Popieriaus neatitikimas .................................................................................................................... 224
Kasetės atrama negali judėti ............................................................................................................ 225
Popieriaus strigtis ............................................................................................................................. 226
Spausdintuve baigėsi popierius ........................................................................................................ 227
Spausdintuvas atsijungęs ................................................................................................................. 228
Spausdintuvas pristabdytas ............................................................................................................. 229
Dokumento nepavyko atspausdinti .................................................................................................. 230
Spausdintuvo triktis .......................................................................................................................... 231
Atviros durelės arba dangtis ............................................................................................................. 232
Įdėta anksčiau naudota rašalo kasetė .............................................................................................. 233
Rašalo kasetėse baigėsi rašalas ...................................................................................................... 234
Sugedusi rašalo kasetė .................................................................................................................... 235
Spausdintuvo reikmenų naujinimas .................................................................................................. 236
Spausdintuvo reikmenų naujinimas sėkmingas ............................................................................... 237
Spausdintuvo reikmenų naujinimo problema ................................................................................... 238
Įdėtos ne HP gamybos rašalo kasetės ............................................................................................. 239
Originalias HP kasetes naudoti apsimoka ........................................................................................ 240
Pranešimas apie padirbtą kasetę ..................................................................................................... 241
Nustatyta, kad įdėta naudota, pakartotinai pripildyta arba padirbta kasetė ...................................... 242
Naudoti SĄRANKOS kasetes ........................................................................................................... 243
Nenaudoti SĄRANKOS kasečių ....................................................................................................... 244
Nepakanka rašalo paleisties procedūrai .......................................................................................... 245
Ar naudoti tik juodą rašalą? .............................................................................................................. 246
Ar naudoti tik spalvotą rašalą? ......................................................................................................... 247
Nesuderinamos rašalo kasetės ........................................................................................................ 248
Rašalo jutiklio gedimas ..................................................................................................................... 249
Rašalo jutiklio įspėjimas ................................................................................................................... 250
Spausdintuvo paruošimo triktis ........................................................................................................ 251
Spalvoto rašalo kasetėje nebėra rašalo ........................................................................................... 252
Juodo rašalo kasetėje nebėra rašalo ............................................................................................... 253
Atidarytas automatinio dokumentų tiektuvo dangtis ......................................................................... 254
Rašalo sistemos problema ............................................................................................................... 255

Rodyklė ............................................................................................................................................................. 257

LTWW

xiii

background image

xiv

LTWW

background image

1