Pomoć za HP Officejet Pro 8610

background image
background image
background image

HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8620 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8630 e-All-in-One

Vodič za korisnike

background image

Informacije o autorskim pravima

© 2014. Autorska prava Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

1. izdanje, 4/2014.

Obavijesti tvrtke Hewlett-Packard Company

Informacije sadržane u ovom dokumentu

podložne su izmjenama bez prethodne

najave.

Sva prava pridržana. Umnožavanje,

modifikacija i prijevod ovog materijala nisu

dopušteni bez prethodnog pismenog

odobrenja tvrtke Hewlett-Packard, osim u

mjeri dopuštenoj zakonima o autorskim

pravima.

Jedina jamstva za HP-ove proizvode i

usluge navedena su u izričitim jamstvenim

izjavama priloženima uz takve proizvode i

usluge. Ništa ovdje navedeno ne smije se

shvatiti kao dodatno jamstvo. HP nije

odgovoran za eventualne tehničke i

uredničke pogreške ili propuste u

dokumentu.

Korišteni nazivi proizvoda

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7 i Windows 8

zaštitni su znakovi tvrtke Microsoft

Corporation registrirani u SAD-u.

ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR

registrirani su zaštitni znakovi u SAD-u.

background image

Sigurnosne informacije

Prilikom korištenja ovog proizvoda uvijek se

pridržavajte osnovnih mjera opreza kako

biste smanjili rizik od ozljeda izazvanih

vatrom ili strujnim udarom.

1. Pročitajte s razumijevanjem sve upute u

dokumentaciji koju ste dobili uz pisač.

2. Proučite sva upozorenja i upute

označene na proizvodu.

3. Prije čišćenja uređaj isključite iz zidne

utičnice.

4. Proizvod nemojte instalirati i koristiti u

blizini vode ili dok ste mokri.

5. Proizvod postavite na čvrstu i stabilnu

podlogu.

6. Proizvod postavite na zaštićeno mjesto

na kojemu nitko ne može nagaziti kabel ili

zapeti za njega i na kojemu se kabel neće

oštetiti.

7. Ako proizvod ne funkcionira normalno,

pogledajte odjeljak Rješavanje problema

na stranici 121.

8. Unutar uređaja ne postoje dijelovi koje

korisnik može sam održavati. Održavanje

prepustite stručnom osoblju.

background image
background image

Sadržaj

1 Upute ................................................................................................................................................................ 1

2 Početak rada ..................................................................................................................................................... 3

Pristupačnost ........................................................................................................................................ 4
HP EcoSolutions (HP i okoliš) .............................................................................................................. 5

Upravljanje napajanjem ....................................................................................................... 5
Optimizacija potrošnog materijala za ispis ........................................................................... 5

Dijelovi pisača ...................................................................................................................................... 7

Pogled sprijeda .................................................................................................................... 7
Prostor za zalihe za ispis ..................................................................................................... 8
Pogled straga ....................................................................................................................... 8

Korištenje upravljačke ploče pisača ..................................................................................................... 9

Pregled gumba i žaruljica .................................................................................................... 9
Ikone zaslona upravljačke ploče .......................................................................................... 9
Promjena postavki pisača .................................................................................................. 10

HP Digital Solutions ............................................................................................................................ 12

Što je to HP Digital Solutions (Digitalna rješenja)? ............................................................ 12

HP Digital Filing (HP-ovo digitalno arhiviranje) ................................................. 12
HP Digital Fax ................................................................................................... 12

Preduvjeti ........................................................................................................................... 12
Postavljanje opcije HP Digital Solutions (Digitalna rješenja) ............................................. 14

Postavljanje značajke HP Digital Filing ............................................................. 14

Postavljanje skeniranja u mrežnu mapu ........................................... 14
Postavljanje skeniranja u e-poštu ..................................................... 15

Postavljanje značajke HP Digital Fax (Digitalno faksiranje) .............................. 17

Korištenje značajke HP Digital Solutions (HP-ova digitalna rješenja) ............................... 18

Korištenje mogućnosti HP Scan to Network Folder (Skeniranje u mrežnu
mapu) ................................................................................................................ 18
Korištenje skeniranja u e-poštu ......................................................................... 18
Korištenje značajke HP Digital Fax (HP-ovo digitalno faksiranje) ..................... 19

Near Field Communication (NFC) ...................................................................................................... 20
Osnove o papiru ................................................................................................................................. 21

Preporučeni papiri za ispis ................................................................................................. 21
Naručivanje HP-ova papira ................................................................................................ 22
Savjeti za odabir i korištenje papira ................................................................................... 23

HRWW

v

background image

Umetanje papira ................................................................................................................................. 24

Umetanje papira standardne veličine ................................................................................ 24
Umetanje omotnica ............................................................................................................ 25
Umetanje kartica i fotopapira ............................................................................................. 26

Postavljanje originala na staklo skenera ............................................................................................ 28
Umetanje izvornika u ulagač dokumenta ........................................................................................... 29
Umetanje izbrisivog USB memorijskog pogona ................................................................................. 30
Postavljanje i korištenje dodatne opreme ........................................................................................... 31

Ugradite dodatak za automatski obostrani ispis (jedinicu za obostrani ispis) .................... 31
Instalacija i korištenje dodatne ladice (Ladica 2) ............................................................... 31
Rad s ladicama .................................................................................................................. 32

Održavanje pisača .............................................................................................................................. 35

Čišćenje stakla skenera ..................................................................................................... 35
Čišćenje vanjskog dijela .................................................................................................... 35
Čišćenje uređaja za automatsko umetanje papira ............................................................. 36

Ažuriranje pisača ................................................................................................................................ 37
Otvorite HP-ov softver pisača (Windows) ........................................................................................... 38
Isključivanje pisača ............................................................................................................................. 39
Vraćanje zadanih postavki ................................................................................................................. 40

3 Ispis ................................................................................................................................................................. 41

Ispis dokumenata ............................................................................................................................... 42
Ispis na omotnice ............................................................................................................................... 43
Ispis fotografija ................................................................................................................................... 45
Ispis korištenjem maksimalne razlučivosti .......................................................................................... 47
Ispis na obje strane (obostrani ispis) .................................................................................................. 49
Savjeti za uspješan ispis .................................................................................................................... 50

4 Kopiranje i skeniranje ...................................................................................................................................... 53

Kopiranje ............................................................................................................................................ 54
Skeniranje .......................................................................................................................................... 56

Skeniranje izvornika ........................................................................................................... 56

Skeniranje na računalo ..................................................................................... 56
Skeniranje u memorijski uređaj ......................................................................... 57

Skeniranje pomoću web-skeniranja ................................................................................... 58
Skeniranje dokumenata kao teksta za uređivanje ............................................................. 58

5 Faks ................................................................................................................................................................ 61

Slanje faksa ........................................................................................................................................ 62

Slanje standardnog faksa .................................................................................................. 62
Slanje standardnog faksa s računala ................................................................................. 63
Ručno slanje faksa s telefona ............................................................................................ 63
Slanje faksa pomoću nadzora biranja prilikom slanja faksa .............................................. 64

vi

HRWW

background image

Slanje faksa iz memorije .................................................................................................... 65
Slanje faksa većem broju primatelja .................................................................................. 65
Slanje faksa u načinu ispravljanja pogrešaka .................................................................... 66

Primanje faksa .................................................................................................................................... 67

Ručno primanje faksa ........................................................................................................ 67
Postavljanje sigurnosne kopije faksa ................................................................................. 68
Ponovni ispis primljenih faksova iz memorije .................................................................... 68
Prosljeđivanje faksa na drugi broj ...................................................................................... 69
Postavljanje veličine papira za primljene faksove .............................................................. 69
Postavljanje automatskog smanjivanja za dolazne faksove .............................................. 70
Blokiranje neželjenih brojeva faksa ................................................................................... 70

Dodavanje brojeva na popis neželjenih faksova ............................................... 70
Uklanjanje brojeva s popisa neželjenih faksova ................................................ 71
Ispis izvješća neželjenih faksova ...................................................................... 71

Primanje faksova pomoću značajke HP Digital Fax .......................................................... 71

Preduvjeti značajke HP Digital Fax ................................................................... 72
Aktiviranje značajke HP Digital Fax .................................................................. 72
Izmjena postavki značajke HP Digital Fax ........................................................ 72

Postavljanje unosa za brzo biranje ..................................................................................................... 74

Postavljanje i promjena unosa za brzo biranje .................................................................. 74
Postavljanje i promjena grupa za brzo biranje ................................................................... 75
Brisanje unosa za brzo biranje .......................................................................................... 75
Ispis popisa unosa za brzo biranje .................................................................................... 76

Promjena postavki faksa .................................................................................................................... 77

Postavljanje zaglavlja faksa ............................................................................................... 77
Postavljanje načina odgovaranja (Automatski odgovor) .................................................... 77
Postavljanje broja zvonjenja prije odgovora ...................................................................... 78
Promjena uzorka zvona odgovora za razlikovno zvono .................................................... 78
Postavljanje vrste biranja ................................................................................................... 79
Postavljanje opcija za ponovno biranje .............................................................................. 79
Postavljanje brzine faksa ................................................................................................... 80
Postavljanje glasnoće zvuka faksa .................................................................................... 80

Usluge faksa i digitalne telefonije ....................................................................................................... 81
Faksiranje putem internetskog protokola (FoIP) ................................................................................ 82
Izvješća faksa ..................................................................................................................................... 83

Ispis izvješća s potvrdama faksiranja ................................................................................ 83
Ispis izvješća o pogrešci faksa .......................................................................................... 84
Ispis i pregled zapisnika faksa ........................................................................................... 84
Pražnjenje zapisnika faksova ............................................................................................ 84
Ispis pojedinosti zadnjeg prijenosa faksa .......................................................................... 85
Ispis izvješća o ID-ju pozivatelja ........................................................................................ 85
Prikaz povijesti poziva ....................................................................................................... 85

HRWW

vii

background image

6 Web-servisi ..................................................................................................................................................... 87

Što su web-servisi? ............................................................................................................................ 88

HP ePrint ........................................................................................................................... 88
Aplikacije za ispis ............................................................................................................... 88

Postavljanje web-servisa .................................................................................................................... 89

Postavljanje web-servisa pomoću upravljačke ploče pisača ............................................. 89
Postavljanje web-servisa pomoću ugrađenog web-poslužitelja ......................................... 89
Postavljanje web-servisa pomoću HP-ova softvera za pisač ............................................ 90

Korištenje web-servisa ....................................................................................................................... 91

HP ePrint ........................................................................................................................... 91

Ispis pomoću servisa HP ePrint ........................................................................ 91
Pronalaženje adrese e-pošte pisača ................................................................. 91
Isključivanje servisa HP ePrint .......................................................................... 92

Aplikacije za ispis ............................................................................................................... 92

Korištenje aplikacija za ispis ............................................................................. 92
Upravljanje aplikacijama za ispis ...................................................................... 92
Isključivanje aplikacija za ispis .......................................................................... 92

Uklanjanje web-servisa ...................................................................................................................... 93

7 Rad sa spremnicima s tintom .......................................................................................................................... 95

Informacije o spremnicima s tintom i glavi pisača .............................................................................. 96
Provjera približne razine tinte ............................................................................................................. 97
Ispis samo s crnom titnom ili tintom u boji .......................................................................................... 98
Zamjena spremnika s tintom .............................................................................................................. 99
Naručivanje spremnika s tintom ....................................................................................................... 101
Pohrana potrošnog materijala za ispis ............................................................................................. 102
Pohrana anonimnih podataka o korištenju ....................................................................................... 103

8 Postavljanje mreže ........................................................................................................................................ 105

Postavljanje pisača za bežičnu komunikaciju ................................................................................... 106

Prije početka .................................................................................................................... 106
Postavljanje pisača na bežičnoj mreži ............................................................................. 106
Promjena načina povezivanja .......................................................................................... 107

Promjena žičane mrežne veze u bežičnu vezu ............................................... 107
Prebacivanje s USB veze na bežičnu vezu ..................................................... 107

Ispitivanje bežične veze ................................................................................................... 108
Uključivanje i isključivanje mogućnosti bežičnog povezivanja pisača ............................. 108

Promjena mrežnih postavki .............................................................................................................. 109

Pregled i ispis mrežnih postavki ...................................................................................... 109
Postavljanje brzine veze .................................................................................................. 109
Promjena IP postavki ....................................................................................................... 109

Promjena bežične veze u USB ili Ethernet vezu .............................................................................. 111
Korištenje HP-ove izravne bežične veze .......................................................................................... 112

Uključivanje HP-ove izravne bežične veze ...................................................................... 112

viii

HRWW

background image

Ispis s mobilnog uređaja s podrškom za bežičnu vezu .................................................... 113
Ispis s računala s podrškom za bežičnu vezu ................................................................. 113

9 Alati za upravljanje pisačem ......................................................................................................................... 115

Alatni okvir (Windows) ...................................................................................................................... 116

Otvorite Toolbox. ............................................................................................................. 116

HP Utility (OS X) ............................................................................................................................... 117
Ugrađeni web-poslužitelj .................................................................................................................. 118

O kolačićima .................................................................................................................... 118
Otvaranje ugrađenog web-poslužitelja ............................................................................ 118

10 Rješavanje problema .................................................................................................................................. 121

HP-ova podrška ................................................................................................................................ 122

Registracija pisača ........................................................................................................... 122
Postupak podrške ............................................................................................................ 122
Dobivanje elektroničke podrške ....................................................................................... 122
HP-ova podrška putem telefona ...................................................................................... 123

Prije kontaktiranja ............................................................................................ 123
Razdoblje telefonske podrške ......................................................................... 123
Telefonski brojevi službe za podršku .............................................................. 123
Nakon razdoblja telefonske podrške ............................................................... 123

Dobivanje pomoći s upravljačke ploče pisača .................................................................................. 124
Izvješća pisača ................................................................................................................................. 125

Izvješće o statusu pisača ................................................................................................. 125
Stranica konfiguracije mreže ........................................................................................... 126

Rješavanje problema vezanih uz pisač ............................................................................................ 129

Pisač se neočekivano isključuje ...................................................................................... 129
Poravnanje ispisne glave nije uspjelo .............................................................................. 129
Problemi vezani uz uvlačenje papira ............................................................................... 129
Pisač ne može pročitati podatke s memorijskog uređaja ................................................. 130

Rješavanje problema vezanih uz ispis ............................................................................................. 131
Rješavanje problema s kopiranjem .................................................................................................. 135

Kopije su prazne ili izblijedjele ......................................................................................... 135
Veličina je smanjena ........................................................................................................ 135
Kvaliteta kopiranja je loša ................................................................................................ 135

Rješavanje problema sa skeniranjem .............................................................................................. 137

Skener ne radi ništa ......................................................................................................... 137
Skeniranje traje predugo .................................................................................................. 137
Dio dokumenta nije skeniran ili nedostaje dio dokumenta ............................................... 137
Tekst nije moguće urediti ................................................................................................. 138
Kvaliteta skenirane slike je loša ....................................................................................... 139
Skeniranje u mrežnu mapu nije moguće ......................................................................... 139
Skeniranje u e-poštu nije moguće ................................................................................... 140

Rješavanje problema s faksom ........................................................................................................ 141

HRWW

ix

background image

Testiranje faksa nije uspjelo ............................................................................................ 141

Testiranje hardvera faksa nije uspjelo ............................................................. 141
Test "Faks je priključen u aktivnu telefonsku utičnicu" nije uspio .................... 142
Test "Telefonski kabel priključen u odgovarajući priključak faks-uređaja"
nije uspio ......................................................................................................... 142
Test "Uz faks se koristi ispravna vrsta telefonskog kabela nije uspio ............. 143
Test "Otkrivanje pozivnog tona" nije uspio ...................................................... 144
Test "Stanje faks-linije" nije uspio ................................................................... 144

Zaslon uvijek pokazuje poruku Podignuta slušalica ........................................................ 145
Pisač ima problema pri slanju i primanju faksova ............................................................ 145
Pisač ne može primati faksove, ali ih može slati ............................................................. 147
Pisač ne može slati faksove, ali ih može primati ............................................................. 148

Rješavanje problema sa servisima HP ePrint i HP Printables ......................................................... 149
Rješavanje problema s mrežom ....................................................................................................... 150

Rješavanje problema općih postavka mreže ................................................................... 150
Nemogućnost bežičnog povezivanja pisača .................................................................... 150

1. korak: Provjera je li žaruljica za bežičnu mrežu (802.11) uključena ............ 151
2. korak: Provjera je li računalo povezano s bežičnom mrežom ..................... 151
3. korak: Pokretanje testiranja bežične veze ................................................... 152
4. korak: Ponovno pokretanje komponenti bežične mreže ............................. 152

Rješavanje problema s upravljanjem pisačem ................................................................................. 153

Ugrađeni web-poslužitelj nije moguće otvoriti .................................................................. 153

Održavanje ispisne glave ................................................................................................................. 155

Čišćenje glave za ispis .................................................................................................... 155
Poravnavanje glave pisača .............................................................................................. 156
Podešavanje pomaka papira za novi redak ..................................................................... 157
ponovo umetnite glavu pisača ......................................................................................... 157

Uklanjanje zaglavljenja ..................................................................................................................... 159

Oslobađanje papira zaglavljenog u pisaču ...................................................................... 159
Uklanjanje zaglavljenog papira iz automatskog ulagača dokumenata ............................ 160
Izbjegavanje zaglavljivanja papira ................................................................................... 161

Čišćenje nosača ispisa ..................................................................................................................... 163

Dodatak A Tehnički podaci .............................................................................................................................. 165

Podaci o jamstvu .............................................................................................................................. 166

Informacije o jamstvu za spremnike s tintom ................................................................... 166

Tehnički podaci ................................................................................................................................ 167

Preduvjeti sustava ........................................................................................................... 167
Specifikacije radne okoline .............................................................................................. 167
Kapacitet ulazne ladice .................................................................................................... 167
Kapacitet izlazne ladice ................................................................................................... 168
Veličina i masa papira ...................................................................................................... 168
Specifikacije ispisa ........................................................................................................... 168
Specifikacije kopiranja ..................................................................................................... 168

x

HRWW

background image

Specifikacije skeniranja ................................................................................................... 168
Specifikacije faksa ........................................................................................................... 169
Vijek spremnika s tintom .................................................................................................. 169
Specifikacije emisije zvuka .............................................................................................. 170

Zakonske obavijesti .......................................................................................................................... 171

Regulatorni broj modela ................................................................................................... 171
Izjava FCC-a .................................................................................................................... 172
Obavijest korisnicima u Koreji .......................................................................................... 172
Izjava o usklađenosti s VCCI-jem (klasa B) za korisnike u Japanu ................................. 172
Obavijest korisnicima u Japanu o kabelu za napajanje ................................................... 172
Izjava o emisiji buke za Njemačku ................................................................................... 173
Izjava o radnim mjestima s vizualnim prikazom u Njemačkoj .......................................... 173
Obavijest korisnicima američke telefonske mreže: Zahtjevi FCC-a ................................. 173
Obavijest korisnicima kanadske telefonske mreže .......................................................... 174
Obavijest korisnicima u Europskom ekonomskom području ........................................... 174
Obavijest korisnicima njemačke telefonske mreže .......................................................... 175
Australia Wired Fax statement ......................................................................................... 175
Regulatorna napomena Europske Zajednice .................................................................. 175

Proizvodi s vanjskim prilagodnicima za izmjenični napon ............................... 175
Proizvodi s bežičnom funkcijom ...................................................................... 175
Europska deklaracija o telefonskoj mreži (modem/faks) ................................. 176

Izjava o usklađenosti ....................................................................................................... 176
Zakonske obavijesti za bežične proizvode ...................................................................... 176

Izloženost radiofrekvencijskom zračenju ......................................................... 177
Obavijest korisnicima u Brazilu ....................................................................... 177
Obavijest korisnicima u Kanadi ....................................................................... 177
Obavijest korisnicima u Tajvanu ..................................................................... 178
Obavijest za korisnike iz Meksika ................................................................... 178
Obavijest o bežičnoj mreži za korisnike u Japanu .......................................... 178

Program ekološkog zbrinjavanja proizvoda ...................................................................................... 179

Upotreba papira ............................................................................................................... 179
Plastika ............................................................................................................................ 179
Tablice s podacima o sigurnosti materijala ...................................................................... 179
Recikliranje ...................................................................................................................... 180
HP-ov program recikliranja potrošnog materijala za tintne pisače ................................... 180
Odlaganje dotrajale opreme u otpad od strane korisnika ................................................ 180
Potrošnja električne energije ........................................................................................... 180
Kemijske tvari .................................................................................................................. 180
Odlaganje baterija u otpad u Nizozemskoj ...................................................................... 181
Odlaganje baterija u otpad na Tajvanu ............................................................................ 181
Obavijest o perkloratnim materijalima za Kaliforniju ........................................................ 181
Tablica toksičnih i opasnih tvari (Kina) ............................................................................ 181
Ograničenje opasnih tvari (Ukrajina) ............................................................................... 181
Ograničenje opasnih tvari (Indija) .................................................................................... 182

HRWW

xi

background image

EPEAT ............................................................................................................................. 182
Informacije za korisnike u Kini SEPA Ecolabel ................................................................ 182

Dodatak B Dodatno postavljanje faksa ............................................................................................................ 183

Postavljanje faksiranja (paralelni telefonski sustavi) ........................................................................ 184

Odabir ispravne postavke faksa za dom ili ured .............................................................. 185
Slučaj A: odvojena linija za faks (ne primaju se glasovni pozivi) ..................................... 187
Slučaj B: postavljanje pisača s DSL vezom ..................................................................... 187
Slučaj C: postavljanje pisača za PBX telefonski sustav ili za ISDN liniju ........................ 188
Slučaj D: telefaks s uslugom razlikovnog zvona na istoj liniji .......................................... 189
Slučaj E: zajednička linija za govorne pozive i faks ......................................................... 190
Slučaj F: zajednička linija za govorne pozive i faks s glasovnom poštom ....................... 191
Slučaj G: zajednička linija faksa i računalnog pozivnog modema (ne primaju se
glasovni pozivi) ................................................................................................................ 192

Postavljanje pisača s računalnim modemom .................................................. 193
Postavljanje pisača s računalnim DSL/ADSL modemom računala ................. 194

Slučaj H: zajednička linija za govorne pozive i faks te pozivni modem računala ............. 195

Zajednička linija za govorne/faks pozive s pozivnim modemom računala ...... 195
Zajednička linija za govorne/faks pozive s DSL/ADSL modemom računala ... 196

Slučaj I: zajednička linija za govorne pozive i faks s automatskom tajnicom .................. 198
Slučaj J: zajednička linija za govorne pozive/faks s modemom i automatskom
tajnicom ........................................................................................................................... 199

Zajednička linija za govorne/faks-pozive s pozivnim modemom i
automatskom tajnicom .................................................................................... 199
Zajednička linija za govorne pozive/faks s DSL/ADSL modemom i
automatskom tajnicom .................................................................................... 201

Slučaj K: zajednička linija za govorne pozive i faks s pozivnim modemom računala i
glasovnom poštom ........................................................................................................... 203

Postavljanje faksa u serijskom sustavu ............................................................................................ 205
Testiranje postavki faksa .................................................................................................................. 206

Dodatak C Pogreške (Windows) ...................................................................................................................... 207

Memorija faksa je puna .................................................................................................................... 209
Nemogućnost komunikacije s pisačem ............................................................................................ 210
Ponestaje tinte .................................................................................................................................. 211
Problem s glavom pisača ................................................................................................................. 212
Problem vezan uz spremnik s tintom ............................................................................................... 213
Zamjena spremnika s tintom ............................................................................................................ 214
Umetnut je nekompatibilan stari model spremnika s tintom ............................................................. 215
Nepodudaranje papira ...................................................................................................................... 216
Ležište spremnika nije moguće pomaknuti ...................................................................................... 217
Zaglavljenje papira ........................................................................................................................... 218
U pisaču nema papira ...................................................................................................................... 219
Pisač izvan mreže ............................................................................................................................ 220

xii

HRWW

background image

Pisač je pauziran .............................................................................................................................. 221
Ispis dokumenta nije uspio ............................................................................................................... 222
Pogreška pisača ............................................................................................................................... 223
Otvorena vratašca ili poklopac ......................................................................................................... 224
Umetnut je rabljeni spremnik s tintom .............................................................................................. 225
Prazni spremnici s tintom ................................................................................................................. 226
Pogreška spremnika s tintom ........................................................................................................... 227
Nadogradnja potrošnog materijala pisača ........................................................................................ 228
Nadogradnja potrošnog materijala za pisač uspjela je ..................................................................... 229
Problem pri nadogradnji potrošnog materijala pisača ...................................................................... 230
Umetnuti su spremnici s tintom drugog proizvođača ........................................................................ 231
Korištenje originalnih HP-ovih spremnika donosi nagrade ............................................................... 232
Savjetnik za krivotvorene spremnike ................................................................................................ 233
Otkriven je rabljeni, dopunjeni ili krivotvoreni spremnik .................................................................... 234
Korištenje spremnika za postavljanje ............................................................................................... 235
Nemojte koristiti spremnike za postavljanje ..................................................................................... 236
Nema dovoljno tinte za pokretanje ispisa ......................................................................................... 237
Želite li koristiti samo crnu tintu? ...................................................................................................... 238
Želite li koristiti samo tintu u boji? ..................................................................................................... 239
Nekompatibilni spremnici s tintom .................................................................................................... 240
Prestanak rada senzora za tintu ....................................................................................................... 241
Upozorenje senzora tinte ................................................................................................................. 242
Problem pri pripremi pisača .............................................................................................................. 243
U spremniku s bojom nema tinte ...................................................................................................... 244
U spremniku s crnom nema tinte ...................................................................................................... 245
Poklopac automatskog ulagača dokumenata otvoren je .................................................................. 246
Problem sa sustavom tinte ............................................................................................................... 247

Kazalo ............................................................................................................................................................... 249

HRWW

xiii

background image

xiv

HRWW

background image

1