HP Officejet Pro 8610 ohje

background image
background image
background image

HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One / HP

Officejet Pro 8620 e-All-in-One / HP

Officejet Pro 8630 e-All-in-One

Käyttöopas

background image

Tekijänoikeustiedot

© 2014 Hewlett-Packard Development

Company, L.P.

1. versio, 4/2014

Hewlett-Packard Companyn ilmoitukset

Tämän asiakirjan sisältämiä tietoja voidaan

muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän

materiaalin kopioiminen, muokkaaminen tai

kääntäminen on kielletty ilman Hewlett-

Packardin kirjallista ennakkolupaa lukuun

ottamatta tekijänoikeuslain sallimia tapoja.

HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut

määritetään tuotteiden ja palvelujen

mukana toimitettavissa rajoitetun takuun

lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei

tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän

julkaisun sisältämistä teknisistä tai

toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Tavaramerkit

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7 ja Windows 8

ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa

rekisteröimiä tavaramerkkejä.

ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki

ovat Yhdysvalloissa rekisteröityjä merkkejä.

background image

Turvallisuustietoja

Kun käytät laitetta, noudata aina

turvallisuusmääräyksiä, jotta palovaara ja

sähköiskujen riski olisi mahdollisimman

pieni.

1. On tärkeää, että luet ja ymmärrät kaikki

tulostimen mukana toimitettavat ohjeet.

2. Noudata kaikkia laitteeseen merkittyjä

varoituksia ja ohjeita.

3. Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta

ennen puhdistamista.

4. Tuotetta ei saa asentaa tai käyttää veden

lähellä tai kun olet märkä.

5. Aseta laite tukevalle alustalle.

6. Asenna tuote suojattuun paikkaan, jossa

johtoon ei voi kompastua eikä johdon päälle

voi astua, jottei johto vaurioidu.

7. Jos tuote ei toimi asianmukaisesti, katso

kohta Ongelmanratkaisu sivulla 121.

8. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän

huollettavia osia. Jätä laitteen huoltaminen

ammattitaitoisen huoltohenkilöstön

tehtäväksi.

background image
background image

Sisällysluettelo

1 Miten? ............................................................................................................................................................... 1

2 Aluksi ................................................................................................................................................................ 3

Helppokäyttöisyys ................................................................................................................................ 4
HP EcoSolutions (HP ja ympäristö) ...................................................................................................... 5

Virranhallinta ........................................................................................................................ 5
Tulostustarvikkeiden käytön parantaminen ......................................................................... 6

Tulostimen osat .................................................................................................................................... 7

Näkymä edestä .................................................................................................................... 7
Tulostustarvikealue .............................................................................................................. 8
Laite takaa ........................................................................................................................... 8

Tulostimen ohjauspaneelin käyttö ........................................................................................................ 9

Yleiskuvaus painikkeista ja valoista ..................................................................................... 9
Ohjauspaneelin näyttökuvakkeet ......................................................................................... 9
Muuta tulostimen asetuksia ............................................................................................... 10

HP:n digitaaliset ratkaisut ................................................................................................................... 12

Mitä ovat HP:n digitaaliset ratkaisut? ................................................................................. 12

HP:n digitaalinen arkistointi ............................................................................... 12
HP:n digitaalinen faksi ....................................................................................... 12

Vaatimukset ....................................................................................................................... 12
HP:n digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto ........................................................................ 14

HP:n digitaalisen arkistoinnin käyttöönotto ....................................................... 14

Skannaa verkkokansioon -toiminnon käyttöönotto ........................... 14
Skannaa sähköpostiin -toiminnon käyttöönotto ................................ 15

HP:n digitaalisen faksin käyttöönotto ................................................................ 17

HP:n digitaalisten ratkaisujen käyttäminen ........................................................................ 18

Skannaaminen verkkokansioon HP Scan -ohjelman avulla .............................. 18
Skannaaminen sähköpostiin ............................................................................. 18
HP:n digitaalisen faksin käyttäminen ................................................................ 19

NFC-tekniikka ..................................................................................................................................... 20
Perustietoja papereista ....................................................................................................................... 21

Suositeltavat paperit tulostamista varten ........................................................................... 21
HP-paperitarvikkeiden tilaaminen ...................................................................................... 23
Vinkkejä paperin valintaan ja käyttöön .............................................................................. 23

Paperin lisääminen ............................................................................................................................. 24

FIWW

v

background image

Vakiokokoisen paperin lisääminen .................................................................................... 24
Kirjekuorien asettaminen ................................................................................................... 25
Korttien ja valokuvapaperin lisääminen ............................................................................. 26

Alkuperäiskappaleen asettaminen lasille ........................................................................................... 28
Alkuperäiskappaleiden asettaminen asiakirjansyöttölaitteeseen ....................................................... 29
USB-muistitikun liittäminen ................................................................................................................. 30
Lisävarusteiden käyttöönotto ja käyttö ............................................................................................... 31

Automaattisen kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteen asentaminen (kaksipuolisen
tulostuksen yksikkö) ........................................................................................................... 31
Lisäpaperilokeron (lokeron 2) asentaminen ja käyttö ........................................................ 31
Lokeroiden käyttäminen ..................................................................................................... 32

Tulostimen huolto ............................................................................................................................... 35

Skannerin lasin puhdistaminen .......................................................................................... 35
Ulkopintojen puhdistaminen ............................................................................................... 35
Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen puhdistaminen ...................................................... 36

Tulostimen päivittäminen .................................................................................................................... 37
HP-tulostinohjelmiston avaaminen (Windows) ................................................................................... 38
Tulostimen virran katkaiseminen ........................................................................................................ 39
Oletusarvojen palauttaminen .............................................................................................................. 40

3 Tulostaminen .................................................................................................................................................. 41

Asiakirjojen tulostaminen .................................................................................................................... 42
Kirjekuorien tulostaminen ................................................................................................................... 43
Valokuvien tulostaminen .................................................................................................................... 45
Tulostus käyttämällä Suurin mahdollinen dpi -asetusta ..................................................................... 47
Tulostus paperin molemmille puolille (kaksipuolinen tulostus) ........................................................... 48
Tulostusvihjeitä ................................................................................................................................... 49

4 Kopioiminen ja skannaaminen ........................................................................................................................ 53

Kopioiminen ........................................................................................................................................ 54
Skannaaminen ................................................................................................................................... 56

Alkuperäiskappaleen skannaaminen ................................................................................. 56

Tietokoneeseen skannaaminen ........................................................................ 56
Skannaaminen muistilaitteeseen ...................................................................... 57

Skannaus Webscan-toimintoa käyttämällä ........................................................................ 58
Asiakirjojen skannaaminen muokattavana tekstinä ........................................................... 58

5 Faksi ............................................................................................................................................................... 61

Faksin lähettäminen ........................................................................................................................... 62

Normaalin faksin lähettäminen .......................................................................................... 62
Normaalin faksin lähettäminen tietokoneen avulla ............................................................ 63
Faksin lähettäminen manuaalisesti puhelimesta ............................................................... 63
Faksin lähettäminen käyttämällä näyttövalintaa ................................................................ 64
Faksin lähettäminen muistista ........................................................................................... 65

vi

FIWW

background image

Faksin lähettäminen useille vastaanottajille ....................................................................... 65
Faksin lähettäminen virheenkorjaustilassa ........................................................................ 66

Faksin vastaanottaminen ................................................................................................................... 67

Faksin vastaanottaminen manuaalisesti ............................................................................ 67
Faksien varmuuskopion määrittäminen ............................................................................. 68
Vastaanotettujen faksien uudelleentulostaminen muistista ............................................... 68
Faksien lähettäminen edelleen toiseen numeroon ............................................................ 69
Vastaanotettavien faksien paperikoon määrittäminen ....................................................... 69
Tulevien faksien automaattinen pienentäminen ................................................................ 70
Faksinumeroiden estäminen .............................................................................................. 70

Numeroiden lisääminen roskafaksiluetteloon .................................................... 70
Numeroiden poistaminen roskafaksiluettelosta ................................................. 71
Roskafaksiraportin tulostaminen ....................................................................... 71

Faksien vastaanottaminen HP:n digitaalisella faksitoiminnolla .......................................... 71

HP:n digitaalisen faksin käytön edellytykset ..................................................... 72
HP:n digitaalisen faksitoiminnon aktivointi ........................................................ 72
HP:n digitaalisen faksin asetusten muuttaminen .............................................. 72

Pikavalintojen määrittäminen ............................................................................................................. 74

Pikavalintanumeroiden määrittäminen ja muuttaminen ..................................................... 74
Ryhmäpikavalintanumeroiden määrittäminen ja muuttaminen .......................................... 75
Pikavalintanumeroiden poistaminen .................................................................................. 75
Pikavalintaluettelon tulostaminen ...................................................................................... 76

Faksiasetusten muuttaminen ............................................................................................................. 77

Faksin ylätunnisteen määrittäminen .................................................................................. 77
Vastaustilan määrittäminen (automaattinen vastaaminen) ................................................ 77
Vastaamista edeltävien hälytysten lukumäärän määrittäminen ......................................... 78
Soittoäänen muuttaminen (erottuva soittoääni) ................................................................. 78
Numeron valintatyypin määrittäminen ............................................................................... 79
Uudelleenvalinta-asetusten määrittäminen ........................................................................ 79
Faksin nopeuden määrittäminen ....................................................................................... 79
Faksin äänenvoimakkuuden määrittäminen ...................................................................... 80

Faksi- ja digitaalipuhelinpalvelut ......................................................................................................... 81
FoIP (Fax over Internet Protocol) ....................................................................................................... 82
Faksiraportit ........................................................................................................................................ 83

Faksin lähettämisen vahvistusraportin tulostaminen ......................................................... 83
Faksin virheraportin tulostaminen ...................................................................................... 84
Faksilokin tulostaminen ja tarkasteleminen ....................................................................... 84
Faksilokin tyhjentäminen ................................................................................................... 84
Edellisen faksitapahtuman tietojen tulostaminen ............................................................... 85
Soittajan tunnusraportin tulostaminen ............................................................................... 85
Soittohistorian näyttäminen ............................................................................................... 85

6 Web-palvelut ................................................................................................................................................... 87

Mitä Web-palvelut ovat? ..................................................................................................................... 88

FIWW

vii

background image

HP ePrint ........................................................................................................................... 88
Tulostussovellukset ........................................................................................................... 88

Verkkopalveluiden aloittaminen .......................................................................................................... 89

Verkkopalveluiden asentaminen tulostimen ohjauspaneelista .......................................... 89
Verkkopalveluiden asentaminen sisäisen verkkopalvelimen avulla ................................... 89
Verkkopalveluiden asentaminen HP-tulostinohjelmiston avulla ......................................... 90

Käytä verkkopalveluja ........................................................................................................................ 91

HP ePrint ........................................................................................................................... 91

Tulostaminen HP ePrint -palvelun avulla .......................................................... 91
Tulostimen sähköpostiosoitteen selvittäminen .................................................. 91
HP ePrint-toiminnon poistaminen käytöstä ....................................................... 92

Tulostussovellukset ........................................................................................................... 92

Tulostussovellusten käyttäminen ...................................................................... 92
Tulostussovellusten hallinta .............................................................................. 92
Tulostussovellusten poistaminen käytöstä ........................................................ 92

Verkkopalveluiden poistaminen .......................................................................................................... 93

7 Mustekasettien huoltaminen ........................................................................................................................... 95

Tietoja mustekaseteista ja tulostuspäästä .......................................................................................... 96
Arvioitujen mustemäärien tarkistaminen ............................................................................................ 97
Pelkällä mustalla musteella tai värimusteella tulostaminen ................................................................ 98
Mustekasettien vaihtaminen ............................................................................................................... 99
Mustekasettien tilaaminen ................................................................................................................ 101
Tulostustarvikkeiden säilyttäminen ................................................................................................... 102
Nimetön käyttötietojen tallennus ...................................................................................................... 103

8 Verkkoasetukset ........................................................................................................................................... 105

Tulostimen asentaminen langatonta yhteyttä varten ........................................................................ 106

Ennen kuin aloitat ............................................................................................................ 106
Tulostimen yhdistäminen langattomaan verkkoon ........................................................... 106
Yhteystyypin muuttaminen ............................................................................................... 107

Ethernet-yhteyden vaihtaminen langattomaan yhteyteen ............................... 107
USB-yhteyden vaihtaminen langattomaan yhteyteen ..................................... 107

Langattoman yhteyden testaaminen ................................................................................ 108
Langattomien ominaisuuksien ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä ................... 108

Verkkoasetusten muuttaminen ......................................................................................................... 109

Verkkoasetusten tarkasteleminen ja tulostaminen .......................................................... 109
Linkin nopeuden määrittäminen ....................................................................................... 109
IP-asetusten muuttaminen ............................................................................................... 109

Langattoman yhteyden vaihtaminen USB- tai Ethernet-yhteydeksi ................................................. 111
HP:n suoran langattoman yhteyden muodostaminen ...................................................................... 112

HP:n suoran langattoman yhteyden ottaminen käyttöön ................................................. 112
Tulostus langattomaan yhteyteen kykenevältä matkalaitteelta ........................................ 113
Tulostus langattomaan yhteyteen kykenevältä tietokoneelta .......................................... 113

viii

FIWW

background image

9 Tulostimen hallintatyökalut ............................................................................................................................ 115

Työkalut (Windows) .......................................................................................................................... 116

Avaa Työkaluryhmä ......................................................................................................... 116

HP Utility -apuohjelma (OS X) .......................................................................................................... 117
Sisäinen verkkopalvelin .................................................................................................................... 118

Tietoja evästeistä ............................................................................................................. 118
Sisäisen verkkopalvelimen avaaminen ............................................................................ 118

10 Ongelmanratkaisu ....................................................................................................................................... 121

HP-tuki .............................................................................................................................................. 122

Tulostimen rekisteröinti .................................................................................................... 122
Tukiprosessi ..................................................................................................................... 122
Hae elektronista tukea ..................................................................................................... 122
HP:n puhelintuki ............................................................................................................... 123

Ennen kuin soitat ............................................................................................. 123
Puhelintuen ajanjakso ..................................................................................... 123
Tuen puhelinnumerot ...................................................................................... 123
Puhelintuen ajanjakson jälkeen ....................................................................... 123

Ongelman ratkaiseminen tulostimen ohjauspaneelin avulla ............................................................ 124
Tulostimen raportit ............................................................................................................................ 125

Tulostimen tilaraportti ...................................................................................................... 125
Verkkokokoonpanosivu .................................................................................................... 126

Ratkaise tulostinongelmat ................................................................................................................ 129

Tulostimen virta katkeaa odottamatta .............................................................................. 129
Tulostuspään kohdistaminen epäonnistuu ...................................................................... 129
Paperin syöttöön liittyvät ongelmat .................................................................................. 129
Tulostin ei voi lukea muistilaitetta .................................................................................... 130

Tulostusongelmien ratkaiseminen .................................................................................................... 131
Kopiointiongelmien ratkaiseminen .................................................................................................... 135

Kopiot ovat tyhjiä tai haaleita ........................................................................................... 135
Koko pienenee ................................................................................................................. 135
Kopiointilaatu on huono ................................................................................................... 135

Skannausongelmien ratkaiseminen ................................................................................................. 137

Skanneri ei tee mitään ..................................................................................................... 137
Skannaaminen kestää liian kauan ................................................................................... 137
Asiakirjasta jäi osa skannaamatta tai siitä puuttuu tekstiä ............................................... 137
Tekstiä ei voi muokata ..................................................................................................... 138
Skannattu kuva on huonolaatuinen ................................................................................. 139
Verkkokansioon skannaus ei onnistu .............................................................................. 139
Skannaa sähköpostiin -toiminto ei toimi .......................................................................... 140

Faksiongelmien ratkaiseminen ......................................................................................................... 141

Faksitesti epäonnistuu ..................................................................................................... 141

Faksilaitetesti epäonnistuu .............................................................................. 141

FIWW

ix

background image

Faksin puhelinpistorasiatesti epäonnistuu ...................................................... 142
Puhelinjohto liitetty oikeaan faksin porttiin -testi epäonnistuu ......................... 142
Oikeantyyppinen puhelinjohto käytössä faksissa -testi epäonnistuu .............. 143
Valintaäänen tunnistustesti epäonnistui .......................................................... 144
Faksilinjan kuntotesti epäonnistui ................................................................... 144

Näytössä näkyy jatkuvasti Kuuloke on nostettu -ilmoitus ................................................ 145
Tulostimessa ilmenee ongelmia faksien lähettämisessä ja vastaanottamisessa ............ 145
Tulostin ei voi vastaanottaa fakseja, mutta se voi lähettää niitä ...................................... 147
Tulostin ei voi lähettää fakseja, mutta se voi vastaanottaa niitä ...................................... 148

Ratkaise HP ePrint -palveluun ja HP-tulosteisiin liittyviä ongelmia .................................................. 149
Verkko-ongelmien ratkaiseminen ..................................................................................................... 150

Verkon yleinen vianmääritys ............................................................................................ 150
Tulostimen langaton yhdistäminen ei onnistu .................................................................. 150

Vaihe 1: Varmista, että langattoman yhteyden (802.11) merkkivalo on
päällä. .............................................................................................................. 150
Vaihe 2: Varmista, että tietokone on yhdistetty langattomaan verkkoon. ........ 151
Vaihe 3: Suorita langattoman verkon testi. ..................................................... 151
Vaihe 4: Käynnistä langattoman verkon osat uudelleen. ................................ 152

Tulostimen hallintaongelmien ratkaiseminen ................................................................................... 153

Sisäistä verkkopalvelinta ei voi avata .............................................................................. 153

Tulostuspään huolto ......................................................................................................................... 155

Tulostuspään puhdistaminen ........................................................................................... 155
Tulostuspään kohdistaminen ........................................................................................... 156
Rivinvaihdon kalibrointi .................................................................................................... 157
asenna tulostuspää uudelleen. ........................................................................................ 157

Tukosten poistaminen ...................................................................................................................... 159

Paperitukosten poistaminen tulostimen sisältä ................................................................ 159
Paperitukosten poistaminen automaattisesta asiakirjansyöttölaitteesta .......................... 160
Paperitukosten välttäminen ............................................................................................. 161

Tulostuskasettivaunun tukoksen poistaminen .................................................................................. 163

Liite A Tekniset tiedot ....................................................................................................................................... 165

Takuutiedot ....................................................................................................................................... 166

Mustekasetin takuutiedot ................................................................................................. 166

Tekniset tiedot .................................................................................................................................. 167

Järjestelmävaatimukset ................................................................................................... 167
Ympäristötiedot ................................................................................................................ 167
Syöttölokeron kapasiteetti ................................................................................................ 167
Tulostelokeron kapasiteetti .............................................................................................. 168
Paperikoot ja grammapainot ............................................................................................ 168
Tulostuksen tekniset tiedot .............................................................................................. 168
Kopioinnin tekniset tiedot ................................................................................................. 168
Skannauksen tekniset tiedot ............................................................................................ 168
Faksin tekniset tiedot ....................................................................................................... 169

x

FIWW

background image

Kasetin riittoisuus ............................................................................................................. 169
Melun tuotto ..................................................................................................................... 169

Lainsäädännön edellyttämät tiedot ................................................................................................... 171

regulatory notice title not localized ................................................................................... 171
FCC-ilmoitus .................................................................................................................... 172
Ilmoitus Koreassa asuville käyttäjille ............................................................................... 172
VCCI (luokka B) ‑vaatimustenmukaisuutta koskeva lausunto Japanissa asuville
käyttäjille .......................................................................................................................... 172
Virtajohtoa koskeva ilmoitus Japanissa asuville käyttäjille .............................................. 172
Melutasoa koskeva ilmoitus Saksaa varten ..................................................................... 173
Saksan näyttöpäätetyöpisteitä koskeva ilmoitus ............................................................. 173
Ilmoitus Yhdysvaltain puhelinverkon käyttäjille: FCC-vaatimukset .................................. 173
Ilmoitus Kanadan puhelinverkon käyttäjille ...................................................................... 174
Ilmoitus käyttäjille Euroopan talousalueella ..................................................................... 174
Ilmoitus Saksan puhelinverkon käyttäjille ........................................................................ 175
Australia wired fax statement ........................................................................................... 175
Euroopan unionin lainsäädäntöä koskeva ilmoitus .......................................................... 175

Tuotteet, joissa on ulkoinen verkkolaite .......................................................... 175
Tuotteet, jotka voivat toimia langattomasti ...................................................... 175
Euroopan puhelinverkkoja koskeva ilmoitus (faksit ja modeemit) ................... 176

Vaatimustenmukaisuusvakuutus ..................................................................................... 176
Langattomien laitteiden lainsäädäntöä koskevat huomautukset ..................................... 176

Altistuminen radiotaajuussäteilylle .................................................................. 177
Ilmoitus Brasiliassa asuville käyttäjille ............................................................. 177
Ilmoitus Kanadassa asuville käyttäjille ............................................................ 177
Ilmoitus Taiwanissa asuville käyttäjille ............................................................ 178
Ilmoitus käyttäjille Meksikossa ........................................................................ 178
Ilmoitus langattomasta toiminnosta käyttäjille Japanissa ................................ 178

Tuotteen ympäristöohjelma .............................................................................................................. 179

Paperinkulutus ................................................................................................................. 179
Muovit .............................................................................................................................. 179
Materiaaliturvallisuustiedotteet ........................................................................................ 180
Kierrätysohjelma .............................................................................................................. 180
HP:n mustesuihkutulostimien tarvikkeiden kierrätysohjelma ........................................... 180
Käytöstä poistetujen laitteiden hävittäminen .................................................................... 180
Virrankulutus .................................................................................................................... 180
Kemialliset aineet ............................................................................................................. 180
Akkujen hävittäminen Alankomaissa ............................................................................... 181
Akkujen hävittäminen Taiwanissa .................................................................................... 181
Kalifornian osavaltion perkloraattimateriaalia koskeva huomautus ................................. 181
Myrkyllisten ja vaarallisten aineiden taulukko (Kiina) ....................................................... 181
Vaarallisia aineita koskeva rajoitus (Ukraina) .................................................................. 181
Vaarallisia aineita koskeva rajoitus (Intia) ........................................................................ 182
EPEAT ............................................................................................................................. 182

FIWW

xi

background image

Kiinan valtion luonnonsuojeluviranomaisten Ecolabel-merkinnän tiedot käyttäjälle ........ 182

Liite B Faksin lisäasetukset .............................................................................................................................. 183

Faksitoiminnon asentaminen (rinnakkaispuhelinjärjestelmät) .......................................................... 184

Oikean faksiasetuksen valitseminen koti- tai toimistoasennusta varten .......................... 185
Asennus A: Erillinen faksilinja (äänipuheluja ei vastaanoteta) ......................................... 187
Asennus B: Tulostimen määrittäminen käyttämään DSL:ää ........................................... 187
Asennus C: Tulostimen asentaminen PBX-puhelinjärjestelmään tai ISDN-linjaan .......... 188
Asennus D: Faksi ja erottuva soitto -palvelu samassa linjassa ....................................... 189
Asennus E: Jaettu ääni- ja faksilinja ................................................................................ 190
Asennus F: Jaettu ääni- ja faksilinja, kun käytössä on vastaajapalvelu .......................... 191
Asennus G: Tietokonemodeemin kanssa jaettu faksilinja (äänipuheluja ei
vastaanoteta) ................................................................................................................... 192

Tulostimen asentaminen käytettäessä tietokonemodeemia ........................... 193
Tulostimen asentaminen käytettäessä DSL/ADSL-modeemia ....................... 194

Asennus H: Jaettu puhe- ja faksilinja tietokonemodeemin kanssa .................................. 195

Jaettu ääni- ja faksilinja, kun käytössä on tietokonemodeemi ........................ 195
Jaettu ääni- ja faksilinja, kun käytössä on DSL/ADSL-modeemi .................... 196

Asennus I: Jaettu ääni- ja faksilinja, kun käytössä on puhelinvastaaja ........................... 198
Asennus J: Jaettu ääni- ja faksilinja, kun käytössä on tietokonemodeemi ja
puhelinvastaaja ................................................................................................................ 199

Jaettu ääni- ja faksilinja, kun käytössä on tietokonemodeemi ja
puhelinvastaaja ............................................................................................... 199
Jaettu ääni- ja faksilinja, kun käytössä on DSL/ADSL-modeemi ja
puhelinvastaaja ............................................................................................... 201

Asennus K: Jaettu ääni- ja faksilinja, kun käytössä on tietokonemodeemi ja vastaaja ... 203

Faksin sarja-asennus ....................................................................................................................... 205
Faksiasetusten testaaminen ............................................................................................................. 206

Liite C Virheet (Windows) ................................................................................................................................ 207

Faksin muisti on täynnä .................................................................................................................... 209
Viestiminen tämän tulostimen kanssa ei onnistu .............................................................................. 210
Muste vähissä .................................................................................................................................. 211
Tulostuspää puuttuu ......................................................................................................................... 212
Mustekasetin ongelma ..................................................................................................................... 213
Vaihda mustekasetti ......................................................................................................................... 214
Yhteensopimaton vanhanmallinen kasetti asennettuna ................................................................... 215
Väärä paperityyppi ........................................................................................................................... 216
Kasetin kelkka ei pääse liikkumaan .................................................................................................. 217
Paperitukos ...................................................................................................................................... 218
Tulostimessa ei ole paperia .............................................................................................................. 219
Tulostin on ei linjalla -tilassa ............................................................................................................. 220
Tulostus keskeytetty ......................................................................................................................... 221
Asiakirja ei tulostunut ....................................................................................................................... 222

xii

FIWW

background image

Tulostimen vika ................................................................................................................................ 223
Luukku tai kansi auki ........................................................................................................................ 224
Asennettiin käytetty mustekasetti ..................................................................................................... 225
Mustekasetit ovat tyhjiä .................................................................................................................... 226
Mustekasetin toimintavirhe ............................................................................................................... 227
Tulostustarvikepäivitys ..................................................................................................................... 228
Tulostustarvikepäivitys onnistui ........................................................................................................ 229
Tulostustarvikepäivityksen ongelma ................................................................................................. 230
Asennettuna on mustekasetti, joka ei ole HP:n valmistama ............................................................. 231
Aitojen HP-kasettien käytöllä on etuja .............................................................................................. 232
Väärennettyjä kasetteja koskeva huomautus ................................................................................... 233
Käytössä on käytetty, uudelleentäytetty tai väärennetty kasetti. ...................................................... 234
Käytä asennuskasetteja ................................................................................................................... 235
Älä käytä asennuskasetteja .............................................................................................................. 236
Ei tarpeeksi mustetta käynnistyksessä ............................................................................................. 237
Käytetäänkö vain mustaa mustetta? ................................................................................................ 238
Käytetäänkö vain värillistä mustetta? ............................................................................................... 239
Yhteensopimattomat mustekasetit ................................................................................................... 240
Mustetunnistimen virhe .................................................................................................................... 241
Mustetunnistimen varoitus ................................................................................................................ 242
Ongelmia tulostimen valmistelussa .................................................................................................. 243
Värikasetin muste lopussa ............................................................................................................... 244
Mustan värikasetin muste lopussa ................................................................................................... 245
Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen kansi on auki ....................................................................... 246
Mustejärjestelmässä on virhe ........................................................................................................... 247

Hakemisto ......................................................................................................................................................... 249

FIWW

xiii

background image

xiv

FIWW

background image

1