Βοήθεια HP Officejet Pro 8610

background image
background image
background image

HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8620 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8630 e-All-in-One

Οδηγός χρήσης

background image

Πληροφορίες για τα πνευματικά
δικαιώματα

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Έκδοση

1, 4/2014

Σημειώσεις της

Hewlett-Packard

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν έγγραφο ενδέχεται να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση

.

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος

.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή

, η

προσαρμογή ή η μετάφραση του παρόντος
υλικού

, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια

της

Hewlett-Packard, με εξαίρεση τα όσα

επιτρέπονται από τους νόμους περί
πνευματικών δικαιωμάτων

.

Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και
υπηρεσίες της

HP αναφέρονται στις ρητές

δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν
λόγω προϊόντα και υπηρεσίες

. Κανένα

στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να
εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση

. Η HP δεν

θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή
συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του
παρόντος

.

Εμπορικές ονομασίες

Οι ονομασίες

Microsoft, Windows, Windows

XP, Windows Vista, Windows 7 και

Windows 8 είναι σήματα κατατεθέντα της

Microsoft Corporation στις ΗΠΑ.

Η ονομασία

ENERGY STAR και το σήμα

ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα
στις ΗΠΑ

.

background image

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Ακολουθείτε πάντα τα βασικά προληπτικά
μέτρα ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε το
προϊόν για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού από φωτιά ή ηλεκτροπληξία

.

1. Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις
οδηγίες της τεκμηρίωσης που συνοδεύει
τον εκτυπωτή

.

2. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις
προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που
αναγράφονται στο προϊόν

.

3. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα
πριν από τον καθαρισμό

.

4. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε αυτό
το προϊόν κοντά σε νερό ή όταν τα χέρια
σας είναι υγρά

.

5. Εγκαταστήστε το προϊόν σε σταθερή
επιφάνεια

.

6. Εγκαταστήστε το προϊόν σε
προστατευμένη θέση

, όπου το καλώδιο δεν

αποτελεί εμπόδιο και δεν μπορεί να
υποστεί βλάβη

.

7. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί όπως
πρέπει

, ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση

προβλημάτων στη σελίδα

127.

8. Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που
μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη

.

Για συντήρηση ή επισκευή

, να απευθύνεστε

πάντα σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό

.

background image
background image

Πίνακας περιεχομένων

1 Πώς μπορώ να κάνω... .................................................................................................................................... 1

2 Έναρξη χρήσης ................................................................................................................................................ 3

Προσβασιμότητα

................................................................................................................................... 4

HP EcoSolutions (Η HP και το περιβάλλον) ........................................................................................ 5

Διαχείριση ενέργειας

........................................................................................................... 5

Βελτιστοποίηση χρήσης αναλωσίμων εκτύπωσης

............................................................... 6

Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή

..................................................................................... 7

Μπροστινή πλευρά

............................................................................................................... 7

Περιοχή αναλωσίμων εκτύπωσης

........................................................................................ 8

Πίσω πλευρά

........................................................................................................................ 8

Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

........................................................................................... 9

Επισκόπηση κουμπιών και φωτεινών ενδείξεων

................................................................. 9

Εικονίδια στην οθόνη του πίνακα ελέγχου

.......................................................................... 9

Αλλαγή ρυθμίσεων εκτυπωτή

............................................................................................ 10

Ψηφιακές λύσεις

HP .......................................................................................................................... 12

Τι είναι οι Ψηφιακές λύσεις

HP; ........................................................................................ 12

Ψηφιακή αρχειοθέτηση ΗΡ

................................................................................ 12

Ψηφιακό φαξ

HP .............................................................................................. 12

Απαιτήσεις

......................................................................................................................... 12

Ρύθμιση ψηφιακών λύσεων της

HP .................................................................................. 14

Ρύθμιση Ψηφιακής αρχειοθέτησης

HP .............................................................. 14

Ρύθμιση της λειτουργίας

"Σάρωση σε φάκελο δικτύου" .................. 14

Ρύθμιση της λειτουργίας

"Σάρωση σε e-mail" .................................. 15

Ρύθμιση του Ψηφιακού φαξ

HP ........................................................................ 17

Χρήση των Ψηφιακών λύσεων

HP .................................................................................... 18

Χρήση της λειτουργίας

"Σάρωση σε φάκελο δικτύου HP" ................................ 18

Χρήση της λειτουργίας

"Σάρωση σε e-mail" ...................................................... 19

Χρήση του Ψηφιακού φαξ

HP ........................................................................... 19

Επικοινωνία κοντινού πεδίου

(NFC) .................................................................................................. 20

Βασικές πληροφορίες για το χαρτί

.................................................................................................... 21

Συνιστώμενα χαρτιά για εκτύπωση

................................................................................... 21

Παραγγελία χαρτιού

HP .................................................................................................... 23

Συμβουλές για την επιλογή και τη χρήση χαρτιού

............................................................ 23

ELWW

v

background image

Τοποθέτηση χαρτιού

.......................................................................................................................... 24

Τοποθέτηση χαρτιού τυπικού μεγέθους

............................................................................ 24

Τοποθέτηση φακέλων

........................................................................................................ 25

Τοποθέτηση καρτών και φωτογραφικού χαρτιού

............................................................. 26

Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή

......................................................... 28

Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον τροφοδότη εγγράφων

...................................................................... 29

Τοποθέτηση μονάδας

flash USB ........................................................................................................ 30

Ρύθμιση και χρήση εξαρτημάτων

....................................................................................................... 31

Εγκατάσταση εξαρτήματος αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης

...................................... 31

Εγκατάσταση και χρήση δεύτερου δίσκου

(Δίσκος 2) ....................................................... 31

Εργασία με δίσκους

........................................................................................................... 32

Συντήρηση του εκτυπωτή

................................................................................................................... 35

Καθαρισμός γυάλινης επιφάνειας

...................................................................................... 35

Καθαρισμός εξωτερικής επιφάνειας

.................................................................................. 35

Καθαρισμός αυτόματου τροφοδότη εγγράφων

................................................................. 36

Ενημέρωση του εκτυπωτή

.................................................................................................................. 37

Ανοίξτε το λογισμικό εκτυπωτή

HP (Windows) ................................................................................. 38

Απενεργοποίηση του εκτυπωτή

......................................................................................................... 39

Επαναφορά προεπιλογών

.................................................................................................................. 40

3 Εκτύπωση ....................................................................................................................................................... 41

Εκτύπωση εγγράφων

......................................................................................................................... 42

Εκτύπωση σε φακέλους

..................................................................................................................... 44

Εκτύπωση φωτογραφιών

................................................................................................................... 46

Εκτύπωση με μέγιστη ανάλυση

dpi .................................................................................................... 49

Εκτύπωση και στις δύο όψεις

(αμφίπλευρη εκτύπωση) .................................................................... 51

Συμβουλές για επιτυχημένη εκτύπωση

.............................................................................................. 52

4 Αντιγραφή και σάρωση ................................................................................................................................. 55

Αντιγραφή

.......................................................................................................................................... 56

Σάρωση

.............................................................................................................................................. 58

Σάρωση πρωτότυπου

......................................................................................................... 58

Σάρωση σε υπολογιστή

..................................................................................... 58

Σάρωση σε συσκευή μνήμης

............................................................................. 59

Σάρωση με τη Σάρωση

web ............................................................................................... 60

Σάρωση εγγράφων ως επεξεργάσιμο κείμενο

.................................................................. 61

5 Φαξ ................................................................................................................................................................. 63

Αποστολή φαξ

.................................................................................................................................... 64

Αποστολή τυπικού φαξ

...................................................................................................... 64

Αποστολή τυπικού φαξ από τον υπολογιστή

..................................................................... 65

Μη αυτόματη αποστολή φαξ από τηλέφωνο

..................................................................... 66

Αποστολή φαξ με τη λειτουργία παρακολούθησης κλήσης

.............................................. 66

vi

ELWW

background image

Αποστολή φαξ από τη μνήμη

............................................................................................. 67

Αποστολή φαξ σε πολλούς παραλήπτες

............................................................................ 68

Αποστολή φαξ στη λειτουργία διόρθωσης σφάλματος

..................................................... 69

Λήψη φαξ

........................................................................................................................................... 70

Μη αυτόματη λήψη φαξ

..................................................................................................... 70

Ρύθμιση εφεδρικής λήψης φαξ

.......................................................................................... 71

Επανεκτύπωση ληφθέντων φαξ από τη μνήμη

.................................................................. 71

Προώθηση φαξ σε άλλο αριθμό

......................................................................................... 72

Ρύθμιση μεγέθους χαρτιού για τα ληφθέντα φαξ

............................................................. 73

Ρύθμιση αυτόματης σμίκρυνσης για εισερχόμενα φαξ

...................................................... 73

Μπλοκάρισμα ανεπιθύμητων αριθμών φαξ

....................................................................... 73

Προσθήκη αριθμών στη λίστα ανεπιθύμητων αριθμών φαξ

............................. 74

Κατάργηση αριθμών από τη λίστα ανεπιθύμητων αριθμών φαξ

...................... 74

Εκτύπωση αναφοράς ανεπιθύμητων αριθμών φαξ

........................................... 74

Λήψη φαξ μέσω του Ψηφιακού φαξ

HP ............................................................................ 75

Απαιτήσεις Ψηφιακού φαξ

HP .......................................................................... 75

Ενεργοποίηση του Ψηφιακού φαξ

HP .............................................................. 75

Τροποποίηση ρυθμίσεων Ψηφιακού φαξ

HP .................................................... 76

Ρύθμιση καταχωρίσεων γρήγορης κλήσης

........................................................................................ 78

Ρύθμιση και αλλαγή καταχωρίσεων γρήγορης κλήσης

..................................................... 78

Ρύθμιση και αλλαγή καταχωρίσεων γρήγορης κλήσης ομάδας

........................................ 79

Διαγραφή καταχωρίσεων γρήγορης κλήσης

..................................................................... 80

Εκτύπωση λίστας καταχωρίσεων γρήγορης κλήσης

......................................................... 80

Αλλαγή ρυθμίσεων φαξ

...................................................................................................................... 81

Ρύθμιση κεφαλίδας φαξ

.................................................................................................... 81

Ρύθμιση λειτουργίας απάντησης

(Αυτόματη απάντηση) .................................................... 81

Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση

................................................................... 82

Αλλαγή απάντησης σε συνδυασμό κτύπων για διακριτό ήχο κλήσης

............................... 82

Ρύθμιση τύπου κλήσης

...................................................................................................... 83

Ρύθμιση επιλογών επανάκλησης

....................................................................................... 83

Ρύθμιση ταχύτητας φαξ

..................................................................................................... 84

Ρύθμιση έντασης ήχου φαξ

................................................................................................ 84

Υπηρεσίες φαξ και ψηφιακής τηλεφωνίας

......................................................................................... 86

Πρωτόκολλο

FoIP (Fax over Internet) ................................................................................................ 87

Αναφορές φαξ

.................................................................................................................................... 88

Εκτύπωση αναφορών επιβεβαίωσης φαξ

.......................................................................... 88

Εκτύπωση αναφορών σφαλμάτων φαξ

............................................................................. 89

Εκτύπωση και προβολή του αρχείου καταγραφής φαξ

.................................................... 89

Διαγραφή του αρχείου καταγραφής φαξ

.......................................................................... 90

Εκτύπωση λεπτομερειών για την τελευταία συναλλαγή φαξ

............................................ 90

Εκτύπωση αναφοράς αναγνώρισης κλήσης

...................................................................... 90

Προβολή του ιστορικού κλήσεων

...................................................................................... 90

ELWW

vii

background image

6 Υπηρεσίες Web .............................................................................................................................................. 91

Τι είναι οι Υπηρεσίες

Web .................................................................................................................. 92

HP ePrint ........................................................................................................................... 92
Εφαρμογές εκτύπωσης

...................................................................................................... 92

Ρύθμιση των Υπηρεσιών

Web ............................................................................................................ 93

Ρύθμιση των Υπηρεσιών

Web από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ............................ 93

Ρύθμιση των Υπηρεσιών

Web μέσω του ενσωματωμένου web server .............................. 93

Ρύθμιση των Υπηρεσιών

Web μέσω του λογισμικού εκτυπωτή HP .................................. 94

Χρήση των Υπηρεσιών

Web ............................................................................................................... 95

HP ePrint ........................................................................................................................... 95

Εκτύπωση μέσω του

HP ePrint ......................................................................... 95

Εύρεση της διεύθυνσης

e-mail του εκτυπωτή ................................................... 95

Απενεργοποίηση του

HP ePrint ......................................................................... 96

Εφαρμογές εκτύπωσης

...................................................................................................... 96

Χρήση των εφαρμογών εκτύπωσης

.................................................................. 96

Διαχείριση των εφαρμογών εκτύπωσης

............................................................ 96

Απενεργοποίηση των εφαρμογών εκτύπωσης

.................................................. 96

Κατάργηση των Υπηρεσιών

Web ....................................................................................................... 97

7 Εργασία με τα δοχεία μελάνης ..................................................................................................................... 99

Πληροφορίες για τα δοχεία μελάνης και την κεφαλή εκτύπωσης

................................................... 100

Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης

................................................................................ 101

Εκτύπωση μόνο με μαύρη ή μόνο με έγχρωμη μελάνη

.................................................................... 102

Αντικατάσταση δοχείων μελάνης

..................................................................................................... 103

Παραγγελία δοχείων μελάνης

.......................................................................................................... 105

Αποθήκευση αναλωσίμων εκτύπωσης

............................................................................................. 106

Αποθήκευση ανώνυμων πληροφοριών χρήσης

................................................................................ 107

8 Ρύθμιση δικτύου .......................................................................................................................................... 109

Ρύθμιση του εκτυπωτή για ασύρματη επικοινωνία

.......................................................................... 110

Πριν ξεκινήσετε

................................................................................................................ 110

Εγκατάσταση του εκτυπωτή στο ασύρματο δίκτυο

......................................................... 110

Αλλαγή του τύπου σύνδεσης

........................................................................................... 111

Αλλαγή από σύνδεση

Ethernet σε ασύρματη σύνδεση ................................... 111

Αλλαγή από σύνδεση

USB σε ασύρματη σύνδεση .......................................... 111

Έλεγχος ασύρματης σύνδεσης

......................................................................................... 112

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας του εκτυπωτή

............ 112

Αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου

.............................................................................................................. 114

Προβολή και εκτύπωση ρυθμίσεων δικτύου

................................................................... 114

Ρύθμιση ταχύτητας σύνδεσης

.......................................................................................... 114

Αλλαγή ρυθμίσεων

IP ...................................................................................................... 114

Αλλαγή από ασύρματη σύνδεση σε σύνδεση

USB ή Ethernet ......................................................... 116

Χρήση της Ασύρματης Άμεσης Εκτύπωσης ΗΡ

................................................................................. 117

viii

ELWW

background image

Ενεργοποίηση της Ασύρματης Άμεσης Εκτύπωσης ΗΡ

.................................................... 118

Εκτύπωση από φορητή συσκευή με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης

.......................... 118

Εκτύπωση από υπολογιστή με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης

.................................. 118

9 Εργαλεία διαχείρισης εκτυπωτή ................................................................................................................ 121

Εργαλειοθήκη

(Windows) ................................................................................................................. 122

Ανοίξτε την Εργαλειοθήκη

............................................................................................... 122

HP Utility (OS X) ............................................................................................................................... 123
Ενσωματωμένος

web server ............................................................................................................. 124

Πληροφορίες για τα

cookies ............................................................................................ 124

Άνοιγμα του ενσωματωμένου

web server ....................................................................... 124

10 Επίλυση προβλημάτων .............................................................................................................................. 127

Υποστήριξη

HP ................................................................................................................................. 128

Δήλωση εκτυπωτή

........................................................................................................... 128

Διαδικασία υποστήριξης

.................................................................................................. 128

Λήψη ηλεκτρονικής υποστήριξης

.................................................................................... 128

Τηλεφωνική υποστήριξη της

HP ..................................................................................... 129

Πριν την κλήση

................................................................................................ 129

Χρονική περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης

................................................. 129

Τηλεφωνικοί αριθμοί υποστήριξης

................................................................. 129

Μετά τη λήξη της περιόδου τηλεφωνικής υποστήριξης

.................................. 130

Λήψη βοήθειας από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

.................................................................. 131

Κατανόηση των αναφορών του εκτυπωτή

....................................................................................... 132

Αναφορά κατάστασης εκτυπωτή

..................................................................................... 132

Σελίδα διαμόρφωσης δικτύου

.......................................................................................... 133

Επίλυση προβλημάτων εκτυπωτή

.................................................................................................... 137

Η λειτουργία του εκτυπωτή τερματίζεται μη αναμενόμενα

............................................. 137

Η ευθυγράμμιση της κεφαλής εκτύπωσης δεν είναι επιτυχής

........................................ 137

Προβλήματα τροφοδοσίας χαρτιού

................................................................................. 137

Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να διαβάσει τη συσκευή μνήμης

.............................................. 138

Επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης

.................................................................................................. 139

Επίλυση προβλημάτων αντιγραφής

................................................................................................. 145

Τα αντίγραφα είναι κενά ή ξεθωριασμένα

...................................................................... 145

Γίνεται σμίκρυνση του μεγέθους

..................................................................................... 145

Η ποιότητα αντιγραφής είναι κακή

................................................................................. 145

Επίλυση προβλημάτων σάρωσης

..................................................................................................... 147

Ο σαρωτής δεν έκανε καμία ενέργεια

............................................................................. 147

Η σάρωση διαρκεί πάρα πολύ

......................................................................................... 147

Ένα μέρος του εγγράφου δεν έχει σαρωθεί ή λείπει κείμενο

......................................... 147

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του κειμένου

................................................................ 148

Η εικόνα που σαρώθηκε είναι κακής ποιότητας

.............................................................. 149

Δεν είναι δυνατή η σάρωση σε φάκελο δικτύου

............................................................. 150

ELWW

ix

background image

Δεν είναι δυνατή η σάρωση σε

e-mail ............................................................................. 150

Επίλυση προβλημάτων φαξ

.............................................................................................................. 152

Ο έλεγχος φαξ απέτυχε

................................................................................................... 152

Ο

"Έλεγχος υλικού φαξ" απέτυχε .................................................................... 152

Ο έλεγχος

"Φαξ συνδεδεμένο σε ενεργή πρίζα τηλεφώνου" απέτυχε ............ 153

Ο έλεγχος

"Καλώδιο τηλεφώνου συνδεδεμένο στη σωστή θύρα φαξ"

απέτυχε

........................................................................................................... 154

Ο έλεγχος

"Χρησιμοποιείται ο σωστός τύπος καλωδίου τηλεφώνου για το

φαξ

" απέτυχε ................................................................................................... 154

Ο

"Έλεγχος ανίχνευσης τόνου κλήσης" απέτυχε ............................................. 155

Ο

"Έλεγχος κατάστασης γραμμής φαξ" απέτυχε ............................................ 156

Στην οθόνη εμφανίζεται συνέχεια το μήνυμα

"Η σύνδεση τερματίστηκε" ....................... 157

Ο εκτυπωτής παρουσιάζει προβλήματα αποστολής και λήψης φαξ

............................... 157

Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να λάβει φαξ

, αλλά μπορεί να στείλει .................................... 159

Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να στείλει φαξ

, αλλά μπορεί να λάβει .................................... 160

Επίλυση προβλημάτων με το

HP ePrint και τα Εκτυπώσιμα ΗΡ ...................................................... 162

Επίλυση προβλημάτων δικτύου

....................................................................................................... 163

Γενική επίλυση προβλημάτων δικτύου

............................................................................ 163

Αδυναμία ασύρματης σύνδεσης του εκτυπωτή

. ............................................................... 164

Βήμα

1: Βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη ασύρματης σύνδεσης (802.11)

είναι αναμμένη

................................................................................................ 164

Βήμα

2: Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο ασύρματο

δίκτυο

.............................................................................................................. 165

Βήμα

3: Εκτελέστε τον έλεγχο ασύρματης σύνδεσης ...................................... 165

Βήμα

4: Επανεκκινήστε τα στοιχεία του ασύρματου δικτύου ......................... 165

Επίλυση προβλημάτων διαχείρισης εκτυπωτή

................................................................................. 167

Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του ενσωματωμένου

web server ....................................... 167

Συντήρηση κεφαλής εκτύπωσης

...................................................................................................... 169

Καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης

.................................................................................... 169

Ευθυγραμμίστε την κεφαλή εκτύπωσης

.......................................................................... 170

Βαθμονόμηση γραμμής τροφοδοσίας

.............................................................................. 171

επανατοποθέτηση κεφαλής εκτύπωσης

.......................................................................... 172

Απεμπλοκή χαρτιού

.......................................................................................................................... 174

Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού στο εσωτερικό του εκτυπωτή

.................................. 174

Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων

..................... 175

Αποτροπή εμπλοκών χαρτιού

.......................................................................................... 176

Ξεμπλοκάρισμα του φορέα εκτύπωσης

........................................................................................... 178

Παράρτημα Α Τεχνικές πληροφορίες

............................................................................................................ 179

Πληροφορίες εγγύησης

.................................................................................................................... 180

Πληροφορίες εγγύησης δοχείων μελάνης

....................................................................... 180

Προδιαγραφές προϊόντος

................................................................................................................. 181

Απαιτήσεις συστήματος

................................................................................................... 181

Προδιαγραφές περιβάλλοντος

......................................................................................... 181

x

ELWW

background image

Χωρητικότητα δίσκου εισόδου

......................................................................................... 181

Χωρητικότητα δίσκου εξόδου

.......................................................................................... 182

Μέγεθος και βάρος χαρτιού

............................................................................................. 182

Προδιαγραφές εκτύπωσης

............................................................................................... 182

Προδιαγραφές αντιγραφής

.............................................................................................. 182

Προδιαγραφές σάρωσης

.................................................................................................. 183

Προδιαγραφές φαξ

.......................................................................................................... 183

Απόδοση δοχείων μελάνης

.............................................................................................. 184

Προδιαγραφές εκπομπής ήχου

........................................................................................ 184

Πληροφορίες κανονισμών

................................................................................................................ 185

Κανονιστικός αριθμός μοντέλου

...................................................................................... 185

Δήλωση

FCC .................................................................................................................... 186

Σημείωση για τους χρήστες στην Κορέα

.......................................................................... 186

Δήλωση συμμόρφωσης

VCCI (Κλάσης B) για τους χρήστες στην Ιαπωνία ..................... 186

Σημείωση για το καλώδιο τροφοδοσίας για τους χρήστες στην Ιαπωνία

....................... 186

Δήλωση για τις εκπομπές θορύβου για τη Γερμανία

....................................................... 187

Δήλωση για τους χώρους εργασίας με οθόνες στη Γερμανία

.......................................... 187

Σημείωση για τους χρήστες του τηλεφωνικού δικτύου των Η

.Π.Α.: Απαιτήσεις FCC ..... 188

Σημείωση για τους χρήστες του τηλεφωνικού δικτύου του Καναδά

............................... 189

Σημείωση για χρήστες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

............................................. 189

Σημείωση για τους χρήστες του τηλεφωνικού δικτύου της Γερμανίας

........................... 190

Δήλωση για το ενσύρματο φαξ στην Αυστραλία

............................................................. 190

Σημείωση κανονισμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση

.......................................................... 190

Προϊόντα με εξωτερικούς προσαρμογείς

AC .................................................. 190

Προϊόντα με ασύρματη λειτουργία

.................................................................. 190

Δήλωση για τους χρήστες του τηλεφωνικού δικτύου στην Ευρώπη
(μόντεμ/φαξ) .................................................................................................... 191

Δήλωση συμμόρφωσης

.................................................................................................... 191

Πληροφορίες κανονισμών για τα ασύρματα προϊόντα

.................................................... 191

Έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων

...................................................... 192

Σημείωση για τους χρήστες στη Βραζιλία

....................................................... 192

Σημείωση για τους χρήστες στον Καναδά

....................................................... 193

Σημείωση για τους χρήστες στην Ταϊβάν

........................................................ 193

Σημείωση για τους χρήστες στο Μεξικό

.......................................................... 194

Σημείωση για την ασύρματη σύνδεση για τους χρήστες στην Ιαπωνία

.......... 194

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντων

....................................................................... 195

Χρήση χαρτιού

................................................................................................................. 195

Πλαστικά εξαρτήματα

...................................................................................................... 196

Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικών

............................................................................. 196

Πρόγραμμα ανακύκλωσης

............................................................................................... 196

Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές ψεκασμού

HP .......................... 196

Απόρριψη εξοπλισμού από τους χρήστες

........................................................................ 196

Κατανάλωση ενέργειας

.................................................................................................... 196

Χημικές ουσίες

................................................................................................................. 197

ELWW

xi

background image

Απόρριψη μπαταριών στην Ολλανδία

.............................................................................. 197

Απόρριψη μπαταριών στην Ταϊβάν

.................................................................................. 197

Σημείωση για υπερχλωρικό υλικό στην Καλιφόρνια

....................................................... 197

Πίνακας τοξικών και επικίνδυνων ουσιών

(Κίνα) ............................................................ 197

Περιορισμός επικίνδυνων ουσιών

(Ουκρανία) ................................................................. 198

Περιορισμός επικίνδυνων ουσιών

(Ινδία) ........................................................................ 198

EPEAT ............................................................................................................................. 198
Πληροφορίες χρήστη για την ετικέτα οικολογικής σήμανσης

SEPA της Κίνας .............. 198

Παράρτημα Β Πρόσθετη ρύθμιση φαξ

........................................................................................................... 199

Ρύθμιση φαξ

(παράλληλα τηλεφωνικά συστήματα) ......................................................................... 200

Επιλογή σωστής ρύθμισης φαξ για το σπίτι ή το γραφείο

.............................................. 201

Περίπτωση

A: Ξεχωριστή γραμμή φαξ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις) ............... 203

Περίπτωση

B: Ρύθμιση του εκτυπωτή για DSL ............................................................... 204

Περίπτωση Γ

: Ρύθμιση του εκτυπωτή με τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN .... 205

Περίπτωση Δ

: Λειτουργία φαξ με υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης στην ίδια γραμμή 206

Περίπτωση

E: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ ................................................................. 207

Περίπτωση ΣΤ

: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με φωνητικό ταχυδρομείο ..................... 208

Περίπτωση Ζ

: Γραμμή φαξ κοινή με μόντεμ υπολογιστή (δεν λαμβάνονται φωνητικές

κλήσεις

) ........................................................................................................................... 209

Ρύθμιση του εκτυπωτή με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή

............................ 210

Ρύθμιση του εκτυπωτή με μόντεμ υπολογιστή

DSL/ADSL ............................. 211

Περίπτωση Η

: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/γραμμή φαξ με μόντεμ υπολογιστή ................ 212

Κοινή χρήση τηλεφώνου

/φαξ με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή .................. 212

Κοινή χρήση γραμμής τηλεφώνου

/φαξ με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL .... 214

Περίπτωση Θ

: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με τηλεφωνητή ........................................ 215

Περίπτωση Ι

: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/γραμμή φαξ με μόντεμ υπολογιστή και

τηλεφωνητή

..................................................................................................................... 217

Κοινή χρήση γραμμής τηλεφώνου

/φαξ με μόντεμ σύνδεσης μέσω

τηλεφώνου και τηλεφωνητή

........................................................................... 217

Κοινή γραμμή τηλεφώνου

/ φαξ με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL και

τηλεφωνητή

.................................................................................................... 219

Περίπτωση Κ

: Κοινή χρήση γραμμής τηλεφώνου/φαξ με μόντεμ σύνδεσης μέσω

τηλεφώνου και τηλεφωνητή

............................................................................................ 221

Ρύθμιση φαξ σειριακού τύπου

......................................................................................................... 224

Έλεγχος ρύθμισης φαξ

..................................................................................................................... 225

Παράρτημα Γ Σφάλματα

(Windows) ............................................................................................................... 227

Η μνήμη του φαξ είναι πλήρης

......................................................................................................... 229

Η επικοινωνία με τον εκτυπωτή δεν είναι δυνατή

........................................................................... 230

Χαμηλά επίπεδα μελάνης

................................................................................................................. 231

Πρόβλημα κεφαλής εκτύπωσης

....................................................................................................... 232

Πρόβλημα δοχείου μελάνης

............................................................................................................. 233

Αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης

.................................................................................................. 234

xii

ELWW

background image

Έχει τοποθετηθεί μη συμβατό δοχείο παλιότερης γενιάς

................................................................ 235

Ασυμφωνία χαρτιού

......................................................................................................................... 236

Η βάση του δοχείου μελάνης δεν μετακινείται

................................................................................ 237

Εμπλοκή χαρτιού

.............................................................................................................................. 238

Δεν υπάρχει χαρτί στον εκτυπωτή

................................................................................................... 239

Ο εκτυπωτής είναι εκτός σύνδεσης

.................................................................................................. 240

Ο εκτυπωτής είναι σε παύση

............................................................................................................ 241

Το έγγραφο δεν ήταν δυνατό να εκτυπωθεί

.................................................................................... 242

Βλάβη εκτυπωτή

............................................................................................................................... 243

Θύρα ανοικτή ή κάλυμμα ανοικτό

.................................................................................................... 244

Τοποθετήθηκε χρησιμοποιημένο δοχείο μελάνης

............................................................................ 245

Η μελάνη των δοχείων έχει εξαντληθεί

............................................................................................ 246

Αποτυχία δοχείου μελάνης

............................................................................................................... 247

Αναβάθμιση αναλωσίμων εκτυπωτή

................................................................................................ 248

Επιτυχής αναβάθμιση αναλωσίμων εκτυπωτή

................................................................................. 249

Πρόβλημα αναβάθμισης αναλωσίμων εκτυπωτή

............................................................................. 250

Έχουν τοποθετηθεί δοχεία μελάνης που δεν είναι

HP ..................................................................... 251

Η χρήση αυθεντικών δοχείων μελάνης

HP ανταμείβεται ................................................................ 252

Προειδοποίηση για μη αυθεντικό δοχείο μελάνης

........................................................................... 253

Εντοπίστηκε χρησιμοποιημένο

, αναπληρωμένο ή μη αυθεντικό δοχείο μελάνης ............................ 254

Χρησιμοποιήστε τα ΑΡΧΙΚΑ δοχεία μελάνης

..................................................................................... 255

Μην χρησιμοποιείτε τα ΑΡΧΙΚΑ δοχεία μελάνης

............................................................................... 256

Δεν υπάρχει αρκετή μελάνη για εκκίνηση

....................................................................................... 257

Χρήση μόνο μαύρου

......................................................................................................................... 258

Χρήση μόνο έγχρωμου

; .................................................................................................................... 259

Μη συμβατά δοχεία μελάνης

............................................................................................................ 260

Βλάβη αισθητήρα

............................................................................................................................. 261

Προειδοποίηση αισθητήρα μελάνης

................................................................................................. 262

Πρόβλημα με την προετοιμασία του εκτυπωτή

................................................................................ 263

Η έγχρωμη μελάνη έχει εξαντληθεί

.................................................................................................. 264

Η μαύρη μελάνη έχει εξαντληθεί

...................................................................................................... 265

Κάλυμμα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων ανοιχτό

....................................................................... 266

Πρόβλημα στο σύστημα μελάνης

..................................................................................................... 267

Ευρετήριο

......................................................................................................................................................... 269

ELWW

xiii

background image

xiv

ELWW

background image

1