HP Officejet Pro 8610 hjælp

background image
background image
background image

HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8620 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8630 e-All-in-One

Brugervejledning

background image

Copyrightoplysninger

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

1. udgave 4/2014

Meddelelser fra Hewlett-Packard Company

Med forbehold for ændringer uden varsel.

Med forbehold for alle rettigheder.

Reproduktion, bearbejdning eller

oversættelse af dette materiale er forbudt

uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Hewlett-Packard, med undtagelse af det,

der er tilladt i henhold til loven om

ophavsret.

De eneste garantier for HP-produkter og -

services findes i de erklæringer om

begrænset garanti, der følger med de

pågældende produkter og services. Intet

heri udgør eller må tolkes som en

yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for

tekniske eller redaktionelle fejl eller

udeladelser heri.

Meddelelser

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7 og Windows 8

er varemærker registreret i USA og

tilhørende Microsoft Corporation.

ENERGY STAR og ENERGY STAR-

mærket er registrerede mærker i USA.

background image

Sikkerhedsoplysninger

Følg altid grundlæggende retningslinjer for

sikkerhed ved brug af dette produkt for at

mindske risikoen for skader som følge af

brand eller elektrisk stød.

1. Alle anvisningerne i den dokumentation,

der følger med printeren, bør læses

grundigt.

2. Overhold alle advarsler og instruktioner

på produktet.

3. Tag stikket ud af stikkontakten, inden

produktet rengøres.

4. Dette produkt må ikke installeres eller

bruges i nærheden af vand, eller når du er

våd.

5. Installer produktet på en fast, stabil

overflade.

6. Produktet skal anbringes, så man ikke

træder på eller falder over ledningen, og så

ledningen ikke bliver beskadiget.

7. Hvis produktet ikke virker, som det skal,

anbefales det at læse Løsning af problemer

på side 121.

8. Der er ingen dele inden i produktet, der

skal serviceres af brugeren. Service må kun

udføres af kvalificeret servicepersonale.

background image
background image

Indholdsfortegnelse

1 Hvordan gør jeg? .............................................................................................................................................. 1

2 Kom godt i gang ................................................................................................................................................ 3

Hjælp til handicappede ......................................................................................................................... 4
HP EcoSolutions (HP og miljøet) ......................................................................................................... 5

Strømstyring ........................................................................................................................ 5
Optimering af forbrugsvarerne ............................................................................................. 5

Om printerens dele ............................................................................................................................... 7

Set forfra .............................................................................................................................. 7
Område til printforbrugsvarer ............................................................................................... 8
Set bagfra ............................................................................................................................ 8

Brug af printerens kontrolpanel ............................................................................................................ 9

Oversigt over knapper og indikatorer ................................................................................... 9
Ikoner på kontrolpanelets display ........................................................................................ 9
Ændre printerindstillinger ................................................................................................... 10

HP Digitale Solutions (HP's digitale løsninger) .................................................................................. 12

Hvad er HP Digital Solutions? ........................................................................................... 12

HP Digital Filing ................................................................................................. 12
HP Digital Fax ................................................................................................... 12

Krav ................................................................................................................................... 12
Opsætning af HP Digital Solutions .................................................................................... 14

Opsætning af HP Digital Filing .......................................................................... 14

Opsætning af Scan til netværksmappe ............................................ 14
Opsætning af Scan til e-mail ............................................................ 15

Opsætning af HP Digital Fax ............................................................................. 17

Brug af HP Digital Solutions .............................................................................................. 18

Brug HP scan til netværksmappe ...................................................................... 18
Brug Scan til e-mail ........................................................................................... 18
Brug af HP Digital Fax ....................................................................................... 19

Nærfeltkommunikation (NFC) ............................................................................................................. 20
Grundlæggende oplysninger om papir ............................................................................................... 21

Anbefalede papirtyper til udskrivning ................................................................................. 21
Bestil HP-papirvarer ........................................................................................................... 22
Tip i forbindelse med valg og brug af medier ..................................................................... 23

Ilæg papir ........................................................................................................................................... 24

DAWW

v

background image

Ilægning af papir i standardstørrelse ................................................................................. 24
Ilægning af konvolutter ...................................................................................................... 25
Ilægning af kort og fotopapir .............................................................................................. 26

Ilægning af en original på scannerglaspladen .................................................................................... 28
Læg en original i dokumentføderen .................................................................................................... 29
Indsæt et USB-flashdrev .................................................................................................................... 30
Opsætning og brug af tilbehør ............................................................................................................ 31

Installer tilbehøret til automatisk tosidet udskrivning (dupleksenhed) ................................ 31
Montering og brug af sekundær bakke (bakke 2) .............................................................. 31
Arbejde med bakker ........................................................................................................... 32

Vedligeholdelse af printeren ............................................................................................................... 35

Rengøring af scannerglaspladen ....................................................................................... 35
Rengøring af enhedens yderside ....................................................................................... 35
Rengøring af dokumentføderen ......................................................................................... 36

Opdatere printeren ............................................................................................................................. 37
Åbn HP-printersoftwaren (Windows) .................................................................................................. 38
Sluk printeren ..................................................................................................................................... 39
Gendan standarder ............................................................................................................................ 40

3 Udskrivning ..................................................................................................................................................... 41

Udskrivning af dokumenter ................................................................................................................. 42
Udskrivning på konvolutter ................................................................................................................. 43
Udskrivning af fotos ............................................................................................................................ 45
Udskrivning med maks. dpi ................................................................................................................ 47
Udskrivning på begge sider (dupleksudskrivning) .............................................................................. 48
Tips til udskrivning .............................................................................................................................. 49

4 Kopiering og scanning .................................................................................................................................... 53

Kopier ................................................................................................................................................. 54
Scanning ............................................................................................................................................ 56

Scanning af en original ...................................................................................................... 56

Scanne til en computer ..................................................................................... 56
Sådan scannes til en hukommelsesenhed ........................................................ 57

Scanning vha. Webscan .................................................................................................... 58
Scanning af dokumenter som redigerbar tekst .................................................................. 58

5 Fax .................................................................................................................................................................. 61

Afsendelse af en fax ........................................................................................................................... 62

Afsendelse af en standardfax ............................................................................................ 62
Sende en standardfax fra computeren .............................................................................. 63
Afsendelse af en fax manuelt fra en telefon ...................................................................... 63
Afsendelse af en fax ved hjælp af overvåget opkald ......................................................... 64
Afsendelse af en fax fra hukommelsen .............................................................................. 65

vi

DAWW

background image

Sende en fax til flere modtagere ........................................................................................ 65
Afsendelse af en fax i fejlretningstilstand ........................................................................... 66

Modtagelse af en fax .......................................................................................................................... 67

Manuel modtagelse af en fax ............................................................................................. 67
Indstilling af backup af fax ................................................................................................. 68
Genudskrivning af modtagne faxer fra hukommelsen ....................................................... 68
Videresendelse af faxer til et andet nummer ..................................................................... 69
Angivelse af papirstørrelsen for modtagne faxer ............................................................... 69
Angivelse af automatisk reduktion for indgående faxer ..................................................... 70
Blokering af uønskede faxnumre ....................................................................................... 70

Tilføjelse af numre på listen over reklamefax .................................................... 70
Sletning af numre på listen over reklamefax ..................................................... 71
Udskrive en reklamefaxrapport ......................................................................... 71

Modtag faxer ved hjælp af HP Digital Fax ......................................................................... 72

HP Digital Fax-krav ........................................................................................... 72
Aktiver HP Digital Fax ....................................................................................... 72
Rediger indstillingerne for HP Digital Fax ......................................................... 72

Opsætning af kortnumre ..................................................................................................................... 74

Opsætning og ændring af kortnumre ................................................................................. 74
Opsætning og ændring af gruppekortnumre ...................................................................... 75
Sletning af kortnumre ......................................................................................................... 76
Udskrivning af en liste over kortnumre .............................................................................. 76

Redigering af faxindstillinger .............................................................................................................. 77

Konfiguration af faxoverskriften ......................................................................................... 77
Angivelse af svartilstanden (autosvar) ............................................................................... 77
Angivelse af antal ringetoner før svar ................................................................................ 78
Ændring af ringemønster for besvarelse med bestemt ringetone ...................................... 78
Indstilling af opkaldstype .................................................................................................... 79
Angivelse af indstillinger for genopkald ............................................................................. 79
Angivelse af faxhastigheden .............................................................................................. 79
Indstille lydstyrken for fax .................................................................................................. 80

Fax og digitale telefontjenester .......................................................................................................... 81
Fax over internetprotokol .................................................................................................................... 82
Faxrapporter ....................................................................................................................................... 83

Udskrivning af rapporter med faxbekræftelser ................................................................... 83
Udskrivning af faxfejlrapporter ........................................................................................... 84
Udskrivning og visning af faxloggen .................................................................................. 84
Sletning af faxloggen ......................................................................................................... 84
Udskrive oplysninger om den seneste faxtransaktion ....................................................... 85
Udskrive en Opkalds-id-rapport ......................................................................................... 85
Få vist opkaldshistorikken .................................................................................................. 85

6 Web Services .................................................................................................................................................. 87

Hvad er Web Services? ...................................................................................................................... 88

DAWW

vii

background image

HP ePrint ........................................................................................................................... 88
Printerapps ........................................................................................................................ 88

Opsætte Web Services ...................................................................................................................... 89

Opsætning af webtjenester ved hjælp af printerens kontrolpanel ...................................... 89
Opsætte Web Services vha. den integrerede webserver .................................................. 89
Opsætte Web Services vha. HP-printersoftwaren ............................................................. 90

Brug af Web Services ......................................................................................................................... 91

HP ePrint ........................................................................................................................... 91

Udskriv ved hjælp af HP ePrint ......................................................................... 91
Sådan finder du printerens e-mail-adresse ....................................................... 91
Sluk HP ePrint ................................................................................................... 92

Printerapps ........................................................................................................................ 92

Brug af printerapps ............................................................................................ 92
Administrer printerapps ..................................................................................... 92
Deaktiver printerapps ........................................................................................ 92

Fjerne Web Services .......................................................................................................................... 93

7 Blækpatroner .................................................................................................................................................. 95

Oplysninger om blækpatroner og skrivehovedet ................................................................................ 96
Kontrol af det anslåede blækniveau ................................................................................................... 97
Udskrivning med kun sort blæk eller farveblæk ................................................................................. 98
Udskiftning af blækpatroner ............................................................................................................... 99
Bestilling af blækpatroner ................................................................................................................. 101
Opbevaring af forbrugsvarer ............................................................................................................ 102
Sådan gemmes anonyme oplysninger om brug ............................................................................... 103

8 Netværksopsætning ...................................................................................................................................... 105

Konfigurere printeren til trådløs kommunikation ............................................................................... 106

Før du begynder .............................................................................................................. 106
Opsætning af printeren i det trådløse netværk ................................................................ 106
Ændre tilslutningsmetode ................................................................................................ 107

Skifte fra en Ethernet-forbindelse til en trådløs forbindelse ............................ 107
Ændring af en USB-forbindelse til en trådløs forbindelse ............................... 107

Teste den trådløse forbindelse ........................................................................................ 108
Slå printerens trådløse funktion til og fra ......................................................................... 108

Ændre netværksindstillinger ............................................................................................................. 109

Visning og udskrivning af netværksindstillinger ............................................................... 109
Indstilling af forbindelseshastighed .................................................................................. 109
Ændring af IP-indstillinger ................................................................................................ 109

Sådan skifter du fra en trådløs forbindelse til en USB- eller Ethernet-forbindelse ........................... 111
Brug af HP Direkte trådløs ............................................................................................................... 112

Aktiver HP Direkte trådløs ............................................................................................... 112
Udskrive fra en mobil enhed, der understøtter trådløs tilslutning .................................... 113
Udskriv fra en computer med trådløs funktion ................................................................. 113

viii

DAWW

background image

9 Printerens administrationsværktøjer ............................................................................................................. 115

Værktøjskasse (Windows) ................................................................................................................ 116

Åbn Værktøjskassen. ....................................................................................................... 116

HP Utility (OS X) ............................................................................................................................... 117
Integreret webserver ........................................................................................................................ 118

Om cookies ...................................................................................................................... 118
Åbn den integrerede webserver ....................................................................................... 118

10 Løsning af problemer .................................................................................................................................. 121

HP Support ....................................................................................................................................... 122

Registrere printer ............................................................................................................. 122
Supportproces ................................................................................................................. 122
Elektronisk support .......................................................................................................... 122
HP's telefonsupport .......................................................................................................... 123

Inden du ringer ................................................................................................ 123
Periode med telefonsupport ............................................................................ 123
Telefonnumre til supportafdelingen ................................................................. 123
Efter perioden med telefonsupport .................................................................. 123

Sådan opnås hjælp fra printerens kontrolpanel ................................................................................ 124
Sådan fortolkes printerrapporter ....................................................................................................... 125

Printerstatusrapport ......................................................................................................... 125
Netværkskonfigurationsside ............................................................................................ 126

Løsning af printerproblemer ............................................................................................................. 129

Printeren lukker uventet ned ............................................................................................ 129
Justering af skrivehoved bliver ikke udført ....................................................................... 129
Papirindføringsproblemer ................................................................................................ 129
Printeren kan ikke læse hukommelsesenheden .............................................................. 130

Løsning af udskrivningsproblemer ................................................................................................... 131
Løsning af kopieringsproblemer ....................................................................................................... 135

Kopier er tomme eller blege ............................................................................................. 135
Størrelsen formindskes .................................................................................................... 135
Dårlig kopikvalitet ............................................................................................................. 135

Løsning af scanningsproblemer ....................................................................................................... 137

Scanneren gjorde ingenting ............................................................................................. 137
Scanningen tager for lang tid ........................................................................................... 137
En del af dokumentet blev ikke scannet, eller der mangler tekst ..................................... 137
Det er ikke muligt at redigere tekst .................................................................................. 138
Det scannede billede er af dårlig kvalitet ......................................................................... 139
Kan ikke scanne til netværksmappen .............................................................................. 139
Kunne ikke scanne til e-mail ............................................................................................ 140

Løsning af faxproblemer ................................................................................................................... 141

Faxtesten mislykkedes .................................................................................................... 141

Faxhardwaretesten mislykkedes ..................................................................... 141

DAWW

ix

background image

Testen "Fax Connected to Active Telephone Wall Jack" mislykkedes ........... 142
Testen "Phone Cord Connected to Correct Port on Fax" mislykkedes ........... 142
Testen "Using Correct Type of Phone Cord with Fax" mislykkedes ............... 143
Testen "Dial Tone Detection" mislykkedes ..................................................... 144
Testen "Fax Line Condition" mislykkes ........................................................... 144

Displayet viser, at telefonrøret er taget af ........................................................................ 145
Printeren har problemer med at sende og modtage faxer ............................................... 145
Printeren kan ikke modtage faxmeddelelser, men den kan sende faxmeddelelser ......... 147
Printeren kan ikke sende faxmeddelelser, men den kan modtage faxmeddelelser ......... 148

Løs problemer med HP ePrint og HP Udskrivbart ............................................................................ 149
Løsning af netværksproblemer ......................................................................................................... 150

Generel netværksfejlfinding ............................................................................................. 150
Når printeren ikke kan tilsluttes trådløst ........................................................................... 150

Trin 1: Kontrollér, at indikatoren for Trådløs (802.11) er tændt ....................... 150
Trin 2: Kontrollér, at computeren har forbindelse til det trådløse netværk ...... 151
Trin 3: Kør testen af den trådløse forbindelse ................................................. 152
Trin 4: Genstart komponenterne i det trådløse netværk ................................. 152

Løsning af printerstyringsproblemer ................................................................................................. 153

Den integrerede webserver kan ikke åbnes .................................................................... 153

Vedligeholdelse af skrivehoveder ..................................................................................................... 155

Rens skrivehovedet ......................................................................................................... 155
Juster skrivehovedet ........................................................................................................ 156
Kalibrer linjeskift ............................................................................................................... 157
Installer skrivehovedet igen ............................................................................................. 157

Afhjælpning af papirstop ................................................................................................................... 159

Afhjælp papirstop i printeren ............................................................................................ 159
Fjern det fastkørte papir fra den automatiske dokumentføder ......................................... 160
Undgåelse af papirstop .................................................................................................... 161

Fjern det, der blokerer for printerpatronholderen ............................................................................. 163

Tillæg A Tekniske oplysninger ......................................................................................................................... 165

Garantioplysninger ........................................................................................................................... 166

Oplysninger om garanti på blækpatroner ........................................................................ 166

Specifikationer .................................................................................................................................. 167

Systemkrav ...................................................................................................................... 167
Miljøspecifikationer .......................................................................................................... 167
Papirbakkens kapacitet .................................................................................................... 167
Udskriftsbakkens kapacitet .............................................................................................. 168
Papirstørrelse og vægt .................................................................................................... 168
Udskriftsspecifikationer .................................................................................................... 168
Kopieringsspecifikationer ................................................................................................. 168
Scanningsspecifikationer ................................................................................................. 168
Faxspecifikationer ............................................................................................................ 169
Antal sider pr. patron ....................................................................................................... 169

x

DAWW

background image

Specifikationer for akustisk emission ............................................................................... 169

Lovpligtige oplysninger ..................................................................................................................... 171

Lovpligtigt modelnummer: ................................................................................................ 171
FCC-erklæring ................................................................................................................. 172
Meddelelse til brugere i Korea ......................................................................................... 172
VCCI (klasse B) overensstemmelseserklæring for brugere i Japan ................................ 172
Meddelelse til brugere i Japan vedrørende netledningen ................................................ 172
Erklæring vedrørende støjudsendelse for Tyskland ........................................................ 173
Meddelelse om visuelt display til arbejdspladser i Tyskland ............................................ 173
Meddelelse til brugere af det amerikanske telefonnet: FCC-krav .................................... 173
Meddelelse til brugere af det canadiske telefonnet ......................................................... 174
Meddelelse til brugere i EU .............................................................................................. 174
Meddelelse til brugere af det tyske telefonnet ................................................................. 175
Erklæring vedrørende opkoblet fax for Australien ........................................................... 175
Lovgivningsmæssige oplysninger for EU ......................................................................... 175

Produkter med eksterne lysnetadaptere ......................................................... 175
Produkter med trådløs funktion ....................................................................... 175
Erklæring om europæisk telefonnetværk (modem/fax) ................................... 176

Overensstemmelseserklæring ......................................................................................... 176
Lovpligtige oplysninger om trådløse produkter ................................................................ 176

Eksponering for højfrekvensstråling ................................................................ 177
Meddelelse til brugere i Brasilien .................................................................... 177
Meddelelse til brugere i Canada ..................................................................... 178
Meddelelse til brugere i Taiwan ...................................................................... 178
Meddelelse til brugere i Mexico ....................................................................... 179
Bemærkning til brugere i Japan om brug af trådløs forbindelse ..................... 179

Miljømæssigt produktovervågningsprogram .................................................................................... 180

Papirbrug ......................................................................................................................... 180
Plastik .............................................................................................................................. 180
Datablade vedrørende materialesikkerhed ...................................................................... 181
Genbrugsprogram ............................................................................................................ 181
HPs genbrugsprogram for inkjet-forbrugsvarer ............................................................... 181
Brugerens bortskaffelse af brugt udstyr ........................................................................... 181
Strømforbrug .................................................................................................................... 181
Kemiske stoffer ................................................................................................................ 181
Bortskaffelse af batterier i Holland ................................................................................... 182
Bortskaffelse af batterier i Taiwan ................................................................................... 182
Californien - Bemærkning om perchloratmateriale .......................................................... 182
Tabel over giftige og farlige stoffer (Kina) ........................................................................ 182
Begrænsninger for giftige og farlige stoffer (Ukraine) ...................................................... 182
Begrænsninger for giftige og farlige stoffer (Indien) ........................................................ 183
EPEAT ............................................................................................................................. 183
Brugeroplysninger om SEPA Ecolabel for Kina ............................................................... 183

DAWW

xi

background image

Tillæg B Yderligere faxopsætning .................................................................................................................... 185

Opsætning af fax (parallelle telefonsystemer) .................................................................................. 186

Valg af den korrekte faxopsætning til hjemmet eller kontoret .......................................... 187
Opsætning A: Separat faxlinje (der modtages ingen taleopkald) .................................... 188
Opsætning B: Opsætning af printeren med DSL ............................................................. 189
Opsætning C: Opsætning af printeren med et PBX-telefonsystem eller en ISDN-linje ... 190
Opsætning D: Fax med en bestemt ringetone på den samme linje ................................. 191
Opsætning E: Delt tale/faxlinje ........................................................................................ 192
Opsætning F: Delt tale/faxlinje med voicemail ................................................................. 193
Opsætning G: Faxlinje delt med computeropkaldsmodem (der modtages ingen
taleopkald) ....................................................................................................................... 194

Opsætning af printeren med et computeropkaldsmodem ............................... 194
Opsætning af printeren med et DSL/ADSL-computermodem ......................... 196

Opsætning H: Delt tale/faxlinje med computermodem .................................................... 197

Delt tale/faxlinje med computeropkaldsmodem .............................................. 197
Delt tale/faxlinje med DSL/ADSL-computermodem ........................................ 198

Opsætning I: Delt tale/faxlinje med telefonsvarer ............................................................ 200
Opsætning J: Delt tale/faxlinje med computermodem og telefonsvarer .......................... 201

Delt tale/faxlinje med computeropkaldsmodem og telefonsvarer .................... 201
Delt tale/faxlinje med DSL/ADSL-computermodem og telefonsvarer ............. 203

Opsætning K: Delt tale/faxlinje med computeropkaldsmodem og voicemail ................... 205

Faxopsætning til serielt telefonsystem ............................................................................................. 207
Test af faxopsætning ........................................................................................................................ 208

Tillæg C Fejl (Windows) ................................................................................................................................... 209

Faxhukommelse fuld ........................................................................................................................ 211
Kan ikke kommunikere med printeren .............................................................................................. 212
Blækniveauet er lavt ......................................................................................................................... 213
Skrivehovedproblemer ..................................................................................................................... 214
Blækpatronproblem .......................................................................................................................... 215
Udskift blækpatronen ....................................................................................................................... 216
Der er installeret en ældre blækpatron, der ikke kan bruges ........................................................... 217
Forkert papir ..................................................................................................................................... 218
Patronholderen kan ikke flyttes ........................................................................................................ 219
Papirstop .......................................................................................................................................... 220
Der er ikke mere papir i printeren ..................................................................................................... 221
Printer offline .................................................................................................................................... 222
Printer midlertidigt stoppet ................................................................................................................ 223
Dokument blev ikke udskrevet ......................................................................................................... 224
Printerfejl .......................................................................................................................................... 225
Dør eller dæksel er åben .................................................................................................................. 226
Tidligere brugt blækpatron isat ......................................................................................................... 227
Opbrugte blækpatroner .................................................................................................................... 228
Svigt i blækpatron ............................................................................................................................. 229

xii

DAWW

background image

Opgradering af printerens forbrugsvarer .......................................................................................... 230
Opgradering af printerens forbrugsvarer er foretaget ....................................................................... 231
Problem med opgradering af printerens forbrugsvarer .................................................................... 232
En blækpatron fra en anden producent end HP er installeret .......................................................... 233
Brug af originale HP-patroner har sine fordele ................................................................................. 234
Vejledning i forbindelse med uoriginale blækpatroner ..................................................................... 235
Brugt, genopfyldt eller uoriginal blækpatron fundet .......................................................................... 236
Brug af opsætningspatroner ............................................................................................................. 237
Brug ikke opsætningspatroner ......................................................................................................... 238
Ikke nok blæk til opstart .................................................................................................................... 239
Brug kun sort blæk? ......................................................................................................................... 240
Brug kun farveblæk? ........................................................................................................................ 241
Ikke-kompatible blækpatroner .......................................................................................................... 242
Blæksensorfejl .................................................................................................................................. 243
Blæksensoradvarsel ......................................................................................................................... 244
Problem med forberedelse af printer ................................................................................................ 245
Farveblækpatron er løbet tør for blæk .............................................................................................. 246
Sort blækpatron er løbet tør for blæk ............................................................................................... 247
Den automatiske dokumentføders dæksel er åbent ......................................................................... 248
Problem med blæksystem ................................................................................................................ 249

Indeks ............................................................................................................................................................... 251

DAWW

xiii

background image

xiv

DAWW

background image

1